Aducem piețele agroalimentare mai aproape de dumneavoastră

Aducem piețele agroalimentare mai aproape de dumneavoastră

        Începând cu luna mai vom debuta un nou proiect, acela al târgurilor volante de producători, itinerante. Vom încerca astfel să aducem mai aproape de dumneavoastră produse agricole și agroalimentare de calitate, de origine controlată. 

       Este important să știm că în aceste “piețe” în miniatură se vor regăsi doar cei care prin munca lor obțin roadele ori produsele preparate pe care vi le vor oferi. Este deci important nu doar să primiți oferta lor, ci și să-i cunoașteți, iar cunoscandu-i, să-i prețuiți pentru ceea ce fac și pentru ceea ce oferă.

       Așa că în perioada sezonului agricol, adică Mai-Octombrie 2023, în fiecare Sâmbătă, între orele 9:00-16:00, veți putea cumpăra produse autentice, direct de la producătorii locali, dintr-un spațiu special amenajat, cât mai aproape de locuința dumneavoastră. Târgurile vor avea o structură itinerantă, în fiecare sâmbătă vor fi în alt cartier, și vor pune la dispoziția producătorilor spații de vânzare, formate din tarabe și corturi. 

       Ne vom strădui ca oferta sa fie cât mai diversificată, însă pentru aceasta vă invităm, chiar va rugăm sa îi primim pe cultivatori / producători cu cât mai multă căldură, motivându-i să revină. 

      În debutul acestui proiect ne vom orienta cu precădere către zonele care nu beneficiază de piețe permanente. Astfel, primele târguri de producători, din luna Mai, vor fi organizate în: Valea Cetății (pietonal, partea dinspre parc), piața Unirii, Noua și Triaj, conform graficului de mai jos:

         – 6 mai: cartierul Valea Cetății, la capătul pietonalului, lângă sala Ursu

         –   13 mai: Șchei, în Piața Unirii;

         – 20 mai: Noua, pe str. Levănțicăi

         – 27 mai: Triaj, la capătul de linie RATBV.

     În funcție de ceea ce își doresc brașovenii, și de receptivitatea lor, vom căuta să ne adaptăm și să creștem cadența organizării.

    Cu cel puțin 5 zile înainte de fiecare târg vă vom prezenta producătorii prezenți, astfel încât întâlnirea cu ei să fie una așteptată.

    Și încă un lucru: vom vedea în târgurile volante doar producători: este responsabilitatea noastră – administrație și public cumpărător, împreună – să-i susținem, să facem circuitele scurte de aprovizionare puternice și sustenabile; dacă nu o vom face, acești oameni – a căror muncă e demnă de toată prețuirea- vor deveni prizonierii intermediarilor, și noi odată cu ei. 

   Iar dacă ne vom întreba de ce marfa importată e puțin mai ieftină, să știm că producătorii, vecinii noștri, se confruntă cu aceleași greutăți ca și noi, iar pe lângă pricepere și tenacitatea de a rămâne în zona producției agricole se confruntă cu un mediu concurențial ostil și cu niște costuri deloc de neglijat. Și totuși….ei ne-au ales. Noi îi vom alege?


 

Târg de bun venit lui Florar

Stimați brașoveni,

Avem onoarea de a participa și de a vă invita să ne bucurăm împreună de Târgul de Bun venit lui Florar.

Târgul are loc în Piața Sfatului, în perioada 29 Aprilie – 01 Mai 2023, între orele 9:30 și 20:30.

Vor fi prezenți 34 de producători autentici și meșteșugari, cu o ofertă variată de produse, de la legume proaspete, sucuri naturale, dulceață, produse apicole, băuturi, turtă dulce, produse de patiserie tradițională, până la obiecte de decor, cosmetice naturale, costume populare, broderii, obiecte ceramice, bijuterii sau sculpturi din lemn. 

Vă așteptăm cu drag în Piața Sfatului! Să-i susținem împreună pe cei care s-au ambiționat să rămână fideli tradițiilor românești, dar să-i și încurajăm să revină cu roadele muncii lor.

Participanții la târg respectă următoarele reguli cu ocazia Târgului: 

