Anunț privind procedura de atribuire prin concurs de oferte a locurilor pentru comercializarea brazilor de Crăciun în data de 15.12.2023

        Anunț privind procedura de atribuire prin concurs de oferte a locurilor pentru comercializarea brazilor de Crăciun în data de 15.12.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea  procedurii de atribuire prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate comercializării de brazi de crăciun  în data de 15.12.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

1.PIAȚA DACIA

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 15.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  12.12.2023, ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  15.12.2023 ora 9°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 14.12.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire in piața Dacia sunt următoarele:

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Dacia 1 20 8,4 168,00
2. Dacia 1 16 8,4 134,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu, pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul procedurii de atribuire  are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate, în functie de suprafața locului de vânzare adjudecat , respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafață de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2.PIAȚA TRACTORUL

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 15.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  12.12.2023,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul, strada , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  15.12.2023 ora 9°° sau la casieria pieței Tractorul  până la data de 14.12.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Tractorul sunt următoarele:

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Tractorul 3 10 7,6 76,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

3.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 15.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  12.12.2023,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr.  5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  15.12.2023 ora 9°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 14.12.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Bartolomeu 2 9 3 27,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA STAR

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 15.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  12.12.2023,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  15.12.2023 ora 9°° sau la casieria pieței Star  până la data de 14.12.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Star sunt următoarele:

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Star 2 18 3 54,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Caietul de sarcini poate fi descărcat de aici.


 

 Licitație 9 spaţii comerciale din Piața Bartolomeu și Piața Astra

           Licitație publică pentru închirierea unui număr de 9 spaţii comerciale din Piața Bartolomeu și Piața Astra

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

          Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brașov str. Nicolae Bălcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact:  tudor@pietepublice.ro ,

anunţă organizarea următoarei licitații publice:

II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:

Se organizează licitație publică conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022  pentru închirierea unui număr de 9 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare ,agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu , Strada  Ioan Bogdan nr 2, Brașov și  din Piaţa Astra, Strada  Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360

Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, în data de 08.01.2024, ora 10°° pentru  un nr. de 9(nouă) spații comerciale:

– Piața Astra –spațiul nr. 10 în suprafață de 11,29  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 2 în suprafață de 12,51 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 3 în suprafață de 17,90 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 4 în suprafață de 18,00 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 5 în suprafață de 17,50 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 9  în suprafață de 16,00 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 10 în suprafață de 14,50  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 11 în suprafață de 17,50  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 12 în suprafață de 17,96  mp

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la prețul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro,  începând cu data de   11.12.2023, orele 13°°.

Contravaloarea  Garanției de participare la licitație este în valoare de 500 lei și se achită la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 11.12.2023 , orele 13°°.

În cazul în care există situații în care garanția este depusă la Serviciului Public Administrare Pieţe cu ocazia participării la alte proceduri organizate și desfășurate de către serviciul nostru  , se va depune la dosar copie după  chitanța inițială sau extrasul de cont cu sintagma ”conform cu originalul”.

Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune în plicul exterior sigilat , într-un singur exemplar. Plicul exterior va conține un plic interior sigilat care trebuie să conțină în mod obligatoriu  oferta financiară conform  documentației  de atribuire , repectiv prețul ofertei trebuie să fie cel puțin egal cu prețul minim de pornire al licitației, împreună cu celelalte documente. Plicul exterior sigilat se va depune  la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu la data de   05.01.2024 ora 10°°.

Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură ofertă/spațiu.

Documentele pot fi descărcate de aici:

Fisa de date-spatiul 2-Bartolomeu

Fisa de date-spatiul 3-Bartolomeu

Fisa de date-spatiul 4 -Bartolomeu

Fisa de date-spatiul 5 -Bartolomeu

Fisa de date-spatiul 9-Bartolomeu

Fisa de date-spatiul 10-Bartolomeu

Fisa de date-spatiul 10 Astra

Fisa de date-spatiul 11-Bartolomeu

Fisa de date-spatiul 12-Bartolomeu

piata Astra-schita

Schita spatii com. Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 2 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 3 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 4 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 5 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 9  Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 10  Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 10 Astra

Documentatie  atribuire spatiu nr. 11 Bartolomeu

Documentatie  atribuire spatiu nr. 12 Bartolomeu


 

ANUNT LICITATIE INCHIRIERE LOCURI VANZARE BRAZI IN PIETELE AGROALIMENTARE ALE MUNICIPIULUI BRASOV.Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023

ANUNȚ PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN CONCURS DE OFERTE A LOCURILOR PENTRU COMERCIALIZAREA BRAZILOR DE CRĂCIUN

ÎN DATA DE 11.12.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea  procedurii de atribuire prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate comercializării de brazi de crăciun  în data de 11.12.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 14°°.

