Târg de Paște

Târg de Paște 2024

Cu prilejul sărbătorilor pascale,  Serviciul Public Administrare Piețe organizează Târg de Paște  în Piața Sfatului, în perioada 27.04.2024 12.05.2024.

Ne propunem că acest târg să ofere brașovenilor și turiștilor atât produse de artă meșteșugărească, produse ,,handmade” și produse alimentare. Conferim oportunitatea de a promova meșteșugurile locale, de a susține artizanii și producătorii locali și  de a cumpăra  cadouri și obiecte tradiționale , obiecte de artizanat, bijuterii, produse locale și precum  alte articole. În cadrul evenimentului vor exista, pentru creșterea atractivității și adresabilității, tronsoane destinate comercializării de produse proprii de către producătorii locali, după cum se va stipula în regulament.

Se acceptă participarea producătorilor, meșteșugarilor/ artizanilor  și creatorilor de produse ,,handmade” de pe raza județului Brașov, precum și a celor situați în afara acestei limite administrativ-teritoriale, pe tronson dedicat.

Perioada de desfășurare a târgului : 27 aprilie-12 mai 2024

 • Perioada de înscriere: 21 martie-1 aprilie 2024, ora 1550. Documentația de înscriere și ofertele se transmit prin curier sau se depun în plic închis, începând cu data de 21.03.2024 la sediul Serviciul Public Administrare Pieţe, str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I, registratură până în data de 01.04.2024, ora 15:50.
 • Afișarea listei provizorii (anterior contestațiilor): 9 aprilie 2024, ora 1200 pe site-ul instituției accesând următorul link : https://pietepublice.ro/evenimente-si-targuri-producatori/
 • Termen limită pentru depunerea contestațiilor: 10 aprilie  2024, până la ora 1200, la adresa de email: evenimente@pietepublice.ro.
 • Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 11 aprilie  2024, ora 1600
 • Achitarea locurilor de vânzare până în data de 19 aprilie 2024 .
 • Aprovizionare și desfășurarea evenimentului:
 • Aprovizionarea (afluire marfă):  27 APRILIE-12 MAI  2024 între orele 0800 – 0900
 • Aprovizionare / (Defluire marfă) :  27 APRILIE-12 MAI  2024 între orele 2100 – 2200.
 • Desfășurarea evenimentului :
 • 27 aprilie-12 mai 2024 între orele 1200 – 2100

Documentele necesare se pot descărca dând click mai jos:

Regulamentul complet al targului se poate descărca de aici.

Amplasamanetul locurilor poate fi vazut aici.

ANUNT COMERCIALIZARE MIEI IN PIETELE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRASOV 2024

ANUNȚ

PRIVIND COMERCIALIZAREA DE MIEI ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE ALE MUNICIPIULUI BRAȘOV CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

ANEXA 1- CERERE ATRIBUIRE LOC VANZARE MIEI 2024

ANEXA 2- MODEL ADEVERINTA PRODUCATORI ORGANIZATI CA PERSOANA JURIDICA

ANEXA 3- GOSPODARIE TARANEASCA

 Serviciul Public Administrare Piețe Brașov aduce la cunoștința cetățenilor brașoveni perioada de comercializare a mieilor în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov care este cuprinsă în perioadele:  27.03 – 30. 03. 2024 pentru Paştele catolic şi respectiv  30.04 – 04.05.2024 pentru Paştele ortodox și invită  producătorii interesați să comercializeze miei în aceste perioade ocazionate de sărbătorile pascale în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov să ia la cunoștință în cele ce urmează  numărul locurilor de vânzare disponibile din fiecare piață agroalimentară, tarifele percepute și condițiile de atribuire a locurilor de vânzare, astfel:

 1. Numărul locurilor de vânzare și tarifele aferente comercializării de miei şi produse de carne de miel cu ocazia Sărbătorilor Pascale ale anului 2024 sunt următoarele :
 • Piața Astra: 21 locuri vânzare la prețul de 90 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Dacia : Tronson III (aleea compania apa) : 20 locuri vânzare la prețul de 90 lei /zi  pentru un loc vânzare;
 • Piața Star : 10 locuri vânzare la prețul de 60 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Tractorul : 6 locuri vânzare la prețul de 60 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Bartolomeu : 6 locuri vânzare la prețul de 30 lei /zi pentru un loc vânzare;

Pentru fiecare loc de vânzare se va percepe pe lângă chiria locului de vânzare  și taxa de salubritate în cuantum de 5,00 lei/zi.

 • Cererile producătorilor care solicită locuri de vânzare miei vor privi un loc de vânzare individualizat și se vor înregistra în scris începând cu data de 03.2024 la birourile administrative ale piețelor Astra (str.Aleea Jupiter nr.1), Dacia(str.Crișana nr.5), Star (str. Nicolae Bălcescu nr.64), Tractorul și Bartolomeu(str. Olteț nr.14)
 • Solicitanții pot opta pentru una dintre cele două perioade sau pentru ambele perioade stabilite pentru vânzarea de miei.
 • Plata locurilor de vânzare se va efectua anticipat pentru întreaga perioadă solicitată de către producători cuprinsă în intervalul 27.03 – 30. 03. 2024 pentru Paştele catolic, respectiv, 04 – 04.05.2024 pentru Paştele ortodox, conform aprobării de către coordonatorii piețelor agroalimentare.

