LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII DE SPATII COMERCIALE ÎN PIATA ASTRA ORGANIZATA DE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE IN DATA DE 06 IUNIE 2023

ANUNȚ

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brașov str. Nicolae Bălcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: blaj@pietepublice.ro , tudor@pietepublice.ro ,

anunţă organizarea următoarei licitații publice:

 

II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:

  1. Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea unui număr de 5 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare ,agroalimentare și conexe din Piaţa Astra, Strada  Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360.

Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, după următorul program:

În data de 06.06.2023, ora 10:00 un nr. 5(cinci)spații comerciale

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la pretul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro,  începând cu data de   03.05.2023,orele 13°°.

Contravaloarea  Garanției de participare la licitație este în valoare de 500 lei și se achită la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 03.05.2023., orele 13°°.

În cazul în care există situații în care garanția este depusă la Serviciului Public Administrare Pieţe cu ocazia participării la alte proceduri organizate și desfășurate de către serviciul nostru  , se va depune la dosar copie după  chitanța inițială sau extrasul de cont cu sintagma ”conform cu originalul”.

         Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune în plicul exterior sigilat , într-un singur exemplar. Plicul exterior va conține un plic interior sigilat care trebuie să conțină în mod obligatoriu  oferta financiară conform  documentației  de atribuire , repectiv prețul ofertei trebuie să fie cel puțin egal cu prețul minim de pornire al licitației, împreună cu celelalte documente. Plicul exterior sigilat se va depune  la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu la data de   25.05.2023 ora 10°°.

          Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură ofertă/spațiu.