 

1.PIAȚA DACIA

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

            Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire in piața Dacia sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Dacia 4 20 8,4 168,00
2. Dacia 2 16 8,4 134,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu, pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul procedurii de atribuire  are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate, în functie de suprafața locului de vânzare adjudecat , respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafață de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

2.PIAȚA ASTRA

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra  , strada Jupiter nr.1 ,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Astra sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Astra 2 20 9,7 194,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

 

3.PIAȚA TRACTORUL

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Tractorul sunt următoarele:

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Tractorul 3 10 7,6 76,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr. 64 până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Bartolomeu 2 9 3 27,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

 

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

5.PIAȚA STAR

CAIET-DE-SARCINI-LICITATIE-LOCURI-VANZARE-BRAZI-2023

Procedura de atribuire prin concurs de oferte în plic se va organiza în data de 11.12.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 14°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 100 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  04.12.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Caietul de sarcini în vederea participării la procedura de atribuire se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64, până  cel târziu la data de  11.12.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Star până la data de 08.12.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la procedura de atribuire în piața Star sunt următoarele:

 

Nr. crt. Piața Nr. locuri disponibile Suprafață (m.p) Tarif /mp (lei)/ zi Tarif pornire licitație/zi
1. Star 2 18 3 54,00

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.12.2023 – 24.12.2023

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

În mod obligatoriu,pe lânga valoarea adjudetată,câștigătorul licitatiei are obligația achitării unui tarif aferent serviciilor de salubritate,in functie de suprafața locului de vânzare adjudecat ,respectiv de 5 lei/zi pentru o suprafață de 10mp, 10 lei/zi  pentru o suprafata de 20 mp și 15 lei/zi pentru o suprafață de 30mp.

Plata locurilor de vânzare se va face anticipat pentru perioada 15.12 – 24.12.2024.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 14.11.2023

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI

ÎN DATA DE 14.11.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 14.11.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

caiet de sarcini+harta piata

1.PIAȚA DACIA

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  07.11.2023,ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt

următoarele:

 

-Tronson I acoperit-zona 2 masa nr.154

-Tronson I zona 3  mesele nr .:  262; 263+ C ; 268+C, 269, 270+C, 271, 274+ C,  277, 278,  279, 280+C, 281,  285, 287; 290, 291, 292, 312 ;

– Tronsonul II – Flori -boxa nr. 3 – ; boxa nr.4

-Tronson II –Zona 3 comercializare flori- masa nr. 85

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

2.PIAȚA ASTRA

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

 

-Zona II mesele nr.:  63, 119

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

 

3.PIAȚA TRACTORUL

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între  15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

            Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

5.PIAȚA STAR

 

Licitația se va organiza în data de14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64, până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Star  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt

următoarele:

 

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. :  13, 14, 15, 16+C.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 1. PIAȚA DE MIERCURI

 

Licitația se va organiza în data de 14.11.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 07.11.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  14.11.2023 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 13.11.2023 ora 16°°.

 

 • Modul suprafata 5,5 mp – nr. 7

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 15.11.2023 – 30.11.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 

 

 

 

Anunț privind închirierea a 11 spaţii comerciale destinate comercializării de produse alimentare, agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu și din Piaţa Astra

Anunț privind închirierea unui număr de 11 spaţii comerciale destinate  comercializării de produse alimentare, agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu și din Piaţa Astra

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

          Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brașov str. Nicolae Bălcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro, anunţă organizarea următoarei licitații publice:

II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:

Se organizează licitație publică conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022  pentru închirierea unui număr de 11 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare ,agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu , Strada  Ioan Bogdan nr 2, Brașov și  din Piaţa Astra, Strada  Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360

Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, în data de 04.12.2023, ora 10°° pentru  un nr. de 11(unsprezece) spații comerciale:

 • Piața Astra –spațiul nr. 61 în suprafață de 73,98  mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 2 în suprafață de 12,51 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 3 în suprafață de 17,90 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 4 în suprafață de 18,00 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 5 în suprafață de 17,50 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 7 în suprafață de  19,50 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 8  în suprafață de 17,00 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 9  în suprafață de 16,00 mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 10 în suprafață de 14,50  mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 11 în suprafață de 17,50  mp
 • Piața Bartolomeu – spațiul nr. 12 în suprafață de 17,96  mp

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la prețul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro,  începând cu data de   06.11.2023, orele 13°°.

Contravaloarea  Garanției de participare la licitație este în valoare de 500 lei și se achită la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 06.11.2023 , orele 13°°.

În cazul în care există situații în care garanția este depusă la Serviciului Public Administrare Pieţe cu ocazia participării la alte proceduri organizate și desfășurate de către serviciul nostru  , se va depune la dosar copie după  chitanța inițială sau extrasul de cont cu sintagma ”conform cu originalul”.

Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune în plicul exterior sigilat , într-un singur exemplar. Plicul exterior va conține un plic interior sigilat care trebuie să conțină în mod obligatoriu  oferta financiară conform  documentației  de atribuire , repectiv prețul ofertei trebuie să fie cel puțin egal cu prețul minim de pornire al licitației, împreună cu celelalte documente. Plicul exterior sigilat se va depune  la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu la data de   29.11.2023 ora 10°°.

Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură ofertă/spațiu.

Documentele se pot descărca accesnd linkurile de mai jos:

 1. Documentatie atribuire spatiu nr. 2 Bartolomeu
 2. Documentatie atribuire spatiu nr. 3 Bartolomeu
 3. Documentatie atribuire spatiu nr. 4 Bartolomeu
 4. Documentatie atribuire spatiu nr. 5 Bartolomeu
 5. Documentatie atribuire spatiu nr. 7 Bartolomeu
 6. Documentatie atribuire spatiu nr. 8 Bartolomeu
 7. Documentatie atribuire spatiu nr. 9  Bartolomeu
 8. Documentatie atribuire spatiu nr. 10  Bartolomeu
 9. Documentatie atribuire spatiu nr. 11  Bartolomeu
 10. Documentatie atribuire spatiu nr. 12  Bartolomeu
 11. Documentatie atribuire spatiu nr. 61 Astra
 12. Fisa de date-spatiul 2-Bartolomeu
 13. Fisa de date-spatiul 3-Bartolomeu
 14. Fisa de date-spatiul 4 -Bartolomeu
 15. Fisa de date-spatiul 5 -Bartolomeu
 16. Fisa de date-spatiul 7-Bartolomeu
 17. Fisa de date-spatiul 8-Bartolomeu
 18. Fisa de date-spatiul 9-Bartolomeu
 19. Fisa de date-spatiul 10-Bartolomeu
 20. Fisa de date-spatiul 11-Bartolomeu
 21. Fisa de date-spatiul 12-Bartolomeu
 22. Fisa de date-spatiul 61-Astra
 23. Schita piata Astra
 24. Schita piata Bartolomeu