 

 Criterii de atribuire ale locurilor de vânzare miei :

 1. Ordinea depunerii solicitărilor în scris la birourile administrative ale piețelor Astra (str.Aleea Jupiter nr.1), Dacia(str.Crișana nr.5), Star (str. Nicolae Bălcescu nr.64), Tractorul și Bartolomeu(str. Olteț nr.14);
 2. Îndeplinirea condițiilor sanitar – veterinare necesare comercializării mieilor în piețele agroalimentare menționate anterior ;
 3. În cazul pluralității de solicitanți pentru un loc de vânzare, respectiv în condițiile în care numărul cererilor înregistrate este mai mare decât numărul locurilor alocate, se va organiza licitație pentru acel loc de vânzare. La licitație vor participa solicitanții care optează pentru locul de vânzare în discuție.

 

 1. Producătorii în funcție de categoria din care fac parte vor depune următoarele documente :
 2. Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la 5 alin.1) pct.a) din HCL 428/2022:
 3. cerere conform Anexa nr.1
 4. carte de identitate (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV)
 5. atestatul de producător (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. )
 6. Carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV)
 7. Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 8. Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la art.5 alin.11 lit. b), c), d) şi e) din HCL 428/2022, care comercializează, după caz, produse proprii ori produsele obținute de membrii asociați / cooperatori, în conformitate cu drepturile conferite de lege şi de statutele ce reglementează funcționarea acestora,  beneficiază de dreptul de a comercializa în piețele municipiului Brașov, la solicitarea acestora de locuri de vânzare temporare destinate special, vor anexa cererii tip următoarele documente :
 9. cerere conform Anexa nr.1
 10. Certificat de identificare fiscală(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 11. Statutul structurii asociative fie că acestea sunt asociații de producători, cooperative agricole, grupuri de producători sau organizații de producători (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV) ;
 12. Carte identitate a persoanei reprezentante a formei asociative care solicită locul de vânzare(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 13. Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 14. Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie și care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie și/sau creșterea animalelor vor prezenta la administrația piețelor următoarele documente:
 15. cerere conform Anexa nr.1

 

 1. Originalul adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul anunț (Anexa nr.2);
 2. Certificat înregistrare fiscal(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 3. Carte identitate reprezentant(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 4. Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 5. Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la art.5 alin.1) pct.f) din HCL 428/2022, respectiv gospodăriile țărănești:

Documentele necesar a fi prezentate de către o gospodărie țărănească în vederea ocupării unui loc de vânzare în piețele agroalimentare ale Municipiului Brașov sunt:

 1. Atestat de gospodărie țărănească, conform Anexa nr.3 (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV)e;
 2. Carnet de comercializarea produselor din sectorul agricol, conform Anexei Nr.3/1 și 3/2(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 3. Carte identitate a producătorului agricol titular al atestatului de gospodărie ţărănească(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 4. Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).

 

 

Calendarul târgurilor în zonele centrale ale municipiului Brașov în anul 2024

Calendarul târgurilor în zonele centrale ale municipiului Brașov în anul 2024

Avem bucuria de a vă anunța calendarul târgurilor organizate de instituția noastră în zonele centrale ale municipiului Brașov în anul 2024.

Iată programul târgurilor pentru anul 2024, organizate în două locații distincte din municipiul Brașov:

În Piața Sfatului:

 • 29.04 -12.05.2024
 • 21.06 – 23.06.2024
 • 19.07 – 21.07.2024
 • 23.08 – 25.08.2024
 • 18.10 – 20.10.2024
 • 08.11 – 10.11.2024

Pe Aleea Parcului Titulescu:

 • 24.05 – 26.05.2024
 • 05.07 – 07.07.2024
 • 02.08 – 04.08.2024

Primul eveniment din calendar este Târgul de Paște, care va avea loc în Piața Sfatului în perioada 29 Aprilie 2024 – 12 Mai 2024. Celelalte târguri programate atât în Piața Sfatului, cât și pe Aleea Parcului Titulescu, sunt dedicate în special meșteșugarilor, artizanilor și creatorilor de artă, oferind o platformă pentru expunerea și vânzarea lucrărilor lor unice.

Facem cunoscut faptul că dorința noastră a fost de a deschide o cale și de a vă împărtăși cât mai din timp acest lucru din două motive: primul se referă la a încerca să vă asigurăm o descărcare comercială cât mai bună pentru munca dumneavoastră, în municipiul Brașov. Al doilea motiv este pentru a vă oferi, prin comunicarea din timp a informațiilor, o predictibilitate cât mai bună, astfel încât dumneavoastră, ținând cont de specificul activității, să puteți armoniza calendarul nostru cu cel al altor organizatori de evenimente.

Facem precizarea că fiecare dintre aceste târguri va avea propriul regulament și propria procedură de atribuire, pentru care o să depunem toate eforturile pentru a o finaliza din timp, din aceleași considerente de asigurare a predictibilității pentru dumneavoastră. Pentru a încerca împreună să determinăm o creștere calitativă a acestor evenimente și pentru a crea totodată un concept specific, vom începe cât de curând, în acord cu participanții potențiali, vizita în atelierele de lucru.

Acest lucru va fi făcut nu din simplul considerent al unui control, ci pentru a încerca să construim o bază de date, care ulterior, să facă obiectul unor activități de marketing susținute de instituția noastră.

