Anunț privind închirierea a 11 spaţii comerciale destinate comercializării de produse alimentare, agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu și din Piaţa Astra

Anunț privind închirierea unui număr de 11 spaţii comerciale destinate  comercializării de produse alimentare, agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu și din Piaţa Astra

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

          Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brașov str. Nicolae Bălcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro, anunţă organizarea următoarei licitații publice:

II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:

Se organizează licitație publică conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022  pentru închirierea unui număr de 11 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare ,agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu , Strada  Ioan Bogdan nr 2, Brașov și  din Piaţa Astra, Strada  Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360

Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, în data de 04.12.2023, ora 10°° pentru  un nr. de 11(unsprezece) spații comerciale:

 • Piața Astra –spațiul nr. 61 în suprafață de 73,98  mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 2 în suprafață de 12,51 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 3 în suprafață de 17,90 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 4 în suprafață de 18,00 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 5 în suprafață de 17,50 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 7 în suprafață de  19,50 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 8  în suprafață de 17,00 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 9  în suprafață de 16,00 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 10 în suprafață de 14,50  mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 11 în suprafață de 17,50  mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 12 în suprafață de 17,96  mp

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la prețul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro,  începând cu data de   06.11.2023, orele 13°°.

Contravaloarea  Garanției de participare la licitație este în valoare de 500 lei și se achită la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 06.11.2023 , orele 13°°.

În cazul în care există situații în care garanția este depusă la Serviciului Public Administrare Pieţe cu ocazia participării la alte proceduri organizate și desfășurate de către serviciul nostru  , se va depune la dosar copie după  chitanța inițială sau extrasul de cont cu sintagma ”conform cu originalul”.

Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune în plicul exterior sigilat , într-un singur exemplar. Plicul exterior va conține un plic interior sigilat care trebuie să conțină în mod obligatoriu  oferta financiară conform  documentației  de atribuire , repectiv prețul ofertei trebuie să fie cel puțin egal cu prețul minim de pornire al licitației, împreună cu celelalte documente. Plicul exterior sigilat se va depune  la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu la data de   29.11.2023 ora 10°°.

Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură ofertă/spațiu.

Documentele se pot descărca accesnd linkurile de mai jos:

 1. Documentatie atribuire spatiu nr. 2 Bartolomeu
 2. Documentatie atribuire spatiu nr. 3 Bartolomeu
 3. Documentatie atribuire spatiu nr. 4 Bartolomeu
 4. Documentatie atribuire spatiu nr. 5 Bartolomeu
 5. Documentatie atribuire spatiu nr. 7 Bartolomeu
 6. Documentatie atribuire spatiu nr. 8 Bartolomeu
 7. Documentatie atribuire spatiu nr. 9  Bartolomeu
 8. Documentatie atribuire spatiu nr. 10  Bartolomeu
 9. Documentatie atribuire spatiu nr. 11  Bartolomeu
 10. Documentatie atribuire spatiu nr. 12  Bartolomeu
 11. Documentatie atribuire spatiu nr. 61 Astra
 12. Fisa de date-spatiul 2-Bartolomeu
 13. Fisa de date-spatiul 3-Bartolomeu
 14. Fisa de date-spatiul 4 -Bartolomeu
 15. Fisa de date-spatiul 5 -Bartolomeu
 16. Fisa de date-spatiul 7-Bartolomeu
 17. Fisa de date-spatiul 8-Bartolomeu
 18. Fisa de date-spatiul 9-Bartolomeu
 19. Fisa de date-spatiul 10-Bartolomeu
 20. Fisa de date-spatiul 11-Bartolomeu
 21. Fisa de date-spatiul 12-Bartolomeu
 22. Fisa de date-spatiul 61-Astra
 23. Schita piata Astra
 24. Schita piata Bartolomeu