 

Târgul general de producători și meșteșugari din Piața Sfatului Brașov organizat în perioada 03 – 05 NOIEMBRIE 2023

Înscrieri deschise pentru Târgul general de producători și meșteșugari din Piața Sfatului Brașov în perioada 03 – 05 NOIEMBRIE 2023

 

Dragi producători și meșteșugari/artizani /manufacturieri

Vă anunțăm că începând cu data de 26 OCTOMBRIE 2023, se deschid înscrierile pentru participarea la Târgul general de producători și meșteșugari din Piața Sfatului Brașov ce se va desfășura în perioada 03.11 – 05.11.2023

 1. Perioada de înscriere: începând cu 26 Octombrie 2023, iar termenul limită de înscriere și depunere a documentelor solicitate este data de 29 Octombrie 2023 la orele 2300, înscrierea făcându-se exclusiv on line la adresa de email: spadmpiete_brasov@yahoo.com
 2. Afișarea rezultatelor selecției: 31 Octombrie 2023, ora 1200 pe site-ul instituției accesând următorul link : https://pietepublice.ro/evenimente-si-targuri-producatori/
 3. Termen limită pentru depunerea contestațiilor: 31 Octombrie  2023, ora 2300, la adresa de email: spadmpiete_brasov@yahoo.com.
 4. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 01 Noiembrie 2023
 5. Aprovizionare și desfășurarea evenimentului:
 • Aprovizionarea (afluire marfă): Zilele 03, 04 și 05 NOIEMBRIE 2023 între orele 0700 – 0830
 • Aprovizionare / Defluire(marfă) Zilele 03, 04 și 05 NOIEMBRIE 2023 între orele 2000 – 2130
 • Desfășurarea evenimentului :
  • 03 – 04 NOIEMBRIE 2023 între orele 0900 – 2000.
  • 5 NOIEMBRIE 2023 între orele 0900 – 1930

 

Pentru a participa, vă invităm să descărcațI CERERE PARTICIPARE SI OFERTA FINANCIARA TARG PIATA SFATULUI ORGANIZAT IN PERIOADA 03_05 Noiembrie 2023 si REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE TARG PRODUCATORI SI MESTESUGARI _ PIATA SFATULUI_03_05NOIEMBRIE 2023 să aflați toate informațiile necesare pentru a vă pregăti pentru acest eveniment deosebit.

Echipa noastră este nerăbdătoare să vă susțină în promovarea produselor dumneavoastră și să vă întâmpine cu căldură la Târgul general de producători și meșteșugari.

Pentru detalii complete despre procedura de înscriere, studiati cu atentie cererea și regulamentul târgului

Cu respect și anticipație,

Serviciul Public Administrare Piețe

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 31.10.2023

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 31.10.2023

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L nr. 265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 31.10.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II, începând cu ora 11°°.

1.PIAȚA DACIA

Licitația se va organiza în data de 31.10.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov,strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei/document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de  20.10.2023, ora 13°°.

            Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal   prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,   până  cel târziu la data de  31.10.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Dacia  până la data de 30.10.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I acoperit – zona 2 masa nr.154

-Tronson I zona 3  mesele nr .:262, 263+C,  268+C, 269, 270+C, 271, 276,  277, 278,  279 , 280+C, 281,  285, 290, 291, 292, 312 ;

-Tronson I -zona 2 masa nr. 275+ C;

-Tronson III – zona 3 Comercializare flori   : masa nr.85.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.11.2023 – 31.10.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis, iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

2.PIAȚA ASTRA

Licitația se va organiza în data de 31.10.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost– 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 20.10.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  31.10.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Astra  până la data de 30.10.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

-Zona II mesele nr.:  63,114, 115, 119.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.11.2023 – 31.10.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

3.PIAȚA DE MIERCURI

Licitația se va organiza în data de 31.10.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost– 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 20.10.2023, ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței De Miercuri , strada Oașului ,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  31.10.2023 ora 10°° sau la casieria pieței De Miercuri  până la data de 30.10.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața De Miercuri  sunt următoarele:

-Modul suprafață  5,5 mp nr. 7

-Modul suprafață 9,6 mp nr. 40

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.11.2023 – 31.10.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis, iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”. 

             Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

4.PIAȚA TRACTORUL

Licitația se va organiza în data de 31.10.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr. 64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost– 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 20.10.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  31.10.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Tractorul  până la data de 30.10.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele  pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona 1 mesele nr. :   95, 96;

-Zona 2 mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona 3 mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între  01.11.2023 – 31.10.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Licitația se va organiza în data de 31.10.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost– 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 20.10.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64,  până  cel târziu la data de  31.10.2023 ora 10°° sau la casieria pieței Bartolomeu  până la data de 30.10.2023 ora 16°°.

            Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și  de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona 1 mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona 2 mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona 3 mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.11.2023 – 31.10.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

5.PIAȚA STAR

Licitația se va organiza în data de 31.10.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piețe Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr .64, etaj II,  începând cu ora 11°°.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 20.10.2023,ora 13°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Bălcescu nr. 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Bălcescu nr. 64, până  cel târziu la data de  31.10.2023ora 10°° sau la casieria pieței Star  până la data de 30.10.2023 ora 16°°.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star   zona 2 mesele  nr. : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22;

-Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele  nr. :  13, 14, 15, 16+C.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.11.2023 – 31.10.2026

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

Documentația pentru licitație se poate descărca de AICI


 

Înscrieri deschise pentru Târgul general de producători și meșteșugari din Piața Sfatului Brașov în perioada 13 – 15 Octombrie 2023

Lista producătorilor agricoli care vor participa la târgul din perioada 13 15.10.2023

NR. CRT PARTICIPANT STARE PUNCTAJ
1 Blegu Marinela Admis 70
2 Dobrinoiu Emanuel Admis 51
3 Faur Ioan Admis 80
4 Gânfalean Elena Admis 70
5 Lăzaroiu Valeriu Admis 70,2
6 Pomană Cornel Admis 50
7 Sebeni Comșa Mariana Admis 60
8 Stroie Andreea Admis 70
9 Manjina Bogdan Admis 80
10 Fulop Gal Laszlo Admis 70,6
11 Smag din Țara Bârsei Admis 66

Lista agentilor economici care vor participa la târgul din perioada 13 15.10.2023

NR. CRT PARTICIPANT STARE PUNCTAJ
1 Poiana Fermecata SRL Admis 75
2 Antica Marinela Admis 74
3 Sorana Dolce Art Srl Admis 75,5
4 Handbags by Flo SRL Admis 65
5 Palincaria Transilvania SRL Admis 90


Lista artizanilor care vor participa la târgul din perioada 13 15.10.2023

NR. CRT PARTICIPANT STARE PUNCTAJ
1 Haraga Carmen PFA Admis 65,5
2 Achirei E Carmen PFA Admis 60,1
3 Calidano C&L SRL Admis 60
4 Colquhoun Margareta Daniela II Admis 65
5 Gabos Nicoleta-Felicia PFA Admis 75
6 Handmade Pauli SRL Admis 52
7 Kronsim SRL Admis 100
8 Lucica Art Design SRL Admis 65
9 MC Accomplish SRL Admis 52
10 Nandra Laser Style Admis 65
11 Neuvirt Ioan II Admis 60
12 Bunatatile Doinitei SRL Admis 61
13 Handmade din Piele SRL Admis 52
14 Ivan Manuela Maria PFA Admis 60


 

Înscrieri deschise pentru Târgul general de producători și meșteșugari din Piața Sfatului Brașov în perioada 13 – 15 Octombrie 2023

 

Dragi producători și meșteșugari/artizani /manufacturieri

Vă anunțăm că începând cu data de 6 OCTOMBRIE 2023, se deschid înscrierile pentru participarea la Târgul general de producători și meșteșugari din Piața Sfatului Brașov ce se va desfășura în perioada 13 – 15 Octombrie 2023

 1. Perioada de înscriere: începând cu 6 Octombrie 2023, iar termenul limită de înscriere și depunere a documentelor solicitate este data de 10 Octombrie 2023 la orele 1200, înscrierea făcându-se exclusiv on line la adresa de email: contact@pietepublice.ro
 2. Afișarea rezultatelor selecției: 11 Octombrie 2023, ora 1200 pe site-ul instituției accesând următorul link : https://pietepublice.ro/evenimente-si-targuri-producatori/
 3. Termen limită pentru depunerea contestațiilor: 11 Octombrie  2023, ora 1530, la adresa de email: contact@pietepublice.ro.
 4. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 12 Octombrie 2023, ora 1000
 5. Aprovizionare și desfășurarea evenimentului:
 • Aprovizionarea (afluire marfă): Zilele 13, 14 și 15 OCTOMBRIE 2023 între orele 0700 – 8: 30
 • Aprovizionare / Defluire(marfă) Zilele 13, 14 și 15 OCTOMBRIE 2023 între orele 1900 – 20:30.
 • Desfășurarea evenimentului : 13 – 15 Octombrie 2023 între orele 0900 – 2000.

 

Pentru a participa, vă invităm să descărcațșI CERERE DE PARTICIPARE SI OFERTA FINANCIARA TARG GENERAL PRODUCATORI SI MESTESUGARI PIATA SFATULUI 13-15 OCTOMBRIE 2023  si REGULAMENT TARG GENERAL DE PRODUCATORI SI MESTESUGARIA PIATA SFATULUI PERIOADA 13_15 OCTOMBRIE 2023  să aflați toate informațiile necesare pentru a vă pregăti pentru acest eveniment deosebit.

Echipa noastră este nerăbdătoare să vă susțină în promovarea produselor dumneavoastră și să vă întâmpine cu căldură la Târgul general de producători și meșteșugari.

Pentru detalii complete despre procedura de înscriere, studiati cu atentie cererea și regulamentul târgului

Cu respect și anticipație,

Serviciul Public Administrare Piețe

TÂRG DE CRĂCIUN – BRAȘOV 2023

Lista participanți Admiși la Târgul de Crăciun – Piața Sf. Ioan 2023

Click aici pentru a vedea lista participanților admiși cu food truck-uri și casuțe: LISTA PARTICIPANTI ADMISI LA TARGUL DE CRACIUN-PIATA SF. IOAN.