Sperăm să avem plăcerea de a ne întâlni în cadrul acestor târguri cu cât mai mulți dintre dumneavoastră iar la sfârșitul lor să împărtășim atât noi din perspectiva organizatorilor cât și dumneavoastră experiențe cât mai frumoase

……………………………………………………………………………

Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 28.02.2024

Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 28.02.2024

Serviciul Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 28.02.2024 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

1.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționeaz contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  19.02.2024,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I  acoperit  – zona 1. : 248+C, 249, 250, 251;

-Tronson I  – zona 2 :  masa nr. 237;

-Tronson I  acoperit  – zona 2. : 272+C, 273;

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  269, 270, 271, 277,  279, 280+C, 281, 285, 290, 291+C, 292, 293+C, 298;

– Tronson II – zona 1: masa nr. 13, 14, 18, 48, 49;

– Tronson II – zona 3 : masa 83, 84;

-Tronson II – Boxe flori : Boxa 1, Boxa 2.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra , strada Jupiter  nr. 1 , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

– Zona 2  masa nr.:  119;

– Zona 3 mesele nr.: 26, 27, 28.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

3.PIAȚA  DE MIERCURI 

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Oașului  nr. 9A,  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața De Miercuri sunt următoarele:

 • Modul suprafață 5,5  mp – nr. 7;
 • Modul suprafață 7 mp – nr. 9;
 • Modul suprafață 9,6 mp – nr. 28;
 • Modul suprafață 5,5 mp – nr. 57; 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14  , sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96, 102, 103;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 27.02.2024ora 10°°.

            Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE. 

6.PIAȚA STAR

Licitația se va organiza în data de 28.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor/sediul central  ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 19.02.2024 ,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr. 64  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  28.02.2024 ora 10°° sau la casieria pieței Star până la data de 27.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt

următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 24, 25, 26,  29,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2, 3, 4,  5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. : 13, 14, 15, 16+C, 17, 18 .

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2024 – 28.02.2027.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Documentele necesare pot fi descărcate de aici:

Caietul de sarcini se poate descarca de aici.

Schitele pentru spatii se pot descarca de aici

 

ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI 26.02.2024

Vă aducem la cunoștință situația ocupării locurilor de vânzare mărțișoare adjudecate la licitația publică din data de 26.02.2024 din Piețele agroalimentare ale Municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star și Tractorul, pentru perioada 27.02 – 10.03.2024:

PIAȚA ASTRA

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

1 Micu Dumitra PF 41366026 27.02-10.03.2024 556/27.02.2024
2 Micu Dumitra PF 41366026 27.02-10.03.2024 557/27.02.2024
3 Călin Remus PF 21052606 27.02-10.03.2024 558/27.02.2024
4 Șerban Mirela Loredana PF 22860049 27.02-10.03.2024 559/27.02.2024
5 Șerban Mirela Loredana PF 22860049 27.02-10.03.2024 560/27.02.2024
6
7 Radu V. Maria Georgeta II 3118848 27.02-10.03.2024 561/27.02.2024

 

PIAȚA DACIA

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

1 Machedon T. Cristina II 42100218 27.02-10.03.2024 562/27.02.2024
2 Feri Letița PF 25025914 27.02-10.03.2024 565/27.02.2024
3
4
5 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 563/27.02.2024
6 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 564/27.02.2024
7 Șerban Mirela Loredana PF 22860049 27.02-10.03.2024 567/27.02.2024
8 Feri Letița PF 25025914 27.02-10.03.2024 566/27.02.2024
9 S.C. Floreal Brașov SRL 45451710 27.02-10.03.2024 555/27.02.2024

 

PIAȚA STAR

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

40 Darocz S. Daniela II 42983593 28.02-03.03.2024 581/27.02.2024
41 Popa Gherghina Maria II 26442570 28.02-03.03.2024 580/27.02.2024
42
43
44
45
46

 

 

PIAȚA TRACTORUL

Locul Vânzare

nr.

Denumire agent comercial CUI Perioada autorizată Nr.

Autorizație

1 Călin Remus PF 21052606 27.02-10.03.2024 578/27.02.2024
2 Călin Remus PF 21052606 27.02-10.03.2024 579/27.02.2024
3 Toma M. Ana-Maria II 36987825 27.02-10.03.2024 568/26.02.2024
4 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 571/27.02.2024
5 Dumitru V. Nicuta “Comerț cu produse ” I.I. 26894222 27.02-10.03.2024 569/27.02.2024
6 Dumitru V. Nicuta “Comerț cu produse ” I.I. 26894222 27.02-10.03.2024 570/27.02.2024
7 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 574/27.02.2024
8 Kulcsar Kalman IF 21845393 27.02-10.03.2024 573/27.02.2024
9 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 576/27.02.2024
10 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 577/27.02.2024
11 S.C. Duman Nicholas Delivery SRL 45834979 27.02-10.03.2024 572/27.02.2024
12 Stoica Lăcrămioara PF 42248282 27.02-10.03.2024 575/27.02.2024

 

…………………………………………………………………………………….

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A AMPLASAMENTELOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE  MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI ÎN DATA DE 26.02.2024

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu  H.C.L   265/2022 și H.C.L nr . 428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice deschise în vederea ocupării locurilor de vânzare mărțișoare și cadouri în data de 26.02.2024 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 11°° pentru meșteșugari (titulari ai certificatelor  de meșteșugar conform legii privind meșteșugarii tradiționali din România) și  ora 12°° pentru agenții economici participanți.