 1. Participanții la eveniment respect  următoarele obligații:
  1. Achită taxa de participare în valoare de 100,00 lei/zi/ loc vânzare atribuit ce include  taxă închiriere cort în dimineața zilei de 29.04.2023 la locația târgului. Taxa de participare pentru perioada 29 Aprilie – 01 Mai 2023( 3 zile)  este în valoare de 300,00 lei / loc vânzare atribuit. Participanții care optează pentru închiriere de mobilier menționat  pe cererea de participare achită și costurile închirierii conform tarifelor menționate la art.10, alin.2, lit.a. și b. din Regulamentului pt. Organizarea și desfășurarea târgului general pentru producători și meșteșugari organizat în Piața Sfatului Brașov în perioada 29 Aprilie – 01Mai 2023.
  2. Participanții la târg vor respecta programul de funcționare al târgului, respectiv: supravegherea și funcționarea standului: 930 – 2030. Pavilioanele vor fi deschise şi aprovizionate corespunzător la ora şi în ziua deschiderii oficiale a Târgului, respectiv în data de 29 Aprilie 2023, de la ora 0930.
  3. Accesul în Piața Sfatului Brașov cu autoturisme este permis exclusiv în intervalul orar 0700 – 0900 (aprovizionare marfă) și seara la închidere (transport marfă de la stand pentru persoanele ce nu doresc să lase marfa la stand peste noapte) 2030 – 2130 .
  4. Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în moneda naţionalăla loc vizibil.
  5. Titularul locului de vânzare atribuit are obligaţia să doteze pavilionul cu stingător de incendiu.
  6. Participanții la târg răspund pentru conservarea corturilor asigurate de către organizator în starea lor avută la primirea în folosință. În cazul distrugerii cortului participantul va plăti integral valoarea acestuia sau costurile de reparații, după caz. Se interzice subînchirierea pavilionului.
  7. Producătorii și agenţii economici au obligaţia de a folosi numai pavilioanele închiriate de la Serviciul Public Administrare Piețe Brașov pe care le preiau/ predau în baza unui proces verbal.
  8. Fiecare producător și agent economic va respecta toate normele în vigoare pentru activități comerciale, va suportaconsecinţele nerespectării acestora și va deține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității.
  9. Participanții la târg vor avea în permanenţă o atitudine profesionistă, amiabilă şi politicoasă către clienți și organizatorii Târgului.
  10. Locurile ocupate de către participanți vor fi lăsate curate, deșeurile produse în timpul Târgului vor fi depuse la punctele speciale de colectare ale deșeurilor din incinta evenimentului. Participanții au obligația de a înlătura orice fel de murdărie produsă în urma desfășurării activității proprii de pe pavajul zonei pietonale. În caz contrar este obligat să suporte cheltuielile legate de curățarea suprafeței utilizate.
  11. Participanții care nu respectă codul de conduită nu vor fi admiși la târguri desfășurate de către organizator timp de 2 ani, respectiv până la data de 01.05.2025 și vor fi introduși pe lista participanților excluși de la târgurile desfășurate de către organizator.

Pe pagina noastră de facebook vedeți în timp real noutăți.

Vă așteptăm cu drag!


 

Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 27.04.2023

Anunț privind închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici, în data de 27.04.2023

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 27.04.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11:00.

1.PIAȚA DACIA

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023, ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,   până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I acoperit-zona 2  masa nr.  154;

-Tronson I zona 3  mesele nr .: 264, 265, 268+C, 269, 270+C, 271, 276,  277, 278,  279,  285, 286, 290, 291, 292;

-Tronson I -zona 2 masa nr. 275+ C;

-Tronson III – mese comercializare flori nr. : 83, 84, 85;

-Boxa flori nr. 2.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2. PIAȚA ASTRA

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra, strada Jupiter nr. 1, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

-Zona I masa nr. : 58, 61;

-Zona II mesele nr. : , 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70;

-Zona III masa nr. :57.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

3.PIAȚA TRACTORUL

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona I mesele nr. :   95, 96;

-Zona II mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona III mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

4. PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023, ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona I mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona II mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona III mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5. PIAȚA STAR

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64, până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star  zona II  mesele  nr. : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22;

-Platou Star zona II  Agenți Economici mesele  nr. :  13, 14, 15, 16+C.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.


 

Târg de Florii

Stimați brașoveni,

Avem onoarea de a participa și de a vă invita să ne bucurăm împreună de Târgul de Florii.

Târgul are loc în Piața Sfatului, în data de 8 și 9 Aprilie (Sâmbătă și Duminică), între orele 9:30 – 21:00.

Vor fi prezenți 29 de producători locali autentici, cu o ofertă diversificată de produse, de la flori, fructe și legume proaspete, sucuri naturale, murături, dulceață, produse apicole, băuturi, turtă dulce, cozonaci tradiționali, până la obiecte de decor, cosmetice naturale, costume populare, bijuterii și sculpturi din lemn. 

Vă așteptăm cu drag în Piața Sfatului în weekend! Să-i susținem împreună pe cei care s-au ambiționat să rămână fideli tradițiilor românești, dar să-i și încurajăm să revină cu roadele muncii lor.

Participanții la târg respectă următoarele reguli cu ocazia Târgului de Florii: 

 1. Achită taxa de participare în valoare de 77,00 lei/zi ce include taxă pentru ocuparea domeniului public și taxă închiriere cort în dimineața zilei de 08.04.2023 la locația târgului. Taxa de participare pentru perioada 08-09 Aprilie 2023 este în valoare de 154,00 lei.
 2. Participanții la târg vor respecta programul de funcționare al târgului, respectiv: supravegherea și funcționarea standului: 930 – 2100. Pavilioanele vor fi deschise şi aprovizionate corespunzător la ora şi în ziua deschiderii oficiale a Târgului, respectiv în data de 08 aprilie 2023, de la ora 0930.
 3. Accesul în Piața Sfatului Brașov cu autoturisme este permis exclusiv în intervalul orar 07:00 – 09:00.
 4. Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil, în limba română şi în moneda naţională la loc vizibil.
 5. Participanții la târg răspund pentru conservarea corturilor asigurate de către organizator în starea lor avută la primirea în folosință. În cazul distrugerii cortului participantul va plăti integral valoarea acestuia sau costurile de reparații, după caz. Se interzice subînchirierea pavilionului .
 6. Producătorii și agenţii economici au obligaţia de a folosi numai pavilioanele  închiriate de la Serviciul Public Administrare Piețe Brașov pe care le preiau/ predau în baza unui proces verbal.
 7. Fiecare producător și agent economic va respecta toate normele în vigoare pentru activități comerciale, va suporta consecinţele nerespectării acestora și va deține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității.
 8. Participanții la târg vor avea în permanenţă o atitudine profesionistă, amiabilă şi politicoasă către clienți și organizatorii Târgului.
 9. Locurile ocupate de către participanți vor fi lăsate curate, deșeurile produse în timpul Târgului vor fi depuse la punctele speciale de colectare ale deșeurilor din incinta evenimentului. Participanții au obligația de a înlătura orice fel de murdărie produsă în urma desfășurării activității proprii de pe pavajul zonei pietonale. În caz contrar este obligat să suporte cheltuielile legate de curățarea suprafeței utilizate. 
 10. Participanții care nu respectă codul de conduită nu vor fi admiși la târguri desfășurate de către organizator timp de 2 ani, respectiv până la data de 01.05.2026 și vor fi introduși pe lista participanților excluși de la târgurile desfășurate de către organizator.
 11. Produsele pot fi oferite în mod exclusiv în ustensile de mâncat și de băut și în ambalaje biodegradabile sau compostabile. 