Vă mulțumim că faceți parte din această frumoasă tradiție a sărbătorilor de iarnă și vă așteptăm cu brațele deschise la târg!


 

Notă privind îndreptarea erorii materiale privind stipularea acordarii a 10 puncte in coloana productie proprie pentru participantul de la pozitia 7

Mai jos găsiți documentele disponibile pentru descărcare referitoare la contestațiile participanților la Târgul de Crăciun din Brașov 2023:

Proces verbal – final Targ Craciun Brasov 2023

Tabel final contestatii

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și vă așteptăm cu drag la Târgul de Crăciun! 🎄


Regulament privind desfășurarea Târgului de Crăciun Brașov 2023

Pentru toți cei interesați de Târgul de Crăciun Brașov 2023, vă anunțăm că Regulamentul privind desfășurarea evenimentului este acum disponibil. Pentru a vă asigura că sunteți la curent cu toate detaliile și specificațiile târgului, vă rugăm să accesați linkul de mai jos:

🔗 Click aici pentru Regulamentul Târgului de Crăciun Brașov 2023

🔗 Click aici pentru Protocolul privind modificarea și completarea Regulamentului Târgului de Crăciun

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și vă așteptăm cu drag la Târgul de Crăciun! 🎄


 

Situația participanților acceptați în prima etapă de selecție pentru Târgul de Crăciun