1.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Astra până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°°. sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Astra sunt următoarele:

 

Loc nr. Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Saluritate

Lei/zi

1 Meșteșugari 28.02 – 03.03 6 291,00 100,00 5,00
2 Meșteșugari 28.02 – 03.03 6 291,00 100,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
4 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
5 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
6 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00 5,00
7 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 757,00 100,00  

5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

2.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 07.02.2024, ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Dacia  până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°° sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet  sarcini (lei) Salubritate  lei/zi
1 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
2 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00 5,00
4 Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00 5,00
5 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
6 Meșteșugari 28.02 – 03.03 2 84,00 100,00 5,00
7(masa 23+22) Agenți economici 27.0 2- 10.03 2 218,00 100,00  

5,00

8(masa 20+21) Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00  

5,00

9(masa 278) Agenți economici 27.02 – 10.03 2 218,00 100,00  

5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

3.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Tractorul până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°°  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Tractorul sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei)   Salubritate

Lei/zi

1 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
2 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
4 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
5 Agenți economici 27.02- 10.03 9 889,00 100,00 5,00
6 Agenți economici 27.02 – 10.03 9 889,00 100,00 5,00
7 Agenți economici  27.02 – 10.03 9 889,00 100,00 5,00
8 Agenți economici 27.02 – 10.03 10 988,00 100,00 5,00
9 Meșteșugari 28.02 – 03.03 9 342,00 100,00 5,00
10 Meșteșugari 28.02 – 03.03 4 152,00 100,00 5,00
11 Agenți economici 27.02 – 10.03 4 395,00 100,00 5,00
12 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 593,00 100,00 5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

4.PIAȚA BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024, ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Bartolomeu până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°°   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Salubritate

Lei/zi

1 Meșteșugari 28.02-03.03 9 135,00 50,00 5,00
2 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 234,00 50,00 5,00
3 Agenți economici 27.02 – 10.03 6 234,00 50,00 5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

5.PIAȚA STAR

             Licitația se va organiza în data de 26.02.2024 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 11°° ;

2)agenții economici participanți- începând cu ora 12°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției  www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.02.2024,ora 10°°.          Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Star până  cel târziu la data de  23.02.2024 ora 10°° sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  26.02.2024 ora 10°°.

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Star  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața loc(mp) Preț pornire lei/loc/ perioada Cost caiet de sarcini (lei) Salubritate

Lei/zi

Masa nr 40 Meșteșugari 28.02-03.03  1,54  46,00 50,00  

5,00

Masa nr 41 Meșteșugari 28.02-03.03  1,54 46,00 50,00  

5,00

Masa nr 42 Agenți economici 28.02-03.03  1,54  46,00 50,00  

5,00

Masa nr 43 Agenți economici 28.02-03.03  1,54  46,00 50,00  

5,00

Masa nr 44 Agenți economici 27.02 – 10.03  1,54  120,00 50,00  

5,00

Masa nr 45 Agenți economici 27.02 – 10.03  1,54  120,00 50,00  

5,00

Masa nr 46 Agenți economici 27.02 – 10.03  1,54  120,00 50,00  

5,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 27.02.2024-10.03.2024 si 28.02-03.03.2024.

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei , dar nu mai mult de data de 10.03.2024, pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

Documentele necesare pot fi descărcate de aici:

Caietul de sarcini se poate descarca de aici.

Caietul de sarcini pentru piata Star se poate descarca de aici.

Schitele pentru spatiile unde se pot comercializa martisoare si cadouri se poate descarca de aici

 

SITUATIE INSCRIERI PENTRU LOCURI VANZARE PEPENI SEZON 2024

PIAȚA DACIA SITUAȚIE ÎNSCRIERI PERIOADA 07.02 – 22.02.2024
LOCURI VÂNZARE PEPENI
Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
DACIA TRONSON III -PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 1 14 21.02.2024 899
DACIA TRONSON III -PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 2 13.02.2024  798
21.02.2024 896
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 3 14 mp 15.02.2024 829
21.02.2024 898
21.02.2024 896
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 4 14 mp 15.02.2024 828
21.02.2024 898
DACIA TRONSON III  PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 5 14 mp 07.02.2024 760
15.02.2024 828
15.02.2024 833
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 6 14 mp 07.02.2024 762
21.02.2024 899
22.02.2024 915
DACIA TRONSON II –  PLATOU 7 16 mp 07.02.2024 760
07.02.2024 762
15.02.2024 833
DACIA TRONSON I   HALA AGROALIMENTARA 8 16 mp 19.02.2024 858

 

PIAȚA ASTRA

SITUAȚIE ÎNSCRIERI PERIOADA 07.02 – 22.02.2024 LOCURI VÂNZARE PEPENI

Piaţa LOC VÂNZARE Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
ASTRA MODUL 1 21 mp 07.02.2024 764
15.02.2024 832
20.02.2024 877
ASTRA MODUL 2 21 mp 07.02.2024 764
08.02.2024 777
20.02.2024 877

 

