Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 30.03.2023 in pietele agroalimentare ale municipiului Brasov

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI ÎN DATA DE 30.03.2023

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 30.03.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 1100 .

 

1.PIAȚA DACIA

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 24.03.2023, ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

 • Tronson I acoperit-  zona 2  masa nr : 154.
 • Tronson I – zona 3  mesele nr.  264, 265, 268+C, 269, 270+C, 271, 279, 285, 286, 290, 291, 292
 • Tronson II zona 3 mesele nr : 83, 84, 85.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

1.PIAȚA ASTRA

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro , începând cu data de 24.03.2023,ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Astra sunt următoarele:

 • Zona I mesele:  nr. 33, 34, 35

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

3.PIAȚA TRACTORUL

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro ,  începând cu data de 24.03.2023, ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

 • Zona 1 mesele nr  : 87, 95, 96
 • Zona 2 mesele nr :  68, 138, 139
 • Zona 3 mesele nr : 127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis, iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

4.PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

 Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro începând cu data de 24.03.2023, ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

 Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 • Zona 1 mesele nr. : 9, 10, 15
 • Zona 2 mesele nr. :  5, 6, 7,  11, 24, 25
 • Zona 3 mesele nr. : 26, 36, 37, 38, 39

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 5.PIAȚA STAR

Caiet de sarcini licitatie martie- ag.econ-site

SCHITE PIETE

               Licitația se va organiza în data de 30.03.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 1100.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro  ,  începând cu data de24.03.2023,ora 1000.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  30.03.2023 ora 1000.

 Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Star sunt următoarele:

 • Hala Star  mesele  nr. : 17, 18,
 • Hala Star zona 2 mesele nr. :19, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36
 • Platou Star zona 1-Flori  mesele nr. :  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
 • Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele nr . : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 • Platou Star zona 2 Agenți Economici mesele nr . : 13, 14, 15, 16+C, 17, 18.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.04.2023-31.03.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locului/locurilor de vînzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.