Nr .Crt Nume firma/ acceptate in prima etapa de selectie Reprezentanti acceptati in prima etapa de selectie
1 ADI&COS IMPEX S.R.L SERBAN CONSTANTIN
2 AHA CREATIVE DESIGN S.R.L HARJEU ANDREEA
3 ALGHI PROMOTION S.R.L GHIZA ALEXANDRU IOAN
4 ALINA S.R.L HORDOBET NICOLAE CIPRIAN
5 ALPHA MOOD MA S.R.L VRABIE ANDREEA ELENA
6 AMALIA HANDMADE S.R.L NICALAU AMALIA LAURA
7 ANTICA MARINELA P.F.A ANTICA MARINELA
8 ANTOMAT SMOKER S.R.L CHIRIAC ADRIAN
9 ARMANU I CONSTANTIN P.F.A ARMANU CONSTANTIN
10 ARTA SARMEI S.R.L MARCULESCU RAZVAN DORU
11 ARTISS CORIUM S.R.L MOCANU MIHAELA
12 ARTMARQUE CIVIQO S.R.L BAMBARAC ALIN GHEORGHE
13 ATELIER ALYVLADEL S.R.L GRAMA VLAD IOAN
14 B.G.E CONCORDE S.R.L DANIEL EDIT
15 BEST ANDRANIGEL S.R.L ANDONIE DANIEAL
16 BLEGU CLAUDIA PETRUTA I.I BLEGU CLAUDIA PETRUTA
17 BLOOM EVENTS S.R.L CHIRU DRAGOS GHEORGHE
18 BRANCIU IRINA VASILICA I.I BRANCIU IRINA VASILICA
19 B-SMARTY FUN TOYS S.R.L CRACIUN ANDREEA MARIA
20 BUNELU FACTORY S.R.L BUCA ELENA
21 CADASTOUR S.R.L PETRE OANA
22 CALIDANO C&L S.R.L POSTOVAR CATALIN MARIAN
23 CBX VINERO S.R.L CIOBOTARU ANDREI MIHAITA
24 CHIC DECOR S.R.L CARLAN TODOR ANDREI
25 CIOCÎRLAN ELENA P.F.A CIOCÎRLAN ELENA
26 CORIAL FOOD S.R.L IVASCU STEFANUTA
27 CRISTIANUL TOP-SMART S.R.L SAPTELEI CRISTI
28 DABRANDA S.R.L BANGALA IONELA VASILICA
29 DARIUS&ALEX BIFIDUS S.R.L ROSU MIHAELA
30 DAROCZ EVA P.F.A DAROCZ EVA
31 DC SMOKED BRQ S.RL MOCANU CRENGUTA ELENA
32 DE LA TORRE TERAN ANDREEA P.F.A DE LA TORRE TERAN ANDREEA
33 DOMNUL LANGOS S.R.L PURENCIU DELIA RUXMINA
34 DUDANU M VASILE P.F.A DUDANU VASILE
35 DULCIURI CU RAVAS S.R.L REZMIVES LIVIA CODRUTA
36 ELDORO COM S.R.L LICA TEODOR
37 EXPO UNIC EVENTS S.R.L STANCIU MARIA FLORINA
38 FAUR IOAN P.F A FAUR IOAN
39 FLORIAN DANIEL IOAN I.I. FLORIAN DANIEL IOAN
40 FREE MEDIA S.R.L OPRITA FLORENTIN ADRIAN
41 FRENTI PROD S.R.L FRENTESCU PAUL
42 FULOP GAL LASZLO P.F.A FULOP GAL LASZLO
43 GABOS NICOLETA FELICIA P.F.A GABOS ALBERT
44 GHEORGHIU MIHAELA SORINA I.I. GHEORGHIU MIHAELA SORINA
45 HANDMADE DEEA S.R.L PATRUSEL ELENA NICOLETA
46 HANDMADEDINPIELE S.R.L GHITA ION
47 HARAGA A. CARMEN P.F.A HARAGA A. CARMEN
48 IMPERIAL RESORT S.R.L IORDACHE OLIVIAN
49 ISTRATE IOAN P.F.A ISTRATE IOAN
50 LAVANDA LOLA BEAUTY S.R.L SERPAR ANCA MIRELA
51 LORY FRESH S.R.L SZAKACS FRANCISC FLORIN
52 LUCICA ART DESIGN S.R.L BIBARCZA BUJOR LUCICA
53 M.S EXPERT P.R   S.R.L SEBENI COMSA MARIANA
54 MANUFACTURA MARIDAN S.R.L STANCIU CONSTANTIN DANIEL
55 MANUFACTURA ZADA S.R.L TUDOSE ALEXANDRA
56 MIHAI FLORENTINA I.I. MIHAI FLORENTINA
57 MIHAI TINUTA I.I. MIHAI TINUTA
58 MILOONA N&A S.R.L ORGHGIDAN NICOLAE
59 MIRO ROXY S.R.L ROXANA GUI
60 MIRUX-CREATIV S.R.L POSTOLACHE RUXANDRA GEORGIANA
61 MOCANU GABRIEL P.F.A MOCANU GABRIEL
62 MOVALEXCOM S.R.L MOTOASCA VALENTINA
63 OLEBRAS COM S.R.L POPA GHEORGHE CATALIN
64 ORICAND ORIUNDE S.R.L IONITA DARIUS ANDREI
65 PADUREA URBANA S.R.L PATRASCU ANDA MIOARA
66 PALINCARIA TRANSILVANIA S.R.L GUIMAN GRIGORAS
67 PATIRO FOOD S.R.L SZAKAL CRISTINA MARIA
68 PRODERAT S.R.L STROIE CLAUDIA
69 PRODUCTIE MACELARIA KOVACS S.R.L KOVACS MIHALY
70 HANDBAGS BY FLO S.R.L BALACEANU FLORENTIN
71 RAXYA PROJECT S.R.L APOSTOL VALENTIN ROBERT
72 RAZA ECUADOR S.R.L PERZ VEGA LOREDANA
73 REGAL VIN COMERCIAL S.R.L CARABA MIRONA GEORGIANA
74 SCHWARZ PUB SRL MÎTU STEFAN LAURENTIU
75 ROD DRAG ROMPROD S.R.L DRAGAN LAURENTIU GHEORGHE
76 DISOLO FOOD SOLONCA ELENA
77 RUS MARILENA P.F.A RUS MARILENA
78 S.A SPICOM RETY BEATA
79 S.C SIO 14 CONCEPT S.R.L ALDES VALERIA/ILIE OANA