PIAȚA TRACTORUL
SITUAȚIE ÎNSCRIERI PERIOADA 07.02 – 22.02.2024 LOCURI VÂNZARE PEPENI
Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 1 10 mp 07.02.2024 759
15.02.2024 834
20.02.2024 878 
22.02.2024 916
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 2 10 mp 07.02.2024 759
07.02.2024 761
22.02.2024 916
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 3 10 mp 07.02.2024 761
19.02.2024 856
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 4 10 mp 19.02.2024 857
20.02.2024 881
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 5 15 mp 13.02.2024 799

 

 

PIAȚA STAR SITUAȚIE ÎNSCRIERI PERIOADA 07.02 – 22.02.2024 LOCURI VÂNZARE PEPENI
Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
STAR PLATOU 1
STAR PLATOU 2 10 mp
STAR PLATOU 3 10 mp 22.02.2024 919
STAR PLATOU 4 10 mp
STAR PLATOU 5 10 mp
STAR TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 6 10 mp
STAR PLATOU 7 10 mp

 

 

ANUNT COMERCIALIZARE PEPENI IN PIETELE AGROALIMENTARE ALE MUN. BRASOV SEZON 2024

Serviciul Public Administrare Piete Brasov anunta organizarea licitatiei inchise in data de 05 Martie 2024, ora 10:00, la sediul serviciului din str. Nicolae Bălcescu nr.64 pentru  locurile de vânzare pepeni din Piețele Dacia, Tractorul si Astra, menționate în Tabelele 1, 2 și 3.

Sunt invitati să participe producatorii care sunt inscrisi  pentru fiecare loc de vânzare pepeni din Piețele Dacia, Tractorul si Astra, conform numerelor de înregistrare menționate în Tabele .

Producătorii care în urma licitației închise nu adjudecă un loc de vânzare  în piețele menționate anterior, se vor putea înscrie pentru locurile rămase libere în Piețele Bartolomeu și Star, astfel se repetă procedura în aceeași ședință. Pentru situația în care pentru un loc vânzare exista mai mult de o solicitare a unui producator, se organizaează procedură de licitație închisă:

 • Piața Bartolomeu (locul 1(9mp) și locul 2(9mp)
 • Piața Star (Locurile 1,2,4,5,6,7 – suprafață 10mp/loc vânzare)

Tabel. nr.1 – Piața Dacia

Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
DACIA TRONSON III -PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 2 14 mp 13.02.2024 798
21.02.2024 896
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 3 14 mp 15.02.2024 829
21.02.2024 898
21.02.2024 896
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 4 14 mp 15.02.2024 828
21.02.2024 898
DACIA TRONSON III  PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 5 14 mp 07.02.2024 760
15.02.2024 828
15.02.2024 833
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 6 14 mp 07.02.2024 762
21.02.2024 899
22.02.2024 915
07.02.2024 762
15.02.2024 833
DACIA TRONSON II –  PLATOU 7 16 mp 07.02.2024 760
07.02.2024 762
15.02.2024 833

 

Tabel nr.2 – Piața Tractorul

Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 1 10 mp 07.02.2024 759
15.02.2024 834
20.02.2024 878
22.02.2024 916
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 2 10 mp 07.02.2024 759
07.02.2024 761
22.02.2024 916
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 3 10 mp 07.02.2024 761
19.02.2024 856
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 4 10 mp 19.02.2024 857
20.02.2024 881

 

Tabel nr.3 – Piața Astra

Piaţa LOC VÂNZARE Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
ASTRA MODUL 1 21 mp 07.02.2024 764
15.02.2024 832
20.02.2024 877
ASTRA MODUL 2 21 mp 07.02.2024 764
08.02.2024 777
20.02.2024 877

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SITUAȚIA LOCURILOR DE VÂNZARE PEPENI CARE ÎN URMA ANALIZEI DOSARELOR ÎNSCRIERILOR DIN PERIOADA 07.02-22.02.2024 

BENEFICIAZĂ DE ATRIBUIRE DIRECTĂ

Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere Nume și prenume
DACIA TRONSON III -PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 1 14 mp 21.02.2024 899 ONICALA ALBERT MIHAI
DACIA TRONSON I   HALA AGROALIMENTARA 8 16 mp 19.02.2024 858 ȘTEFANEL NINEL
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 5 15 mp 13.02.2024 799 MARTIN MIRELA
STAR PLATOU 3 10 mp 22.02.2024 919 STEFĂNOAICA MARIAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ANUNŢ COMERCIALIZARE PEPENI SEZONUL DE VARĂ 2024
IN PIEŢELE PUBLICE : ASTRA, DACIA, STAR, BARTOLOMEU ŞI TRACTORUL

În sezonul de vară 2024 comerţul cu pepeni pe locuri special amenjate în pieţele publice ale municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star, Tractorul și Bartolomeu va fi făcut  exlcusiv de către producătorii agricoli. Perioada de înscriere 07 –  22 Februarie 2024, ora 1600 iar documentațiile se depun la registratura Serviciului Public Admininistrare Pieţe cu sediul în strada Nicolae Bălcescu Nr.64. Program registratură depunere acte începând cu data prezentului anunţ : Luni – Joi  între orele 0800 – 1200; 1400 – 1600  și Vineri între orele: 0800 – 1200., sau prin email la adresa: contact@pietepublice.ro.

