Licitație pentru închirierea meselor destinate agenților economici 29.05

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 29.05.2024

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L  nr. 265/2022 și H.C.L nr . 428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 29.05.2024 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

1.PIAȚA DACIA 

Licitația se va organiza în data de 29.05.2024  la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționeaz contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  17.05.2024, ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  29.05.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 28.05.2024ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I  acoperit  – zona 1. :  249, 250, 251;

-Tronson I  – zona 2 :  masa nr. 237;

-Tronson I  acoperit  – zona 2. : 272+C, 273;

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  269, 270, 271,  277, 278,  279, 280+C , 281, 285, 290, 291+C, 292, 293+C , 296+C , 298;

– Tronson II – zona 1 : masa nr. 13;

– Tronson II – zona 3 : masa nr. 83; 84

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.06.2024 – 31.05.2027

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 29.05.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.05.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra , strada Jupiter  nr. 1  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de 29.05.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 28.05.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

–  Zona 1 masa nr 13;

– Zona 2  masa nr.: 20,  119.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.06.2024 – 31.05.2027

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

3.PIAȚA  DE MIERCURI

Licitația se va organiza în data de 29.05.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.05.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Oașului  nr. 9A  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  29.05.2024 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 28.05.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața De Miercuri sunt următoarele:

 • Modul suprafață 5,5  mp – nr. 7;
 • Modul suprafață 9,6 mp – nr. 28;

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.06.2024 – 31.05.2027

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

4.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 29.05.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.05.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  29.05.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul până la data de 28.05.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.06.2024 – 31.05.2027

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 29.05.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.05.2024,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  29.05.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 28.05.2024 ora 10°°.

            Subliniem faptul că  mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.06.2024 – 31.05.2027

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE. 

6.PIAȚA STAR 

Licitația se va organiza în data de 29.05.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.05.2024 ,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr. 64  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  29.05.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Star până la data de 28.05.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. : 13, 14, 15, 16+C .

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.06.2024 – 31.05.2027 .

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Caietul de sarcini și hărțile spațiilor pot fi descărcate dând click aici!


 

ORGANIZARE CONCURS OFERTE OCUPARE LOCURI VANZARE PEPENI IN DATA DE 24 MAI 2024

ERATA A COMPARTIMENTULUI DE RELATII CU PRODUCATORII

ANUNT SI CAIET DE SARCINI NR.2030 DIN 17 MAI 2024 , PUBLICAT ERONAT  IN DATA DE 17 MAI 2024(VINERI ) IN  LOC DE LOCUL DE VANZARE NR.2(14MP)PIATA DACIA TR. III –

S-A PUBLICAT DINTR-O EROARE MATERIALA LOCUL DE VANZARE NR. 1 (14MP), LOC DE VANZARE CARE DEJA A FOST ATRIBUIT DIRECT CONFORM  PROCESUL VERBAL AL COMISIE NR. 937/23.02.2024 – ATRIBUIRE DIRECTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2024

S-A CORECTAT IN DATA DE 20 MAI 2024 ORA 12:34 EROAREA MATERIALA DUPA CUM URMEAZA , IN ANUNT TABEL NR.1 – PIATA DACIA TR.III – LOCUL NR.2(14MP), PAG.1 – A CAIETULUI DE SARCINI TABEL NR.1  – NR. CRT.1 – PIATA DACIA TR.III LOCUL NR.2(14MP), ANEXA NR.1 – OFERTA FINANCIARA (TABEL POZITIA CU NR. CRT.1 – LOC VANZARE NR.2(14MP) SI ANEXA NR.5 – SCHITA LOC VANZARE DESTINAT SELECTIEI DE OFERTE DIN PIATA DACIA TR.III

CAIET SARCINI CONCURS OFERTE PEPENI 24 MAI 2024

CERERE participare selectie de oferte loc vanzare pepeni sezon 2024

Amplasamentele ce fac obiectul concursului de oferte sunt destinate comercializării  de pepeni, fiind situate în pieţele publice ale mun Braşov; numărul şi dimensiunile locurilor de vânzare sunt conform tabelului de mai jos.