Pe pagina noastră de facebook vedeți în timp real noutăți. Detalii despre eveniment găsiți și aici.

Vă așteptăm cu drag!

Comercializare pepeni sezonul de vară 2023 în pieţele publice : Astra, Dacia, Star, Bartolomeu și Tractorul

ANUNŢ COMERCIALIZARE PEPENI SEZONUL DE VARĂ 2023 IN PIEŢELE PUBLICE : ASTRA, DACIA, STAR, BARTOLOMEU ȘI TRACTORUL

CERERE PEPENI 2023

SCHITE PIETE LOCURI VANZARE PEPENI 2023

REGISTRU DE TRATAMENTE MODEL

Declaratie pe proprie raspundere producatori anexa nr.3_PL30

În sezonul de vară 2023 comerţul cu pepeni pe locuri special amenjate în pieţele publice ale municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star, Tractorul și Bartolomeu va fi făcut  exlcusiv de către producătorii agricoli care depun documentația cel târziu la data de 06.06.2023 ora 1600;

Locurile disponibile vor fi atribuite în ordinea cronologică a solicitărilor cu documentație integrală depusă la registratura Serviciului Public Adrninistrare Pieţe cu sediul în strada Nicolae Bălcescu Nr.64.

Program registratură depunere acte începând cu data prezentului anunţ : Luni — Vineri între orele: 0800 – 1200; 1400 – 1600 sau prin email la adresa: contact@pietepublice.ro. Documentațiile integrale transmise prin email vor fi prezentate și  în original la momentul convocării ședinței de atribuire a locurilor de vânzare ce se vor defășura la sediul instituției cu prezența producătorilor invitați în prealabil.

Locurile de vânzare stabilite conform pct. D în  pieţele Astra, Dacia, Star, Tractorul şi Bartolomeu sunt destinate exclusiv producătorilor care depun cereri și sunt înregistrare la Serviciul Public Administrare Piețe Brașov până cel târziu la data de 06.06.2023, locurile rămase nesolicitate până la acestă dată urmând a fi încredinţate exclusiv prin licitaţie publică.

A. În vederea ocupării unui loc de vănzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

 1. Cerere;
 2. Originalul atestatului de producător şi al carnetului de comercializare al mărfurilor vizat de către primăria emitentă pentru producția din anul 2023 (se reţin copii după aceste documente ulterior studierii originalelor);

NOTĂ:

 • pentru situația în care carnetele de comercializare sunt vizate în anul 2022 cu termen valabilitate pană în luna Iunie 2023, iar acestea nu reflectă producția de pepeni  estimată a fi obținută în anul 2023, producătorii vor prezenta până la data de 07. 07.2023  carnetele de comercializare vizate pentru anul agricol 2023-2024; în caz contrar producătorii cărora li s-au încheiat contracte pentru locurile de vânzare pepeni în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov vor înceta de drept la data de 10.07.2023.
 1. Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivați pepenii este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractul).
 2. Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat prezentului anunț;
 3. Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț ( acest formular se va completa la documentație în mod obligatoriu în momentul prezentării la piață pentru a ocupa locul de vânzare pepeni atribuit);
 4. Declaraţie dată în faţa personalului Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov privind acordul controlului în teren din partea administraţiei pieţelor ( neobligatorie în condiţiile notei de mai jos);

NOTĂ:

 1. Documentaţiile depuse de producătorii ce nu au în proprietate suprafaţa agricolă (atestate emise în baza unui drept de folosinţă asupra terenului), precum şi documentaţiile care nu conţin declaraţia de la pct.6, vor fi trimise spre verificare şi confirmarea autenticităţii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sau după caz, Ministerului Agriculturii*.
 2. Producătorii acceptaţi au obligaţia de a suporta o analiză a unui produs într-un laborator ANSVA, ori a unui laborator acreditat RENAR. Administraţia pieţelor poate efectua pe cheltuială proprie mai multe analize, însă în cazul descoperirii de neconcordanţe între substanţele chimice declarate şi cele rezultate în urma analizei, costul va fi imputat producătorului iar contractul de inchiriere va fi incetat de îndată, urmănd a fi contactate organele competente pentru cercetarea situaţiei.
 3. Perioada de ocupare va fi corelată cu cantităţile din documente, iar producătorii au obligaţia legală de a completa carnetele de comercializare a mărfii cel puţin săptămănal.

* Aprobarea cererii se face ulterior confirmărilor primite și sfătuim doritorii să facă demersuri din timp.

B. Atribuirea locurilor de vânzare pepeni se realizează în baza analizei cererilor depuse de către o comisie desemnată de directorul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, comisie ce va lua în considerare ordinea cronologică a solicitărilor ce au depus documentația integrală. Pentru cazurile în care există cereri depuse pentru ocuparea unui loc vânzare pepeni cu documentații incomplete acestea nu se vor lua în considerare. În măsura în care solictanții cu documentații incomplete depun documentele lipsă până la data de 06.06.2023 se ia în considerare ca termen de depunere data la care documentația este comletată.