Atribuirea locurilor  disponibile se va desfășura în 4 Etape, astfel:

Etapa I – 06 Februarie 2024 – publicare locuri temporare de vânzare pepeni, special amenajate în cele cinci piețe agroalimentare și documentele solicitate a fi atașate cererii de atribuire a unui loc vânzare:

a) Locuri disponibile în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov pentru comercializarea pepenilor în anul 2024:

Piaţa Total locuri Nr. loc de vânzare Suprafaţă Chirie

lei/mp/zi

Total chirie

lei/zi

Servicii curățenie

lei/zi

Dacia 8 1 – Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
2 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
3 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
4 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
5 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
6 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
7 –  Tr. II Platou 16 mp 8,40 134,00 10,00
      8 – Tr. I Hală 16 mp 8 ,40 134,00 10,00
Astra 2 Modul Nr.1 21 mp 9,70 204,00 15,00
Modul Nr.2 21 mp 9,70 204,00 15,00
Tractorul 5 1 10 mp 7,60 76,00 5,00
2 10 mp 7,60 76,00 5,00
3 10 mp 7,60 76,00 5,00
4 10 mp 7,60 76,00 5,00
5 15 mp 7,60 114,00 10,00
Star 7 1 10mp 6,00 60,00 5,00
2 10mp 6,00 60,00 5,00
3 10mp 6,00 60,00 5,00
4 10mp 6,00 60,00 5,00
5 10 mp 6,00 60,00 5,00
6 10 mp 6,00 60,00 5,00
7 10 mp 6,00 60,00 5,00
Bartolomeu 2 1 9 mp 3,00 27,00 5,00
2 9 mp 3,00 27,00 5,00

b) În vederea ocupării unui loc de vănzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

 1. Cerere;
 2. Atestatul de producător
 3. Carnetul de comercializare al mărfurilor vizat de către primăria emitentă pentru producția din anul 2023 .

NOTĂ:

 • pentru situația în care carnetele de comercializare sunt vizate în anul 2023 cu termen valabilitate pană în luna Iunie 2024, iar acestea nu reflectă producția de pepeni  estimată a fi obținută în anul 2024, producătorii vor prezenta până la data de 15 Mai 2024 carnetele de comercializare vizate pentru anul agricol 2024-2025; în caz contrar producătorii cărora li s-au încheiat contracte pentru locurile de vânzare pepeni în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov se vor rezilia și garanția de participare  va fi  confiscată.
 1. Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivați pepenii este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractul).
 2. Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat prezentului anunț;
 3. Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț (acest formular se va completa la documentație în mod obligatoriu în momentul prezentării la piață pentru a ocupa locul de vânzare pepeni atribuit);
 4. Declaraţie privind acordul controlului în teren din partea administraţiei pieţelor (neobligatorie în condiţiile notei de mai jos);
 5. Dovada constituirii garanţiei de participare – 2000,00 lei/loc vânzare – în original cu chitanţă eliberată de casieria Serviciului Public Administrare Piete Brasov sau cu ordin de plată în contul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov: RO 71 TREZ 1315006XXX000164.

NOTĂ:

a) Documentaţiile depuse de producătorii ce nu au în proprietate suprafaţa agricolă (atestate emise în baza unui drept de folosinţă asupra terenului), precum şi documentaţiile care nu conţin declaraţia de la pct.7, pot fi trimise spre verificare şi confirmarea autenticităţii structurilor specializate ale statului.

b) Producătorii acceptaţi au obligaţia de a suporta o analiză a unui produs într-un laborator ANSVA, ori a unui laborator acreditat RENAR. Administraţia pieţelor poate efectua pe cheltuială proprie mai multe analize, însă în cazul descoperirii de neconcordanţe între substanţele chimice declarate şi cele rezultate în urma analizei, costul va fi imputat producătorului iar contractul de inchiriere va fi încetat de îndată, urmănd a fi contactate organele competente pentru cercetarea situaţiei.

c) Perioada de ocupare va fi corelată cu cantităţile din documente, iar producătorii au obligaţia legală de a completa carnetele de comercializare a mărfii cel puţin săptămănal.

Etapa a II-a:

a) Înscrieri din partea solicitanților cu mențiunea expresă pe cerere a Pieței și a Numărului locului de vânzare pentru care optează. Cererile care nu respectă această condiție nu vor fi luate în considerare. Fiecare producător și /sau persoanele menționate pe carnetul de comercializare cu drept de vânzare au posibilitatea să solicite înscrierea pentru maxim două locuri de vânzare/piață.

b) În perioada 07.02 – 22.02.2024 stabilită pentru înscrieri va fi publicată și actualizată zilnic situația înregistrărilor cererilor și opțiunea solicitanților pentru locurile de vânzare pepeni pe site-ul instutuției www.pietepublice.ro, rubrica Anunțuri pentru a da posibilitatea producătorilor să poată opta în cunoștință de cauză având în vedere faptul că un loc de vânzare pepeni solicitat de mai mult de o persoană urmează a fi supus procedurii de licitație închisă la care sunt invitați să participe producătorii care au solicitat același loc de vânzare.

c) Evaluarea inițială a documentațiilor depuse se va realiza de către o comisie numită de Directorul instituției Serviciului Public Administrare Piețe Brașov. Aceasta  se va întruni în data de 23 Februarie 2024 pentru validarea cererilor înregistrate.