Tabel Nr.1– locuri vânzare pepeni – CONCURS OFERTE

Nr. crt. Piaţa Locul nr. Suprafaţă / loc vânzare Preț pornire CONCURS DE OFERTE

lei/mp/zi

1. DACIA TR.III 2 14 mp 8,40
2. ASTRA Modul nr.1 21 mp 9,70
3. STAR 2 10mp 6,00
4. STAR 4 10mp 6,00
5. STAR 5 10 mp 6,00
6. STAR 6 10 mp 6,00
7. STAR 7 10 mp 6,00
8. BARTOLOMEU 2 9 mp 3,00

……………………………………………………………………………………………………….

ANUNŢ

privind închirierea prin procedura concursului de oferte a locurilor de vânzare temporar amenajate în pieţele publice : ASTRA, DACIA, STAR ȘI BARTOLOMEU ale mun. Braşov pentru vânzarea pepenilor   în sezonul 2024, destinate exclusiv producătorilor agricoli

  Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, anunță SELECȚIA DE OFERTE privind închirerea locurilor de vânzare temporar amenajate pentru vânzarea pepenilor în sezonul 2024, din piețele Astra, Dacia Star și Bartolomeu.

CERERE participare selectie de oferte loc vanzare pepeni sezon 2024

CAIET SARCINI CONCURS OFERTE PEPENI 24 MAI 2024 – INDREPTAT EROARE MATERIALA IN DATA DE 20 MAI 2024, REFERITOARE LA LOCUL DE VANZARE DIN PIATA DACIA TR.III

Amplasamentele ce fac obiectul concursului de oferte sunt destinate comercializării  de pepeni, fiind situate în pieţele publice ale mun Braşov; numărul şi dimensiunile locurilor de vânzare sunt conform tabelului de mai jos.

Tabel Nr.1– locuri vânzare pepeni – CONCURS OFERTE

Nr. crt. Piaţa Locul nr. Suprafaţă / loc vânzare Preț pornire CONCURS DE OFERTE

lei/mp/zi

1. DACIA TR.III 2 14 mp 8,40
2. ASTRA Modul nr.1 21 mp 9,70
3. STAR 2 10mp 6,00
4. STAR 4 10mp 6,00
5. STAR 5 10 mp 6,00
6. STAR 6 10 mp 6,00
7. STAR 7 10 mp 6,00
8. BARTOLOMEU 2 9 mp 3,00

 

La valorile adjudecate se vor adăuga costurile de salubritate, în funcție de suprafața locului de vânzare ofertat, astfel:

 • suprafață între 1-10mp taxa 5 lei/zi;
 • suprafață între 11-20mp taxa 10 lei/zi;
 • suprafață între 21-30mp taxa 15 lei/zi;
 • suprafață între 31-40mp taxa 20 lei/zi.

Evaluarea ofertelor se va desfășura în data de 24.05.2024 ora 1000, la sediul Serviciului Public Administrare Piețe   din Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 64 de către comisia desemnată prin decizie de director .

Documentele menționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la procedura concursului de oferte se vor trimite/depune în PLIC sigilat,   prin poștă sau curierat, respectiv în format fizic la   Registratura sediului  administartiv al serviciului  până la data de 23.05.2024, cel mai târziu ora 1500.

Plicurile transmise prin poștă sau curierat este necesar să fie înregistrate la registratura serviciului, cel mai târziu la data de 23.05.2024 ora 1500.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective  NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Procedură este destinată în exclusivitate producătorilor agricoli ori formelor asociative ale acestora.

Nu se admite participarea la procedura de atribuire a altor categorii de persoane  fizice și/sau juridice.

Pot participa la procedura de atribuire doar producătorii care NU DEȚIN locuri de vânzare pepeni  pentru sezonul 2024 în piețele publice ale municipiului Brașov.

 Un producător poate oferta pentru un singur loc de vânzare din cele menționate.

PLICUL E

 

 

 

Licitație pentru închirierea meselor destinate agenților economici

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 26.04.2024

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L  nr. 265/2022 și H.C.L nr . 428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 26.04.2024 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°. 