Pentru cazul în care există două sau mai multe solicitări pentru același loc de vânzare și comisia nu a putut stabili o departajare obiectivă a documentațiilor pe baza criteriilor menționate la pct.C lit. a) – c)  li se aduce la cunoștință solicitanților în cauză detaliile și condițiile de organizare a licitației închise la care sunt invitați să participle, astfel:.

Comisia de atribuire a locurilor de vânzare se întrunește la data și ora stabilită în invitația adresată producătorilor în cauză..

C. Organizare lictație închisă pentru locurile de vânzare solicitate de către doi sau mai mulți producători

Pașii ce urmeză a fi respectați sunt următorii:

 1. Prețul de pornire al licitației pentru locul/locurile  de vânzare vânzare temporare  în cadrul licitației închise îl constiuie tariful aprobat prin hotărâre de Consiliu Local a municipiului Brașov pentru zona/piața în care se solicită atribuirea.
 2. Pasul licitației este de 1,00 leu/zi/loc vânzare pentru locul/locurile de vânzare permanente (tarabe/boxe de vânzare) iar pentru locurile de vânzare temporare 1,00 leu/mp/zi.
 3. Criteriul de departajare în cadrul licitației închise îl constituie prețul cel mai mare oferit de unul din participanții invitați la licitație.
 4. Se întocmește proces verbal de licitație cu consemnarea participanților, specificarea locului/locurilor de vânzare licitate, pasul de licitație exprimat în lei/zi, valoarea exprimată în lei/zi sau lei/mp, după caz, suma(lei/zi sau lei/mp/zi) la care se retrag participanții și prețul la care adjudecă participantul ce a oferit prețul cel mai mare.
 5. În urma avizării comisiei şi a aprobării conducerii instituţiei a procesului verbal de atribuire, persoanele desemnate ce au atribuții în acest sens vor proceda la întocmirea contractului de locaţiune; ulterior întocmirii va fi respectată ordinea următoarelor operaţiuni: semnarea de către producătorul agricol, semnarea de către compartimentul financiar-contabil ale instituţiei (viza CFP) şi de către conducătorul instituţiei, înregistrarea contractului în sistemul informatic şi punerea sa în executare sub aspectul ocupării efective a locului de vânzare şi plăţii acestuia.
 6. Plata locurilor de vânzare de către producători se face anticipat săptămânal în cazul locurilor de vânzare temporare amenajate express pentru producători; întârzierea la plată în cazul existenţei unui contract atrage majorări conform legislaţiei în vigoare pentru primele 5 zile, ulterior aplicându-se prevederile privind rezilierea contractului.                                                                                                                                     D . Locuri disponibile în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov pentru comercializarea pepenilor în anul 2023:

 

Piaţa Total locuri Nr. loc de vânzare Suprafaţă Chirie

lei/mp/zi

Total chirie

lei/zi

Servicii curățenie

lei/zi

Dacia 7 1 –  în tronson III 16 mp 8,40 134,00 10,00
2 –  în tronson III 15 mp 8,40 126,00 10,00
3 –  în tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
4 –  în tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
 5 –  în tronson III 16 mp 8,40 134,00 10,00
   6 –  în tronson II 15 mp 8,40 126,00 10,00
   7 –  în tronson I 15 mp 8,40 126,00 10,00
Astra 4 Boxa 7 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 8 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 9 11 mp 9,70 107,00 10,00
Boxa 10 11 mp 9,70 107,00 10,00
Tractorul 5 1 10 mp 7,60 76,00 5,00
2 10 mp 7,60 76,00 5,00
3 10 mp 7,60 76,00 5,00
4 10 mp 7,60 76,00 5,00
5 15 mp 7,60 114,00 5,00
Star 7 1 10mp 3,00 30,00 5,00
2 10mp 3,00 30,00 5,00
3 10mp 3,00 30,00 5,00
4 10mp 3,00 30,00 5,00
5 10 mp 3,00 30,00 5,00
6 10 mp 3,00 30,00 5,00
7 10 mp 3,00 30,00 5,00
Bartolomeu 2 1 9 mp 3,00 27,00 5,00
2 9 mp 3,00 27,00 5,00

 

 

Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 30.03.2023 in pietele agroalimentare ale municipiului Brasov

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 30.03.2023

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 30.03.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 1100 .

 

1.PIAȚA DACIA

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 24.03.2023, ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

 • Tronson I acoperit-  zona 2  masa nr : 154.
 • Tronson I – zona 3  mesele nr.  264, 265, 268+C, 269, 270+C, 271, 279, 285, 286, 290, 291, 292
 • Tronson II zona 3 mesele nr : 83, 84, 85.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

1.PIAȚA ASTRA

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro , începând cu data de 24.03.2023,ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Astra sunt următoarele:

 • Zona I mesele:  nr. 33, 34, 35

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

3.PIAȚA TRACTORUL

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro ,  începând cu data de 24.03.2023, ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

 • Zona 1 mesele nr  : 87, 95, 96
 • Zona 2 mesele nr :  68, 138, 139
 • Zona 3 mesele nr : 127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis, iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro începând cu data de 24.03.2023, ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

 Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 • Zona 1 mesele nr. : 9, 10, 15
 • Zona 2 mesele nr. :  5, 6, 7,  11, 24, 25
 • Zona 3 mesele nr. : 26, 36, 37, 38, 39