Etapa a III-a  – Atribuirea locurilor de vânzare pepeni

a) Atribuirea directă a locurilor de vânzare pepeni pentru care există înregistrată o singură solicitare și încheierea contractelor cu producătorii  se va realiza în data de 26 Februarie 2024, cu  obligativitatea contractuală a producătorilor de a achita în avans, până cel târziu la data de 15 Mai 2024, ora 1600 contravaloarea sumelor datorate pentru primele 14 zile de închiriere. Producătorilor care nu se conformează cerințelor și nu se vor prezenta să ocupe locul de vânzare achitat anticipat pentru primele două săptămâni li se va confisca garanția de participare și contravalorea chiriei pentru perioada menționată, iar locul de vânzare va fi ulterior ocupat exclusiv prin procedură de licitație.

b)Organizare licitație închisă pentru locurile de vânzare solicitate de către doi sau mai mulți producători în data de 5 Martie 2024 la sediul serviciului din str. Nicolae Bălcescu nr.64, Brașov

Pașii ce urmeză a fi respectați sunt următorii:

 • Participă doar producătorii înscriși pe locul respectiv
 • Prețul de pornire al licitației pentru locul/locurile  de vânzare temporare  în cadrul licitației închise îl constiuie tariful din tabel aferent locului de vânzare .
 • Pasul licitației este de 1,00 leu/zi/loc vânzare pentru locul/locurile de vânzare permanente (tarabe/boxe de vânzare) iar pentru locurile de vânzare temporare 1,00 leu/mp/zi.
 • Criteriul de departajare în cadrul licitației închise îl constituie prețul cel mai mare oferit de unul din participanții invitați la licitație.

 

Etapa a IV-a – atribuirea locurilor de vânzare pepeni rămase libere în urma Etapei III, pct.b) – data de 5 Martie 2024.

             Această etapă este destinată atribuirii locurilor de vânzare pepeni pentru care nu au existat solicitări de ocupare în etapele anterioare la care se pot înscrie producătorii agricoli care nu au adjudecat un loc de vânzare la etapa precedentă. Atribuirea va fi directă în cazul înscrierii unui singur producător /1 loc vânzare. Pentru situația în care va exista pluralitate de înscrieri pentru un loc vânzare se respectă pașii de la Etapa III b).

 

 

Târgul “Mărțișor, simbolul primăverii”

Târgul “Mărțișor, simbolul primăverii”

Târg Mărtișor 26.02.2024 – 01.03.2024
LISTA FINALĂ PARTICIPANTI ADMIȘI
Crt. Nume/Participant Admis/respins
1 Dede Brodi  Star SRL admis
2 Nicio Zi Fara Pictura SRL admis
3 Lavanda Lola SRL admis
4 Kronsim SRL 1 admis
5 Kronsim SRL 2 admis
6 Ivan Manuela Maria PFA admis
7 Anghel v. Petrica II admis
8 Color Drops Mandala SRL admis
9 M&I Autentic Production SRL admis
10 Dorobantu Ionel IF 1 admis
11 Anghel Daniel II admis
12 B-SMART FUN TOYS SRL admis
13 Handmade Deea SRL admis
14 Zabava Andreea II admis
15 Povestea Arinei SRL admis
16 Haraga Carmen PFA admis
17 Blegu Claudia II admis
18 Nandra Laser Style SRL admis
19 Gabos Nicoleta PFA admis
20 Sunt Sport SRL admis
21 Unic Flowers Art SRL admis
22 Colquhoun M Daniela II admis
23 AHA Creative Design SRL admis
24 Dorobantu Ionel IF 2 admis
25 Fika Madco Store SRL admis
26 Lazaroiu Valeriu admis
27 Draghiciu Elena II admis
28 Antica Marinela PFA admis
29 Chic Décor SRL admis
30 Calidano SRL admis
31 Alpha Mood M.A SRL admis
32 Handmade Pauli SRL admis
33 Imperium Naturae SRL admis
34 Remedia Zizin SRL admis
35 Brinciu Irina II admis
36 Pro Client SRL admis
37 Rus Marinela PFA admis
38 Lucica Art Design SRL admis
39 Lacatus Carmen PFA admis
40 Carole Marius IF admis
41 Fulop Gal Laszlo admis
42 Milasan Pascu PFA admis

LISTA PROVIZORIE A PARTICIPANTILOR ADMISI LA TARGUL DE MARTISOR

LISTA DOCUMENTATIILOR DE INSCRIERE RESPINSE LA TARGUL DE MARTISOR

Anunț important: modificare calendar târg de Mărțișor!

Dragi participanți și expozanți,

Vă mulțumim pentru implicarea voastră în Târgul de Mărțișor și pentru feedback-ul vostru valoros. Dorim să vă informăm că, în urma numeroaselor solicitări primite din partea voastră, am decis să ajustăm calendarul evenimentului pentru a-l face mai accesibil pentru toți.

Noua dată a Târgului de Mărțișor este acum 26 februarie – 1 martie.


Brașovul se pregătește să sărbătorească venirea primăverii printr-un eveniment deosebit – Târgul Mărțișorului. Organizat pe Aleea Parcului Titulescu, în perioada 26 februarie – 1 martie 2024, acest târg este o ocazie specială de a celebra tradițiile românești și de a descoperi meșteșugurile locale.

Târgul Mărțișorului din Brașov își propune să ofere o gamă variată de produse și cadouri specifice sărbătorii noastre românești.

Pentru a face evenimentul și mai atractiv și diversificat, târgul găzduiește nu doar mărțișoare, ci și produse de artă manuală și meșteșugărească.