1.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 26.04.2024  la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționeaz contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  17.04.2024, ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  26.04.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 25.04.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt

următoarele:

-Tronson I  acoperit  – zona 1. :  249, 250, 251;

-Tronson I  – zona 2 :  masa nr. 237;

-Tronson I  acoperit  – zona 2. : 272+C, 273;

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  269, 270, 271,272+C, 273, 277, 278,  279, 280+C, 281, 285, 290, 291+C, 292, 293+C,296+C , 298;

– Tronson II – zona 3: masa nr. 83; 84

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2024 – 30.04.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 26.04.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.04.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra , strada Jupiter  nr. 1  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de 26.04.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 25.04.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

– Zona 2  masa nr.:  119;

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2024 – 30.04.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

3.PIAȚA  DE MIERCURI 

Licitația se va organiza în data de 26.04.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.04.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Oașului  nr. 9A  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  26.04.2024 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 25.04.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața De Miercuri sunt următoarele:

 • Modul suprafață 5,5  mp – nr. 7;
 • Modul suprafață 9,6 mp – nr. 28;

           Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.05.2024 – 30.04.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

4.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 26.04.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.04.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  26.04.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul până la data de 25.04.2024 ora 10°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.05.2024 – 30.04.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 26.04.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.04.2024,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  26.04.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 25.04.2024 ora 10°°.

            Subliniem faptul că  mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2024 – 30.04.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

6.PIAȚA STAR

Licitația se va organiza în data de 26.04.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 17.04.2024 ,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr. 64  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  26.04.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Star până la data de 25.04.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt

următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2, 3, 4,  5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. : 13, 14, 15, 16+C, 17, 18 .

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2024 – 30.04.2027. .

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Caietul de sarcini și hărțile spațiilor pot fi descărcate dând click aici!


 

Anunt licitație privind închirierea a nouă spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov

Licitatie privind închirierea unui număr de nouă spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

          Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brașov str. Nicolae Bălcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact:  tudor@pietepublice.ro, anunţă organizarea următoarei licitații publice:

II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:

Se organizează licitație publică conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022  pentru închirierea unui număr de 9 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare ,agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu , Strada  Ioan Bogdan nr 2, Brașov și  din Piaţa Astra, Strada  Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360

Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, în data de 29.03.2024, ora 10°° pentru  un nr. de 9(nouă) spații comerciale:

– Piața Astra –spațiul nr. 10 în suprafață de 11,29  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 2 în suprafață de 12,51 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 3 în suprafață de 17,90 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 4 în suprafață de 18,00 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 5 în suprafață de 17,50 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 9  în suprafață de 16,00 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 10 în suprafață de 14,50  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 11 în suprafață de 17,50  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 12 în suprafață de 17,96  mp

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la prețul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro,  începând cu data de   07.03.2024, orele 13°°.

Contravaloarea  Garanției de participare la licitație este în valoare de 500 lei și se achită la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 07.03.2024, orele 13°°.

În cazul în care există situații în care garanția este depusă la Serviciului Public Administrare Pieţe cu ocazia participării la alte proceduri organizate și desfășurate de către serviciul nostru  , se va depune la dosar copie după  chitanța inițială sau extrasul de cont cu sintagma ”conform cu originalul”.

Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune în plicul exterior sigilat , într-un singur exemplar. Plicul exterior va conține un plic interior sigilat care trebuie să conțină în mod obligatoriu  oferta financiară conform  documentației  de atribuire , repectiv prețul ofertei trebuie să fie cel puțin egal cu prețul minim de pornire al licitației, împreună cu celelalte documente. Plicul exterior sigilat se va depune  la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu la data de   28.03.2024 ora 10°°.

Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură ofertă/spațiu.

Documentele necesare pot fi descărcate de pe linkurile de mai jos:

 1. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 2 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 2. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 3 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 3. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 4 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 4. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 5 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 5. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 9 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 6. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 10 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 7. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 10 Astra se poate descarca dând click aici.
 8. Documentatia de atribuire pentru spatiul nr. 11 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 9. Documentatie atribuire spatiu nr. 12 Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 10. Fisa de date-spatiul 2-Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 11. Fisa de date-spatiul 3-Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 12. Fisa de date-spatiul 4 -Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 13. Fisa de date-spatiul 5 -Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 14. Fisa de date-spatiul 9-Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 15. Fisa de date-spatiul 10-Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 16. Fisa de date-spatiul 10 se poate descarca dând click aici.
 17. Fisa de date-spatiul 11-Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 18. Fisa de date-spatiul 12-Bartolomeu se poate descarca dând click aici.
 19. Schita pentru piata Astra se poate descarca dând click aici.
 20. Schita spatiilor comerciale Bartolomeu se poate descarca dând click aici.