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 5.PIAȚA STAR

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

               Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro  ,  începând cu data de24.03.2023,ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

 Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Star sunt următoarele:

 • Hala Star  mesele  nr. : 17, 18,
 • Hala Star zona 2 mesele nr. :19, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36
 • Platou Star zona 1-Flori  mesele nr. :  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
 • Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele nr . : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 • Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele nr . : 13, 14, 15, 16+C, 17, 18.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

Comercializarea de miei în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2023

ANUNȚ PRIVIND COMERCIALIZAREA DE MIEI ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE ALE MUNICIPIULUI BRAȘOV CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

 

Serviciul Public Administrare Piețe Brașov aduce la cunoștința cetățenilor brașoveni prin prezentul anunt perioada de comercializare a mieilor în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov care este cuprinsă în perioadele:  04.04 – 08. 04. 2023 pentru Paştele catolic şi respectiv  10.04 – 15.04.2023 pentru Paştele ortodox și invită  producătorii interesați să comercializeze miei în aceste perioade ocazionate de sărbătorile pascale în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov să ia la cunoștință în cele ce urmează  numărul locurilor de vânzare disponibile din fiecare piață agroalimentară, tarifele percepute și condițiile de atribuire a locurilor de vânzare, astfel:

Numărul locurilor de vânzare și tarifele aferente comercializării de miei şi produse de carne de miel cu ocazia Sărbătorilor Pascale ale anului 2023 sunt următoarele :

 • Piața Astra: 21 locuri vânzare la prețul de 90 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Dacia : Tronson III (aleea compania apa) : 26 locuri vânzare la prețul de 90 lei /zi  pentru un loc vânzare;
 • Piața Star : 10 locuri vânzare la prețul de 60 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Tractorul : 6 locuri vânzare la prețul de 60 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Bartolomeu : 6 locuri vânzare la prețul de 30 lei /zi pentru un loc vânzare;

Pentru fiecare loc de vânzare se va percepe pe lângă chiria locului de vânzare  și taxa de salubritate în cuantum de 5,00 lei/zi.

 • Cererile producătorilor care solicită locuri de vânzare miei se vor înregistra în scris începând cu data de 20. 03.2023 la birourile administrative ale piețelor Astra (str.Aleea Jupiter nr.1), Dacia(str.Crișana nr.5), Star (str. Nicolae Bălcescu nr.64), Tractorul și Bartolomeu(str. Olteț nr.14)
 • Solicitanții pot opta pentru una dintre cele două perioade sau pentru ambele perioade stabilite pentru vânzarea de miei.
 • Plata locurilor de vânzare se va efectua anticipat pentru întreaga perioadă solicitată și aprobată de către coordonatorii piețelor agroalimentare.
 • Pentru cazul în care rămân locuri de vânzare neocupate pentru cele două perioade, acestea se pot atribui producătorilor care solicită locuri de vânzare ulterior datei de început a celor două perioade, respectiv ulterior datelor de 04.04.2023 și 10.04.2023, aceștia urmând să achite taxa pentru ocuparea locului de vânzare din momentul solicitării până la finalul perioadei.

Producătorii  în funcție de categoria din care fac parte vor depune următoarele documente :

a)  Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la 5 alin.1) pct.a) din HCL 428/2022:

 • cerere conform Anexa nr.1
 • carte de identitate (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV)
 • atestatul de producător (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. )
 • Carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV)
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).

 

b)Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la art.5 alin.11 b), c), d) şi e) din HCL 428/2022, care comercializează, după caz, produse proprii ori produsele obținute de membrii asociați / cooperatori, în conformitate cu drepturile conferite de lege şi de statutele ce reglementează funcționarea acestora,  beneficiază de dreptul de a comercializa în piețele municipiului Brașov, la solicitarea acestora de locuri de vânzare temporare destinate special, vor anexa cererii tip următoarele documente :

 • Cerere conform Anexa nr.1
 • Certificat de identificare fiscală(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Statutul structurii asociative fie că acestea sunt asociații de producători, cooperative agricole, grupuri de producători sau organizații de producători (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carte identitate a persoanei reprezentante a formei asociative care solicită locul de vânzare(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).

 

c)  Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie și care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie și/sau creșterea animalelor vor prezenta la administrația piețelor următoarele documente:

 • Cerere conform Anexa nr.1
 • Originalul adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul anunț(Anexa nr.2)
 • Certificat înregistrare fiscal(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carte identitate reprezentant(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).

 

d)  Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la art.5 alin.1) pct.f) din HCL 428/2022, respectiv gospodăriile țărănești:

Documentele necesar a fi prezentate de către o gospodărie țărănească în vederea ocupării unui loc de vânzare în piețele agroalimentare ale Municipiului Brașov sunt:

 • Atestat de gospodărie țărănească, conform Anexa nr.3 (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carnet de comercializarea produselor din sectorul agricol, conform Anexei Nr.3/1 și 3/2(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carte identitate a producătorului agricol titular al atestatului de gospodărie ţărănească(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 • Criterii de atribuire ale locurilor :
  • Ordinea depunerii solicitărilor în scris la birourile administrative ale piețelor Astra (str.Aleea Jupiter nr.1), Dacia(str.Crișana nr.5), Star (str. Nicolae Bălcescu nr.64), Tractorul și Bartolomeu(str. Olteț nr.14);
  • Îndeplinirea condițiilor sanitar – veterinare necesare comercializării mieilor în piețele agroalimentare menționate anterior ;
  • În cazul pluralității de solicitanți pentru un loc de vânzare se va organiza licitație pentru acel loc de vânzare. La licitație vor participa solicitanții care optează pentru locul de vânzare în discuție.