Pentru a participa la acest eveniment special, vă rugăm să urmați procedura de înscriere stabilită în regulament. În funcție de domeniul dumneavoastră de activitate, veți avea nevoie de documente specifice, cum ar fi certificatul de înregistrare fiscală, atestatul de producător agricol sau alte documente relevante.

Dorim să aducem la cunoștința tuturor celor interesați că valoarea taxelor municipale conform articolului 10 este următoarea:

Participanții sunt rugați să respecte regulamentul evenimentului.

Pentru detalii complete despre eveniment și pentru a consulta regulamentul, vă invităm să descărcați regulamentul evenimentului de aici. Acesta conține informații importante pentru participarea la eveniment.

Click aici pentru REGULAMENT.

Târgul “Dragobetele… Iubire de Tradiție Românească”

Târgul “Dragobetele… Iubire de Tradiție Românească”

LISTĂ FINALĂ PARTICIPANTI –

TÂRG DRAGOBETE 2024

Nume/Participant Admis/respins
1 Antica Marinela PFA admis
2 Kronsim SRL 1 admis
3 Kronsim SRL 2 admis
4 Povestea Arinei SRL admis
5 M&A Autentic Production SRL admis
6 Pro Client Delivery SRL admis
7 Color Drops Mandala SRL admis
8 A&A Boutique Cosmetics SRL admis
9 Lazaroiu Valeriu admis
10 Fika Madco Store SRL admis
11 Haghiac Mirela PFA admis
12 Chic Décor SRL admis
13 Sum Business Consulting SRL admis
14 Calidano SRL admis
15 Maria si Daniel Stanciu SRL admis
16 Miloona N&A SRL admis
17 Palincaria Transilvania SRL admis
18 Alpha Mood SRL admis
19 Gal Adriana SRL admis
20 Fulop Gal Laszlo admis
21 Lucica Art Design SRL admis
22 Palinca Lu’ Tata SRL admis

 

LISTA PARTICIPANTILOR ADMISI LA TARGUL DE DRAGOBETE

Update 30.01.204: Termenul de înscriere pentru Târgul de Dragobete se prelungește până pe data de 4 Februarie! 

Dragi iubitori de tradiție românească și sărbători autentice, vă invităm cu drag să vă alăturați nouă în perioada 23-25 februarie 2024 la Târgul “Dragobetele… Iubire de Tradiție Românească”, organizat în Brașov, pe Aleea Parcului Titulescu.

Dragobetele este o sărbătoare cu rădăcini adânc înfipte în cultura românească, dedicată iubirii și apropierii primăverii. În acest târg, veți avea ocazia să descoperiți și să vă bucurați de produse tradiționale românești, cadouri specifice Dragobetelui, meșteșuguri locale, bijuterii, și multe alte articole de artă manuală și meșteșugărească.

Acest eveniment oferă producătorilor posibilitatea de a-și promova produsele și susține meșteșugarii și artizanii din zonă. Totul într-un cadru plin de tradiție și atmosferă festivă.

În caz de vreme nefavorabilă, târgul poate fi anulat cu trei zile înainte de începerea sa, fără plata taxelor. Participanții sunt rugați să respecte cu strictețe regulamentul evenimentului.

Dorim să aducem la cunoștința tuturor celor interesați că valoarea taxelor municipale conform articolului 10 este următoarea:

Vă rugăm să fiți atenți la aceste sume și să le luați în considerare atunci când participați la evenimentele respective. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim și să sărbătorim împreună Dragobetele, iubirea și tradiția românească în inima Brașovului!

Pentru detalii complete despre eveniment și pentru a consulta regulamentul, vă invităm să descărcați regulamentul evenimentului de aici. Acesta conține informații importante pentru participarea la eveniment. Click aici pentru REGULAMENT.

LICITAȚIE MESE AGENȚI ECONOMICI ÎN DATA DE 28.12.2023

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 28.12.2023

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 28.12.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

1.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 28.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  14.12.2023,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  28.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 27.12.2023ora 16°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I acoperit  – zona 2 masa nr.237

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  296; 263+ C ; 293+C, 292 , 291+C, 290,  277, 278,  279, 280+C, 281,  285,  271, 270, 269, 298 ;

– Tronsonul II – masa nr. 18.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.01.2024 – 31.12.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 28.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 14.12.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra , strada Jupiter nr. 1,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  28.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 27.12.2023ora 16°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

-Zona II mesele nr.: 25,  63, 119

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.01.2024 – 31.12.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

3.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 28.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 14.12.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  28.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul  până la data de 27.12.2023ora 16°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.01.2024 – 31.12.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

4.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 28.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 14.12.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  28.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 27.12.2023ora 16°°.

            Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.01.2024 – 31.12.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA STAR

Licitația se va organiza în data de28.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 14.12.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64, până  cel târziu la data de  28.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Star  până la data de 27.12.2023ora 16°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 24, 25, 26,  29,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2 3, 4, 5,6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. :  13, 14, 15, 16+C, 17, 18 .

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.01.2024 – 31.12.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 1. PIAȚA DE MIERCURI

Licitația se va organiza în data de 28.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 14.12.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  28.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 27.12.2023ora 16°°.

 • Modul suprafață 5,5  mp – nr. 7
 • Modul suprafață 9,6 mp – nr. 28

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.01.2024 – 31.12.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Caietul de sarcini poate fi descărcat de aici.