Serviciul Public Administrare Piete Brasov anunta   vânzarea prin licitație publică deschisă a  2 autovehicule proprietate a Serviciului Public Administrare Piețe Brașov in data de 23.12.2022  la ora 11

Serviciul Public Administrare Piete Brasov anunta   vânzarea prin licitație publică deschisă a  2 autovehicule proprietate a Serviciului Public Administrare Piețe Brașov .
Licitatia se va desfasura la sediul serviciului str. Nicolae Balceascu Nr.64 in data de 23.12.2022  la ora 11:00

 

  • Atribuirea contractului de vânzare se va face prin procedura de licitație publică deschisă.
  • În vederea participării la licitație, ofertanții sunt obligați să achite la casieria instituției din Brasov, Str. Nicolae Balcescu Nr.64, urmatoarele taxe:
   • garanția de participare la licitatie în cuantum  de 100 lei.
   •   caiet de sarcini (documentația de atribuire va fi inmanata solicitantilor în cel mult 1(una) zi lucrătoare de la primirea unei solicitări ), contra cost în suma de 50 lei.
  • Procedura de licitatie se poate desfășura numai daca au fost depuse  cel puțin 2 oferte.
  • Termenul limita de depunere a Documentatiilor de participare la licitatie la Registratura institutiei din str. Nicolae Balcescu nr.64 este  data de 23.12.2022, ora 10:00.