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A AMPLASAMENTELOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE  MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI ÎN DATA DE 24.02.2023

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A AMPLASAMENTELOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE  MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI ÎN DATA DE 24.02.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu  H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 ,anunță  organizarea licitațiilor publice deschise în vederea ocupării locurilor de vânzare mărțișoare și cadouri în data de 24.02.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 10:00 pentru meșteșugari(titulari ai certificatelor  de meșteșugar conform legii privind meșteșugarii tradiționali din România) și  ora 10:15 pentru agenții economici participanți.

 

1.PIAȚA ASTRA

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Astra sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Astra sunt

următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare

(lei)

5 Agenți economici 25.02-08.03 6 870,00 100,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

 

 

2.PIAȚA DACIA

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Dacia sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare

(lei)

1 Agenți economici 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
2 Agenți economici 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
4 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00
5 Meșteșugari 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
6 Meșteșugari 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
7 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00
8 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00  

100,00

9 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00
10 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

 

 

3.PIAȚA TRACTORUL

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Tractorul sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Tractorul sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare

(lei)

9 Agenți economici 25.02-08.03 9 1020,00 100,00 100,00
10 Agenți economici 25.02-08.03 2 225,00 100,00 100,00
11 Meșteșugari 25.02-02.03 2 90,00 100,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați

 

 

4.PIAȚA BARTOLOMEU

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Bartolomeu sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

  Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare (lei)
1 Meșteșugari 25.02-02.03 9 162,00 50,00 100,00
2 Agenți economici 25.02-02.03 9 162,00 50,00 100,00
3 Agenți economici 25.02-08.03 9 405,00 50,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

 

 

5.PIAȚA STAR

Caiet martisoare II 2023 star-site

schite piete (2)

Împuternicire (1)

Declarație (1)

             Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției  www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023, ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Star sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

  Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Star  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața loc(mp) Preț pornire lei/loc/ perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare (lei)
Masa nr 56 Meșteșugari 25.02-02.03  1,54  54,00 50,00 100,00
Masa nr 53 Agenți economici 25.02-02.03  1,54  54,00 50,00 100,00
Masa nr 41 Agenți economici 25.02-08.03  1,54  135,00 50,00 100,00
Masa nr 40 Agenți economici 25.02-08.03  1,54  135,00 50,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  a locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe baza de cerere scrisa.

****In cazul in care locurile de vanzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI  ÎN DATA DE 24.02.2023

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI  ÎN DATA DE 24.02.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 ,anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 24.02.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 11,00 .

 

1.PIAȚA DACIA

ERATA ANUNT

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt

următoarele:

 

-Tronson I masa nr : 154,  264, 265, 268+C, 269, 270+C, 271, 275+C, 276, 277, 278, 279, 285, 286, 290, 291, 292
-Tronson II masa nr : 83, 84, 85
-Tronson flori: Boxa 2

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 

2.PIAȚA TRACTOCUL

ERATA ANUNT!

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Tractorul sunt

următoarele:

 

-Zona 1 masa nr 86, 87, 95, 96, 142, 143, 144

-Zona 2 masa nr  68, 138, 139

-Zona 3 masa nr 127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

3.PIAȚA BARTOLOMEU

ERATA ANUNT!

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

 

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 

-Zona 1 masa nr 9, 10, 15

-Zona 2 masa nr 5, 6, 7,  11, 16, 24, 25

-Zona 3 masa nr 26, 36, 37, 38, 39

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

           Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

   

 

4.PIAȚA STAR

ERATA ANUNT!

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  persona  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Star sunt

următoarele:

 

-Hala Star   masa  nr 17, 18,19, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36

-Platou Star zona 1-Flori  masa nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

-Platou Star zona 1 Agenti Economici masa nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24

-Platou Star zona 2 Agenți Economici masa nr 13, 14, 15, 16+C, 17, 18.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 

 

Avizat,                                                                                                                           Întocmit,

Contabil șef                                                                                                                   Referent

Velt Ludovic                                                                                                           Blaj Cosmina

 

 

 

 

 

 

ANUNT LICITATIE PUBLICA INCHIRIERE SPATII COMERCIALE PIATA ASTRA ETAPA 1 SI ETAPA 2

 

ANUNȚ ETAPA A DOUA A LICITATIEI PUBLICE PRIVIND INCHIRIERE SPATII COMERCIALE PIATA ASTRA 

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brasov str. Nicolae Balcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro ,

 

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea următoarelor spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate comercializării de produse alimentare şi industriale de necesitate curentă din Piaţa Astra, Strada Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360 după cum urmează:

 

 

 1. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietele de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64 , judeţul Braşov sau se pot descărca de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov.

 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe – 100 lei / exemplar, ce se achită la caserie sau se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 17/02/2023, ora 13.00.

 

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/02/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

 

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03/03/2023, ora 10:00 , la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal cu sediul în municipiul Brașov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 45, județul Brașov , telefon: 0268419615; 0268413056; 0268418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 31/01/2023

 

 

ANUNȚ ETAPA A DOUA A LICITATIEI PUBLICE PRIVIND INCHIRIERE SPATII COMERCIALE PIATA ASTRA 

 

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brasov str. Nicolae Balcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro ,

 

 

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea următoarelor spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate comercializării de produse alimentare şi industriale de necesitate curentă din Piaţa Astra, Strada Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360 după cum urmează:

 

 1. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietele de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64 , judeţul Braşov sau se pot descărca de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov.

