Închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici în data de 27.04.2023

Anunț privind închirierea prin licitație a meselor destinate agenților economici, în data de 27.04.2023

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 , anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 27.04.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11:00.

1.PIAȚA DACIA

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023, ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia, strada Prahova nr. 5,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,   până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

-Tronson I acoperit-zona 2  masa nr.  154;

-Tronson I zona 3  mesele nr .: 264, 265, 268+C, 269, 270+C, 271, 276,  277, 278,  279,  285, 286, 290, 291, 292;

-Tronson I -zona 2 masa nr. 275+ C;

-Tronson III – mese comercializare flori nr. : 83, 84, 85;

-Boxa flori nr. 2.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

2. PIAȚA ASTRA

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Astra, strada Jupiter nr. 1, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Astra sunt următoarele:

-Zona I masa nr. : 58, 61;

-Zona II mesele nr. : , 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70;

-Zona III masa nr. :57.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

3.PIAȚA TRACTORUL

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023,ora 10°°.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul , strada Olteț nr. 14,  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Tractorul sunt următoarele:

-Zona I mesele nr. :   95, 96;

-Zona II mesele nr. :   68, 138, 139;

-Zona III mesele nr. :  127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

4. PIAȚA MIXTĂ  BARTOLOMEU

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1) (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II,  începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023, ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu, strada Ioan Bogdan nr. 5,   sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64,  până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Subliniem faptul că, mesele oferite spre licitație se pot ocupa și de agenții economici care comercializează produse industriale.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Bartolomeu  sunt următoarele:

-Zona I mesele  nr. : 9, 10, 15;

-Zona II mesele  nr. : 5, 6, 7,  11, 24, 25;

-Zona III mesele  nr. : 26, 36, 37, 38, 39.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

5. PIAȚA STAR

caiet de sarcini 20.04.2023

schite piete (1)

Licitația se va organiza în data de 27.04.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov, strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II, începând cu ora 11:00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro, începând cu data de 21.04.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star , strada Nicolae Balcescu nr 64, sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe, strada Nicolae Balcescu nr 64, până  cel târziu la data de  27.04.2023 ora 10:00.

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație în piața Star sunt următoarele:

-Hala Star   zona I mesele  nr. : 17, 18;

-Hala Star  zona II  mesele  nr. : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36 ;

-Platou Star zona 1 Flori  mesele  nr. : 1,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

-Platou Star zona 1 Agenti Economici mesele  nr. :  1, 2 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22;

-Platou Star zona II  Agenți Economici mesele  nr. :  13, 14, 15, 16+C.

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.05.2023 – 30.04.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei/loc de vânzare.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va menționa  numărul locului/locurilor de vânzare ofertate, data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.