Târg de bun venit lui Florar

Stimați brașoveni,

Avem onoarea de a participa și de a vă invita să ne bucurăm împreună de Târgul de Bun venit lui Florar.

Târgul are loc în Piața Sfatului, în perioada 29 Aprilie – 01 Mai 2023, între orele 9:30 și 20:30.

Vor fi prezenți 34 de producători autentici și meșteșugari, cu o ofertă variată de produse, de la legume proaspete, sucuri naturale, dulceață, produse apicole, băuturi, turtă dulce, produse de patiserie tradițională, până la obiecte de decor, cosmetice naturale, costume populare, broderii, obiecte ceramice, bijuterii sau sculpturi din lemn. 

Vă așteptăm cu drag în Piața Sfatului! Să-i susținem împreună pe cei care s-au ambiționat să rămână fideli tradițiilor românești, dar să-i și încurajăm să revină cu roadele muncii lor.

Participanții la târg respectă următoarele reguli cu ocazia Târgului: 

 1. Participanții la eveniment respect  următoarele obligații:
  1. Achită taxa de participare în valoare de 100,00 lei/zi/ loc vânzare atribuit ce include  taxă închiriere cort în dimineața zilei de 29.04.2023 la locația târgului. Taxa de participare pentru perioada 29 Aprilie – 01 Mai 2023( 3 zile)  este în valoare de 300,00 lei / loc vânzare atribuit. Participanții care optează pentru închiriere de mobilier menționat  pe cererea de participare achită și costurile închirierii conform tarifelor menționate la art.10, alin.2, lit.a. și b. din Regulamentului pt. Organizarea și desfășurarea târgului general pentru producători și meșteșugari organizat în Piața Sfatului Brașov în perioada 29 Aprilie – 01Mai 2023.
  2. Participanții la târg vor respecta programul de funcționare al târgului, respectiv: supravegherea și funcționarea standului: 930 – 2030. Pavilioanele vor fi deschise şi aprovizionate corespunzător la ora şi în ziua deschiderii oficiale a Târgului, respectiv în data de 29 Aprilie 2023, de la ora 0930.
  3. Accesul în Piața Sfatului Brașov cu autoturisme este permis exclusiv în intervalul orar 0700 – 0900 (aprovizionare marfă) și seara la închidere (transport marfă de la stand pentru persoanele ce nu doresc să lase marfa la stand peste noapte) 2030 – 2130 .
  4. Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în moneda naţionalăla loc vizibil.
  5. Titularul locului de vânzare atribuit are obligaţia să doteze pavilionul cu stingător de incendiu.
  6. Participanții la târg răspund pentru conservarea corturilor asigurate de către organizator în starea lor avută la primirea în folosință. În cazul distrugerii cortului participantul va plăti integral valoarea acestuia sau costurile de reparații, după caz. Se interzice subînchirierea pavilionului.
  7. Producătorii și agenţii economici au obligaţia de a folosi numai pavilioanele închiriate de la Serviciul Public Administrare Piețe Brașov pe care le preiau/ predau în baza unui proces verbal.
  8. Fiecare producător și agent economic va respecta toate normele în vigoare pentru activități comerciale, va suportaconsecinţele nerespectării acestora și va deține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității.
  9. Participanții la târg vor avea în permanenţă o atitudine profesionistă, amiabilă şi politicoasă către clienți și organizatorii Târgului.
  10. Locurile ocupate de către participanți vor fi lăsate curate, deșeurile produse în timpul Târgului vor fi depuse la punctele speciale de colectare ale deșeurilor din incinta evenimentului. Participanții au obligația de a înlătura orice fel de murdărie produsă în urma desfășurării activității proprii de pe pavajul zonei pietonale. În caz contrar este obligat să suporte cheltuielile legate de curățarea suprafeței utilizate.
  11. Participanții care nu respectă codul de conduită nu vor fi admiși la târguri desfășurate de către organizator timp de 2 ani, respectiv până la data de 01.05.2025 și vor fi introduși pe lista participanților excluși de la târgurile desfășurate de către organizator.

Pe pagina noastră de facebook vedeți în timp real noutăți.

Vă așteptăm cu drag!