 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe – 100 lei / exemplar, ce se achită la caserie sau se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro.

 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 17/02/2023, ora 13.00.

 

 1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/02/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

 

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/03/2023, ora 10:00 , la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal cu sediul în municipiul Brașov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 45, județul Brașov , telefon: 0268419615; 0268413056; 0268418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 01/02/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 ETAPA 1 A LICITATIEI

Răspuns la clarificarea nr.16/03.01.2023

Întrebare

1)Din documentația de atribuirea a licitației reiese ca sunt 2 plicuri ,unul exterior și unul interior, adică se introduc unul in altul?

Răspuns

Plicul interior care conține oferta financiară va fi sigilat și va fi introdus impreună cu celelalte documente solicitate in documentația de atribuire într-un plic denumit “ plicul exterior”.Acesta la rîndul lui va fi sigilat și depus la Serviciul Public Administrare Piete avînd mentionat numărul spațiului ofertat.

Întrebare

2)Licitația se va face cu strigare ,putând majora prețul de licitație sau ce am scris în ofertă rămâne fix?

Răspuns

Licitația fiind in plic închis,sigilat,nu este o licitație cu strigare iar prețul oferit de societatea dumneavoastră reprezintă o ofertă fermă  si irevocabilă, cu caracte final deci.

Suplimentar vă transmitem că în data de 28.12.2022 am publicat o erată pe care o aveți și atașată și pe care vă rugăm să o consultați.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                Răspuns la clarificarea nr. 229/10.01.2023

         

Întrebare

Cum se calculează media anuală a cifrei de afaceri în cazul în care nu sunt 3 ani întregi consecutivi la care s-au depus bilanțuri contabile ?  De exemplu în cazul nostru sunt 2 ani și 5 luni cu bilanțuri depuse și ultimul an 2022 se poate proba cu balanța de verificare sau o raportare la ANAF?

Răspuns

 1. Conform 5.1 (2) din  Cap. V. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere “ofertanții participanți la procedură trebuie să facă dovada cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani în baza situațiilor financiare anuale depuse la organele fiscale, respectiv bilanț pentru persoane juridice și  registru încasări plăți pentru persoane fizice autorizate, în copie ștampilate/ semnate si aplicat sintagma”conform cu originalul”, iar pentru agenții economici – ofertanți înființați în anul curent , dovada va fi balanța de verificare cumulată la ultima lună semnată și stampilată de catre reprezentantul legal”, respectiv conform art. 3.1.(1) din Anexa 1 a OMFP nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sunt de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Astfel având în vedere cele prezentate mai sus precizăm următoarele:

-pentru agenţii economici participanţi a căror dată de înfiinţare este  anterioară  anului 2022 (ex.2021,2020) pentru dovedirea cifrei de afaceri se solicită prezentarea situațiilor financiare anuale depuse la organele fiscale ultimii 3 (trei) ani respectiv 2019, 2020 şi 2021 în copie ștampilate/ semnate şi aplicat sintagma”conform cu originalul”.

– pentru agenţii economici participanţi a căror dată de înfiinţare este în cursul anului 2022 pentru dovedirea cifrei de afaceri se solicită prezentarea balanţei de verificare cumulată la ultima lună semnată și stampilată de catre reprezentantul legal / registru încasări plăți pentru persoane fizice autorizate, în copie ștampilat/ semnat si aplicat sintagma”conform cu originalul”.

 1. În cazul în care agentul economic participant nu poate prezenta documente justificative pentru 3 (trei) consecutivi întregi (36 luni) datorită datei de înfiinţare (ex. 12.02.2020) şi nu datorită inactivităţii acestuia  calcul a mediei anuale a cifrei de afaceri se face după cum urmează:

     Cazul 1-Exemplu

Agentul economic s-a înfiinţat conform documentelor depuse în luna 03 (martie) anul 2019. Deci ca urmare depune situații financiare anuale pentru anul 2019, 2020 şi pentru anul 2021 astfel:

Anul 2019- cifră de afaceri  250.000 lei  corespunzătoare la 10 luni (martie – decembrie 2019)

Anul 2020- cifră de afaceri  240.000 lei  corespunzătoare la 12 luni (ianuarie – decembrie 2020)

Anul 2021- cifră de afaceri  275.000 lei  corespunzătoare la 12 luni (ianuarie – decembrie 2021)

– Perioadă funcţionare = 10 luni (2019)+ 12 luni (2020)+ 12 luni         (2021)= 34 luni/ 12 luni(nr. luni din an) = 2,8333 ani

– Cifră de afaceri = 250.000 lei + 240.000 lei + 275.000 lei= 765.000 lei

    – Calcul medie anuală a cifrei de afaceri =765.000 lei / 2,8333 ani = 270.003 lei

Cazul 2-Exemplu

Agentul economic s-a înfiinţat conform documentelor depuse în luna 03 (martie) anul 2022. Deci ca urmare depune balanţa de verificare cumulată la ultima lună –decembrie semnată și stampilată de catre reprezentantul legal astfel:

Anul 2022- cifră de afaceri  275.000 lei  corespunzătoare la 10 luni (martie – decembrie 2022)

– Perioadă funcţionare = 10 luni (2022) = 10 luni/ 12 luni(nr. luni din an) = 0,8333 ani

– Cifră de afaceri =  275.000 lei

    – Calcul medie anuală a cifrei de afaceri =275.000 lei *0,8333 ani = 229.157,5 lei

Deci media anuală a cifrei de afaceri în cazul când ofertantul prezintă o perioadă mai mică de 3 ani, rezultat în urma datei înființării societății se calculează proporțional cu perioada înregistrată de la data înființării societății și până la ultima raportare financiară anuală.