 

 ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 12.03.2024

 ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 12.03.2024

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr. 428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 12.03.2024 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°. 

1.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 12.03.2024  la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționeaz contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  06.03.2024, ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  12.03.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 11.03.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I  acoperit  – zona 1. : 248+C, 249, 250, 251;

-Tronson I  – zona 2 :  masa nr. 237;

-Tronson I  acoperit  – zona 2. : 272+C, 273;

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  269, 270, 271, 277, 278,  279, 280+C, 281, 285, 290, 291+C, 292, 293+C, 298;

– Tronson II – zona 1: masa nr. 13, 14, 18, 48, 49;

– Tronson II – zona 3: masa nr. 83; 84

– Tronson II – Boxe flori : Boxa 2.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 12.03.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 06.03.2024,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra , strada Jupiter  nr. 1  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  12.03.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 11.03.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

– Zona 2  masa nr.: 25;  119;

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 3.PIAȚA  DE MIERCURI

               Licitația se va organiza în data de 12.03.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 06.03.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Oașului  nr. 9A,  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  12.03.2024 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 11.03.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața De Miercuri sunt următoarele:

 • Modul suprafață 5,5  mp – nr. 7;
 • Modul suprafață 7 mp – nr. 9;
 • Modul suprafață 9,6 mp – nr. 28;

            Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

4.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 12.03.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 06.02.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  12.03.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul până la data de 11.03.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  15.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 12.03.2024la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 06.03.2024,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  12.03.2024ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 11.03.2024 ora 10°°.

            Subliniem faptul că  mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE. 

6.PIAȚA STAR 

Licitația se va organiza în data de 12.03.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contra cost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 06.02.2024 ,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr. 64  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  12.03.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Star până la data de 11.03.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 24, 25, 26,  29,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2, 3, 4,  5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. : 13, 14, 15, 16+C, 17, 18 .

Perioada de ocupare este cuprinsă între  15.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Documentele necesare pot fi descărcate de aici:

Caietul de sarcini se poate descarca dând click aici.

Caietul de sarcini pentru piata de Miercuri se poate descarca de aici

Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 28.02.2024

Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 28.02.2024

Serviciul Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 28.02.2024 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

1.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționeaz contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  19.02.2024,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I  acoperit  – zona 1. : 248+C, 249, 250, 251;

-Tronson I  – zona 2 :  masa nr. 237;

-Tronson I  acoperit  – zona 2. : 272+C, 273;

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  269, 270, 271, 277,  279, 280+C, 281, 285, 290, 291+C, 292, 293+C, 298;

– Tronson II – zona 1: masa nr. 13, 14, 18, 48, 49;

– Tronson II – zona 3 : masa 83, 84;

-Tronson II – Boxe flori : Boxa 1, Boxa 2.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra , strada Jupiter  nr. 1 , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

– Zona 2  masa nr.:  119;

– Zona 3 mesele nr.: 26, 27, 28.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

3.PIAȚA  DE MIERCURI 

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Oașului  nr. 9A,  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața De Miercuri sunt următoarele:

 • Modul suprafață 5,5  mp – nr. 7;
 • Modul suprafață 7 mp – nr. 9;
 • Modul suprafață 9,6 mp – nr. 28;
 • Modul suprafață 5,5 mp – nr. 57; 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96, 102, 103;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 27.02.2024ora 10°°.

            Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE. 

6.PIAȚA STAR

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024 ,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr. 64  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Star până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt

următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 24, 25, 26,  29,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2, 3, 4,  5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. : 13, 14, 15, 16+C, 17, 18 .

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Documentele necesare pot fi descărcate de aici:

Caietul de sarcini se poate descarca de aici.

