Obligativitatea etichetării produselor

                    Vă transmitem toate informațiile necesare și modelul de etichetă de produs care o punem la dispoziția comercianților, contracost la caseriile piețelor din subordine.

Etichetarea produselor pentru producătorii agricoli conform art.2 lit.f) din legea nr.145/2014:

Eticheta produsului – material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigenţelor din punctul de vedere al nevoilor şi posibilităţilor lor financiare, care trebuie să conţină următoarele elemente:

 1. numele şi prenumele/denumirea producătorului;
 2. seria şi numărul atestatului de producător;
 3. denumirea produsului;
 4. localitatea de origine;
 5. data obţinerii produsului;
 6. preţul de vânzare;

Etichetarea produselor de către agenții economici în piețele publice ale municipiului Brașov, conform Deciziei de Director nr.68/2022.

Agenții economici care comercializează produse în cadrul locurilor de vânzare amenajate din piețele mun. Brașov au obligația etichetării acestora în scopul furnizării către consumator a următoarelor informații minimale:

 • Denumirea agentului economic ce pune în vânzare produsul;
 • Denumirea produsului;
 • Prețul produsului și unitatea de măsură a acestuia.

Etichetele produselor vor avea un fond de culoare deschisă (recomandabil alb) și scriere de culoare închisă (recomandabil negru).

Eticheta se va afla permanent într-un loc vizibil de către cumpărător. Scrisul de pe etichetă va fi lizibil, fără ștersături sau corecții.

Caracterele de pe etichetă vor avea următoarele dimensiuni minime:

 • literele denumirii agentului economic : 3cm;
 • literele denumirii produsului : 5cm;
 • cifrele desemnând prețul : 8 cm pentru “lei ” și 4 cm pentru “bani”