81 S.C. SERE AGROSOLAR MIHAIESTI S.R.L MATAUANU ELENA MIRELA
82 S.C.CSS DRINKS S.R.L GLEVESANU STEFAN CLAUDIU
83 SAM JOY EVENTS.R.L SAMOILA ALINA MIHAELA
84 SCHOKOMELL GEO S.R.L NICOLAE GEORGIANA
85 SMAG DIN TARA BARSEI CATEAN SILVIU NICOLAE
86 CORNER LUNCH AND COFFE STOICA GEORGE CRISTIAN
87 STAN FLORIN NICOLAE INT.INDIV STAN FLORIN
88 SUM BUSINESS CONSULTING S.R.L SUMEDREA MADALINA
89 SZABO DENES INT. FAM SZABO DENES
TARÂMURI DULCI  DE POVESTE S.R.L CIORPAN LIVIU
90 TARÂMURI DULCI S.R.L CIOROPAN LIVIU NICOLAE
91 TODY&EMY KRON S.R.L TODICA RAZVAN LUCIAN
92 TRIVDA S.R.L DANIEL MARGARETA
93 WINE FILLERMON S.R.L FILIMON EUSEBIU
94 WINE FROM TRANSILVANIA S.R.L SERBAN MARIA CLAUDIA
95 KRONSIM SRL GÎNȚU CĂTĂLIN
96 SC MOBILE REFRESH ANDREEA SECELEA
97 KURTOS DULCE SRL JAKAB ILONA
98 GIFT CENTER SRL BUZAS ATTILA
99 SC ARTA OLARITULUI NB SRL NANA BLEDEA
100 CRAFT BRÂNZETURI SOMU IOSIF
101 VALENTINA BAKERY SRL VALENTINA GAFITA
102 SC STOLTONS SRL ADRIAN CALOTESCU
103 ASOCIATIA EMPOWER PLUS ANDREEA BOGDE
104 LĂZĂROIU VALERIU LĂZĂROIU VALERIU
105 TRANSILVANIA CADOURI SRL VERES OTTO
106 HODOR ANDREA II ANDREEA HODOR
107 LOGIC EXPO DRAGOS BERERIU
108 MUG SRL ORBAN RENATA
109 MAR A.JUDITH JULLIANA II MAR JUDITH
110 ALTIUS SRL MARIUS PURCELEA
111 AMS NATURAL SRL SERBAN ADINA MIHAELA
112 ANY LABORATORY SRL DOME MARIA
113 PRODUCTIE NASA SRL NAGY ROZALIA
114 SC BOGVAN FAMILY SRL  CURILA RĂZVAN
115 LIMITLESSWORLDGAMES SRL GUIMAN ANDREI
116 SOAREBUNMAN SRL MANOLACHE ELENA
117 UNIV ALEXIA TĂREAN MARIUS
118 PFA BERTALAN LEVENTE BERTALAN LEVENTE
119 DE COLȚEȘTI SRL ROBERT SZAKACS
120 COLOR DROPS MANDALA SRL NEMES ANDREEA
121 GHITA COSTIN PFA GHITA COSTIN
122 NANDRA LASER STYLE SRL PAUL PORUNTIU
123 CRAMA VALENTE SRL IACOB ADRIAN
124 SC DIRECT CALL CENTER SRL ARBAS ELENA CLARA
125 PERSONALIZE RAINBOWS SRL FAUR TATIANA
126 MARIA SI DANIEL STANCIU-MANUFACTURA MERIDIAN
127 POMANA CORNEL POMANĂ CORNEL
128 ROȘU MIHAELA I.I. ROȘU MIHAELA
129 HANDBAGS BY FLO SRL FLORIN BALACENU
130 M&I AUTENTIC PRODUCTION SRL SANDOR ILDIKO
131 EDUARD INDUSTRY SRL BURLACU ANCA ANA
132 KRON STAND SRL CIPRIAN GEAMBAZU
133 HAMA EVO SRL MARIUS LUNGU
134 SARBU IOAN MIHAELA PFA SARBU IOAN MIHAELA
135 CRISTALINA DIVERS CRISTIAN GHEORGHE CHESOIU
136 CARUL CU KURTOS SI PLACINTE SRL TAROPA NICOLAE
137 AUTO DUNLIVE SRL DUNCA LIVIU STELIAN
138 PABLITO MNC SRL MURESEAN ELENA MIHAELA
139 GP ANTIQUE PUB TUDOR ANDREEA MIHAELA
140 MOON MADLEN SRL MARGESCU ANDREEA MADLEN
141 SOIM ACCES SRL DONE LIA DANIELA
142 FOMAYASIMI PAUN FLORENTINA
143 MELLOW FRUITS ASANDEI VLAD CONSTANTIN
144 CRISTEF BILIANT SRL CAPRUTA CRISTINA FLORINA
146 MIHAI VASILE FLORIN COMERT PFA MIHAI VASILE FLORIN
147 UNIQUE SESAM SRL COZMA MADALINA IOANA
148 VALENTINA ELIZABET II VALENTINA ELIZABETA PIELE
149 GHIORGHIU MIHAELA SORINA II GHIORGHIU MIHAELA SORINA
150 SC BANEMI SRL CEBOTARI ANDREI
151 FELI VLAD LUCIAN SRL BLAJAN FELICIA
152 TRANSILVANIA KURTOS SRL KAISER ZOLTAN
153 ASOCIATIA MESTESURAGILOR CRACIUN CORNEL
154 MIHAI MIHAELA II ROSU MIHAELA
155 CHILY CREPES SRL CIOBANU SAMUEL
156 CREPES DE PARIS SRL NAGY ALEXANDRU
157 NEUVIRT IOAN II NEUVIRT IOAN
158 CMB GRUP COMERCIAL SRL CRISTINA GOLOGAN
159 STAR PARTY SRL BORS ATTILA
160 BLUE MOON BY OANA CALCEA URSU OANA CALCEA
161 SC CASA ROMA SRL HULUBAN GHEORGHE
162 SC CUCINA VERDI SRL HULUBAN  ANDREEA
163 STRE’S HAIR SRL COSTEI MIHAITA PETRICA
164 AC TASTYMAG SRL MAGOPET ALEXANDRU PETRISOR
165 ELIZE SIBIU II FLORIN DANIEL IOAN
166 Brasotrad Petre Rares