Schitele pentru spatii se pot descarca de aici

 

ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI 26.02.2024

Vă aducem la cunoștință situația ocupării locurilor de vânzare mărțișoare adjudecate la licitația publică din data de 26.02.2024 din Piețele agroalimentare ale Municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star și Tractorul, pentru perioada 27.02 – 10.03.2024:

PIAȚA ASTRA

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

1 Micu Dumitra PF 41366026 27.02-10.03.2024 556/27.02.2024
2 Micu Dumitra PF 41366026 27.02-10.03.2024 557/27.02.2024
3 Călin Remus PF 21052606 27.02-10.03.2024 558/27.02.2024
4 Șerban Mirela Loredana PF 22860049 27.02-10.03.2024 559/27.02.2024
5 Șerban Mirela Loredana PF 22860049 27.02-10.03.2024 560/27.02.2024
6
7 Radu V. Maria Georgeta II 3118848 27.02-10.03.2024 561/27.02.2024

 

PIAȚA DACIA

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

1 Machedon T. Cristina II 42100218 27.02-10.03.2024 562/27.02.2024
2 Feri Letița PF 25025914 27.02-10.03.2024 565/27.02.2024
3
4
5 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 563/27.02.2024
6 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 564/27.02.2024
7 Șerban Mirela Loredana PF 22860049 27.02-10.03.2024 567/27.02.2024
8 Feri Letița PF 25025914 27.02-10.03.2024 566/27.02.2024
9 S.C. Floreal Brașov SRL 45451710 27.02-10.03.2024 555/27.02.2024

 

PIAȚA STAR

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

40 Darocz S. Daniela II 42983593 28.02-03.03.2024 581/27.02.2024
41 Popa Gherghina Maria II 26442570 28.02-03.03.2024 580/27.02.2024
42
43
44
45
46

 

 

PIAȚA TRACTORUL

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

1 Călin Remus PF 21052606 27.02-10.03.2024 578/27.02.2024
2 Călin Remus PF 21052606 27.02-10.03.2024 579/27.02.2024
3 Toma M. Ana-Maria II 36987825 27.02-10.03.2024 568/26.02.2024
4 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 571/27.02.2024
5 Dumitru V. Nicuta “Comerț cu produse ” I.I. 26894222 27.02-10.03.2024 569/27.02.2024
6 Dumitru V. Nicuta “Comerț cu produse ” I.I. 26894222 27.02-10.03.2024 570/27.02.2024
7 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 574/27.02.2024
8 Kulcsar Kalman IF 21845393 27.02-10.03.2024 573/27.02.2024
9 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 576/27.02.2024
10 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 577/27.02.2024
11 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 572/27.02.2024
12 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 575/27.02.2024

 

…………………………………………………………………………………….

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A AMPLASAMENTELOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE  MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI ÎN DATA DE 26.02.2024

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu  H.C.L   265/2022 și H.C.L nr . 428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice deschise în vederea ocupării locurilor de vânzare mărțișoare și cadouri în data de 26.02.2024 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 11°° pentru meșteșugari (titulari ai certificatelor  de meșteșugar conform legii privind meșteșugarii tradiționali din România) și  ora 12°° pentru agenții economici participanți.

1.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Astra până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°°. sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Astra sunt următoarele:

 

Loc nr. Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Saluritate

Lei/zi

1 Meșteșugari 28.02 – 03.03 6 291,00 100,00 5,00
2 Meșteșugari 28.02 – 03.03 6 291,00 100,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
4 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
5 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
6 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
7 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00  

5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

2.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 07.02.2024, ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Dacia  până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°° sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet  sarcini (lei) Salubritate  lei/zi
1 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
2 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00 5,00
4 Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00 5,00
5 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
6 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
7(masa 23+22) Agenți economici 27.0 2- 10.03 2 218,00 100,00  

5,00

8(masa 20+21) Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00  

5,00

9(masa 278) Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00  

5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

3.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Tractorul până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°°  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Tractorul sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei)   Salubritate

Lei/zi

1 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
2 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
4 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
5 Agenți economici 27.02- 10.03 9 889,00 100,00 5,00
6 Agenți economici 27.02 – 10.03 9 889,00 100,00 5,00
7 Agenți economici  27.02 – 10.03 9 889,00 100,00 5,00
8 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
9 Meșteșugari 28.02 – 03.03 9 342,00 100,00 5,00
10 Meșteșugari 28.02 – 03.03 4 152,00 100,00 5,00
11 Agenți economici 27.02 – 10.03 4 395,00 100,00 5,00
12 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 593,00 100,00 5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