Pentru ofertantanții a căror dată de înfiinţare este anterioară  anului 2019 și care nu au avut activitate în perioada solicitată prin documentația de atribuire respectiv anii 2019, 2020, 2021 , adică cifra de afaceri este zero,  calculul cifrei medii de afaceri se va efectua prin calculul mediei aritmetice pentru cei 3 ani.anunt 04.01.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________

Răspuns la clarificarea nr.168/09.01.2023

 

Întrebare

Tit I  – Acte necesare  cap B alin 2 – ” actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante” – la ce acte relevante vă referiți ?

 

Răspuns

1)La întrebarea nr 1 referitoare la” copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Înregistrare Fiscală” se face referire la acte care modifică elemente de identificare, cum ar fi  reprezentanți legali,adrese;

 

Întrebare

Tit I  – Acte necesare  cap B alin 3 –”Certificate de atestare fiscală privind taxele si impozitele locale emis de Direcțiile Fiscale” vă rog să ne spuneți de la care dintre Direcții  trebuie să obținem certificate, având in vedere că avem stații în mai multe orase în afară de Brașov. Este suficient cele de la Direcția  Fiscală Brașov?

 

Răspuns

2)La întrebarea nr 2  referitoare la „certificat de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale emis de Direcţiile Fiscale”,acesta se eliberează de la Direcția Fiscala de pe raza localității unde este înregistrat  sediul social;

 

Întrebare

Tit I  – Acte necesare  cap B alin 5 – dacă la licitație participă administratorul presupunem  că nu mai are nevoie de împuternicire, nu?

 

Răspuns

3)La întrebarea nr 3 referitoare la „împuternicire de participare pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, dacă este cazul”,administratorul nu are nevoie de imputernicire ,dacă administrarea rezultă din actele depuse,act constitutiv ori modificator al acestuia.

 

Întrebare

La cap V punctul d. condiții specifice ….. – d. 1

 1. d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat – 15%.

d.1- experiența în structuri similare de activitate cod CAEN 4781, 4782,4789 – perioade în ani fiscali( fracțiile de an fiscal se rotunjesc la an ).

Cred că acele coduri CAEN menționate sunt pentru tarabe, nu pentru spații comerciale, nu?

Răspuns

4)La întrebarea nr 4 referitoare la “d.1- experiența in structuri similare de activitate cod CAEN 4781,4782,4789- perioade în ani fiscali (fractiile de an fiscal se rotunjesc la an)” vă comunicăm faptul că,prin „experiența in structuri similare”se face referire la orice tip de activitate de comerț desfăsurată în cadrul piețelor în condiții similare codurilor CAEN enumerate anterior.

 

Întrebare

La punctul 5.1. (5)  l  – ofertanții participanți la procedură vor prezenta autorizații si contracte doveditoare. Noi deținem peste 50 de puncte de lucru, cum ar trebui să procedăm ? Nu este suficient certificatul constatator extins de la Registrul Comerțului Brașov în care se văd toate punctele de lucru? Sau am putea depune pentru câteva, cele mai representative?  La contracte vă referiți la contractele pentru utilizarea spaț iilor ?

Răspuns

5)La întrebarea nr 5 referitoare la 5.1(5)”Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.1,lit d,prima linie ,ofertanții participanți la procedură vor prezenta autorizații și contracte doveditoare,în copie ștampilate/semnate și aplicat sintagma „conform cu originalul”,prin documente doveditoare se întelege contracte de închiriere spații și terenuri pentru desfăsurarea activității în piețe,autorizații de funcționare emise de către administratorii de piețe precum și alte documente justificative ce dovedesc desfășurarea activitații de comeț în cadrul piețelor.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brasov str. Nicolae Balcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro ,
 anunţă organizarea următoarei licitații publice:
II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:
I. Se organizează licitație publică conform prevederilor U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea unui număr de 36 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare şi industriale de necesitate  curentă  din Piaţa Astra, Strada Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360.
Licitaţia va avea loc  sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, după următorul program:

ANUNȚ  IMPORTANT 04.01.2023

Avănd în vedere prevederile H.G. 1555/29.12.2022,privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere,altele decît cele de sărbătoare legală pentru anul 2023,  pentru personalul instituțiilor și autorităților publice ziua  de 23.01.2023 se stabileste ca zi liberă .

Motiv pentru care  lucrările  Comisiei de evaluare din data de 23.01.2023, publicate  prin Anunțul nr 4414/22.12.2022 privind organizarea licitației publice pentru inchirierea spațiilor din Piața Astra,   se vor reprograma pentru data de luni, 30.01.2023,ora 10,00.

 

  1. în data de 23 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 10(zece)spații comerciale

 

 1. în data de 25 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 10(zece)spații comerciale

 

 3. în data de 26 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 9(nouă)spații comerciale

 

 1. în data de 27 ianuarie 2023, ora 10:00 un nr. de 7(șapte)spații comerciale

 

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la pretul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se pot descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro începand cu data de    23.12.2022 ,orele 13,00.

 Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 500 lei si se achita la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 23.12.2022, orele 13.00.

      Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune in plicul exterior sigilat ,într-un singur exemplar, împreună cu cererea de participare la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu data de  20.01.2023 ora 10.00

Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură oferta.