 

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE TÂRG CRĂCIUN BRAȘOV 2023

Cu Crăciunul la orizont, Târgul de Crăciun din Brașov devine un loc de întâlnire al magiei și al tradițiilor de iarnă. Participarea la acest târg este o oportunitate de a vă prezenta produsele și de a vă alătura acestui eveniment strălucitor. Iată procedura de înregistrare pentru Târgul de Crăciun Brașov 2023:

1. Completarea Formularului de Înscriere

Primul pas este să completați formularul de înregistrare, care se găsește aici. Asigurați-vă că furnizați toate informațiile solicitate corect și detaliat.

2. Trimiterea Documentelor

În paralel cu completarea formularului, trebuie să trimiteți următoarele documente pe adresa de email evenimente@pietepublice.ro:

 • CUI (Cod Unic de Înregistrare) al firmei
 • Act Constitutiv al firmei
 • Copie a Cărții de Identitate a reprezentantului legal
 • Autorizație DSV (Direcția Sanitar-Veterinară) – inclusiv pentru structurile mobile

Calendar

Acesta este calendarul, cu mențiunea că poate suferi modificări:

 • 20 septembrie – 10 octombrie: Înscriere etapa 1 prin completare formular + depunere documente la adresa de e-mail evenimente@pietepublice.ro
 • 26 septembrie, ora 15:00: Consultare publică cu privire la amenajarea Târgului de Crăciun (la Primărie și pe Zoom)
 • 7 octombrie – 13 octombrie: Verificarea eligibilității administrative
 • 16 octombrie: Afișarea listei participanților eligibili pe site-ul oficial + condițiile de participare (costuri, criterii, punctaj, modalitate de atribuire a căsuței/spațiului în funcție de punctaj) + solicitarea de informații și documente suplimentare către participanții eligibili (lista completă a produselor, dovada originii produselor, a tehnicilor de lucru, fotografii, etc)
 • 17 octombrie – 23 octombrie: Înscriere etapa 2 – depunerea de către participanții eligibili a informațiilor și documentelor suplimentare solicitate
 • 24 octombrie – 31 octombrie: Evaluarea candidaturilor și întocmirea punctajului de către Comisia de Evaluare
 • 1 noiembrie: Afișarea listei cu participanții declarați admiși și începerea procedurii de semnare a contractelor
 • 1 noiembrie – 3 noiembrie: Depunerea contestațiilor
 • 6 noiembrie – 9 noiembrie: Analizarea contestațiilor de către Comisia de contestații
 • 10 noiembrie: Afișarea listei finale a participanților admiși la Târgul de Crăciun BV 2023
 • 13 noiembrie – 20 noiembrie: Realizarea plăților. Atenție! Neplata la termen va atrage de la sine eliminarea.
 • 21 noiembrie – 22 noiembrie: Atribuirea căsuțelor și întocmirea listei de permise de liberă trecere pentru autovehiculele cu care se va realiza aprovizionarea
 • 25 noiembrie – 26 noiembrie: Predarea căsuțelor pe baza de proces verbal predare-primire
 • 26 noiembrie (ora 22:00) – 28 noiembrie (ora 08:00): Aprovizionarea (în perioadele temporale cu acces auto, respectiv 22:00-08:00) și aranjarea finală a produselor în căsuțe
 • 28 noiembrie (ora 10:00): Controale ISU, DSV, DSP, etc. La acest moment toate căsuțele trebuie să fie complete din punct de vedere al produselor, actelor, dotărilor pentru prevenirea incendiilor, etc.
 • 30 noiembrie (ora 10:00): Deschiderea oficială a târgului + (ora 18:00) evenimentul de aprindere a luminilor
 • 7 ianuarie (ora 20:00): Închiderea Târgului

Puteți găsi mai multe informații și detalii pe pagina oficială a Primăriei Brașov, aici.

Târgul de Crăciun Brașov 2023 este organizat de Primăria Municipiului Brașov și Serviciul Public Administrare Piețe Brașov. Este o oportunitate minunată de a face parte din atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă și de a vă prezenta produsele unui public entuziast. Așteptăm cu nerăbdare să vă avem alături la acest eveniment deosebit!


 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA A 12 SPATII COMERCIALE ÎN PIAȚA BARTOLOMEU ȘI ASTRA

Închirierea unui număr de 12 spaţii comerciale destinate comercializării  de produse alimentare, agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu și din Piaţa Astra

I. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

          Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul în Brașov str. Nicolae Bălcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact:  tudor@pietepublice.ro, anunţă organizarea următoarei licitații publice:

II. Informaţii generale privind obiectele închirierii:

Se organizează licitație publică conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022  pentru închirierea unui număr de 12 spaţii comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe destinate  comercializării  de produse alimentare ,agroalimentare și conexe din Piața Bartolomeu , Strada  Ioan Bogdan nr 2, Brașov și  din Piaţa Astra, Strada  Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360

Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe, în data de 27.10.2023, ora 10°° pentru  un nr. de 12(doisprezece) spații comerciale:

– Piața Astra –spațiul nr. 61 în suprafață de 73,98  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 2 în suprafață de 12,51 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 3 în suprafață de 17,90 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 4 în suprafață de 18,00 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 5 în suprafață de 17,50 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 6 în suprafață de 23,67 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 7 în suprafață de  19,50 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 8  în suprafață de 17,00 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 9  în suprafață de 16,00 mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 10 în suprafață de 14,50  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 11 în suprafață de 17,50  mp

– Piața Bartolomeu – spațiul nr. 12 în suprafață de 17,96  mp

Documentația de atribuire se achiziționează contra cost la prețul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  sau  se poate descărca gratuit online de pe site-ul Serviciului Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro,  începând cu data de   03.10.2023, orele 13°°.

Contravaloarea  Garanției de participare la licitație este în valoare de 500 lei și se achită la casieriile tuturor pieţelor şi la casieria centrală de la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 03.10.2023 , orele 13°°.

În cazul în care există situații în care garanția este depusă la Serviciului Public Administrare Pieţe cu ocazia participării la alte proceduri organizate și desfășurate de către serviciul nostru  , se va depune la dosar copie după  chitanța inițială sau extrasul de cont cu sintagma ”conform cu originalul”.

Toate documentele menționate în cuprinsul Documentației de atribuire în vederea participării la licitaţie se vor depune în plicul exterior sigilat , într-un singur exemplar. Plicul exterior va conține un plic interior sigilat care trebuie să conțină în mod obligatoriu  oferta financiară conform  documentației  de atribuire , repectiv prețul ofertei trebuie să fie cel puțin egal cu prețul minim de pornire al licitației, împreună cu celelalte documente. Plicul exterior sigilat se va depune  la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu la data de   26.10.2023 ora 10°°.

Fiecare ofertant participant poate depune doar o singură ofertă/spațiu.

Documentele necesare pot fi descărcate de pe linkurile de mai jos:

Documentatie atribuire spatiu nr. 2 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 3 Bartolomeu 

Documentatie atribuire spatiu nr. 4 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 5 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 6 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 7 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 8 Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 9  Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 10  Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 11  Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 12  Bartolomeu

Documentatie atribuire spatiu nr. 61 Astra

Fisa de date-spatiul 2-Bartolomeu-octombrie

Fisa de date-spatiul 3-Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 4 -Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 5 -Bartolomeu octombrie site

Fisa de date-spatiul 6 -Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 7-Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 8-Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 9-Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 10-Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 11-Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 12-Bartolomeu octombrie

Fisa de date-spatiul 61-Astra -octombrie

Piata Astra-schita

Schita spatii com. Bartolomeu