4.PIAȚA BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024, ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Bartolomeu până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°°   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Salubritate

Lei/zi

1 Meșteșugari 28.02-03.03 9 135,00 50,00 5,00
2 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 234,00 50,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 234,00 50,00 5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

5.PIAȚA STAR

             Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției  www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024,ora 10°°.          Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Star până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°° sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Star  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața loc(mp) Preț pornire lei/loc/ perioada Cost caiet de sarcini (lei) Salubritate

Lei/zi

Masa nr 40 Meșteșugari 28.02-03.03  1,54  46,00 50,00  

5,00

Masa nr 41 Meșteșugari 28.02-03.03  1,54 46,00 50,00  

5,00

Masa nr 42 Agenți economici 28.02-03.03  1,54  46,00 50,00  

5,00

Masa nr 43 Agenți economici 28.02-03.03  1,54  46,00 50,00  

5,00

Masa nr 44 Agenți economici 27.02 – 10.03  1,54  120,00 50,00  

5,00

Masa nr 45 Agenți economici 27.02 – 10.03  1,54  120,00 50,00  

5,00

Masa nr 46 Agenți economici 27.02 – 10.03  1,54  120,00 50,00  

5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

Documentele necesare pot fi descărcate de aici:

Caietul de sarcini se poate descarca de aici.

Caietul de sarcini pentru piata Star se poate descarca de aici.

Schitele pentru spatiile unde se pot comercializa martisoare si cadouri se poate descarca de aici

 

INITIERE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE FURNIZARE “CASUTE PENTRU TARGURI”

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV  A INITIAT PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE PENTRU “CASUTE PENTRU TARGURI”.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE DISPONIBILA IN S.E.A.P. GRATUIT LA ANUNTUL DE PARTICIPARE CN 1066577/19.03.2024.

POT DEPUNE OFERTA DOAR OPERATORII ECONOMICI INSCRISI IN SEAP, DATA LIMITĂ DE DEPUNERERE A OFERTELOR : 26.04.2024.

ANUNT LICITATIE INCHIRIERE LOCURI VANZARE BRAZI IN PIETELE AGROALIMENTARE ALE MUNICIPIULUI BRASOV.Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023

ANUNȚ PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CONCURS DE OFERTE A LOCURILOR PENTRU COMERCIALIZAREA BRAZILOR DE CRĂCIUN

ÎN DATA DE 11.12.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea  procedurii de atribuire prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate comercializării de brazi de crăciun  în data de 11.12.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 14°°.

 

1.PIAȚA DACIA

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

            Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire in piața Dacia sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Dacia 4 20 8,4 168,00
2. Dacia 2 16 8,4 134,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu, pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul procedurii de atribuire  are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate, în functie de suprafața locului de vânzare adjudecat , respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafață de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

2.PIAȚA ASTRA

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra  , strada Jupiter nr.1 ,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Astra sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Astra 2 20 9,7 194,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

 

3.PIAȚA TRACTORUL

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Tractorul sunt următoarele:

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Tractorul 3 10 7,6 76,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr. 64 până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Bartolomeu 2 9 3 27,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

 

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

5.PIAȚA STAR

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64, până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Star până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Star sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Star 2 18 3 54,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 14.11.2023

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI

ÎN DATA DE 14.11.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 14.11.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

caiet de sarcini+harta piata

1.PIAȚA DACIA

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  07.11.2023,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt

următoarele:

 

-Tronson I acoperit-zona 2 masa nr.154

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  262; 263+ C ; 268+C, 269, 270+C, 271, 274+ C,  277, 278,  279, 280+C, 281,  285, 287; 290, 291, 292, 312 ;

– Tronsonul II – Flori -boxa nr. 3 – ; boxa nr.4

-Tronson II –Zona 3 comercializare flori- masa nr. 85

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

2.PIAȚA ASTRA

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

 

-Zona II mesele nr.:  63, 119

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

 

3.PIAȚA TRACTORUL

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între  15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

            Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

5.PIAȚA STAR

 

Licitația se va organiza în data de14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64, până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Star  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt

următoarele:

 

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. :  13, 14, 15, 16+C.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 1. PIAȚA DE MIERCURI

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

 • Modul suprafata 5,5 mp – nr. 7

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.