ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI  ÎN DATA DE 24.02.2023

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A MESELOR DESTINATE AGENȚILOR ECONOMICI  ÎN DATA DE 24.02.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu   H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 ,anunță  organizarea licitațiilor  publice prin concurs de oferte  cu plic închis  în vederea ocupării locurilor de vânzare  destinate agenților economici  în data de 24.02.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 11,00 .

 

1.PIAȚA DACIA

ERATA ANUNT

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Dacia sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Dacia sunt

următoarele:

 

-Tronson I masa nr : 154,  264, 265, 268+C, 269, 270+C, 271, 275+C, 276, 277, 278, 279, 285, 286, 290, 291, 292
-Tronson II masa nr : 83, 84, 85
-Tronson flori: Boxa 2

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 

2.PIAȚA TRACTOCUL

ERATA ANUNT!

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Tractorul sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Tractorul sunt

următoarele:

 

-Zona 1 masa nr 86, 87, 95, 96, 142, 143, 144

-Zona 2 masa nr  68, 138, 139

-Zona 3 masa nr 127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

3.PIAȚA BARTOLOMEU

ERATA ANUNT!

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

 

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  personal  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Bartolomeu  sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

 

-Zona 1 masa nr 9, 10, 15

-Zona 2 masa nr 5, 6, 7,  11, 16, 24, 25

-Zona 3 masa nr 26, 36, 37, 38, 39

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

           Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

   

 

4.PIAȚA STAR

ERATA ANUNT!

Caiet de sarcini – online

schite mese ag ec licitatie feb

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  începând cu ora 11,00.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost – 50 lei /document de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 15.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune  persona  prin poștă ori curierat la casieria Pieței Star sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 10,00.

 

Locurile și perioadele pentru care ofertanții pot participa la licitație in piața Star sunt

următoarele:

 

-Hala Star   masa  nr 17, 18,19, 24, 25, 26, 29, 34, 35, 36

-Platou Star zona 1-Flori  masa nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

-Platou Star zona 1 Agenti Economici masa nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24

-Platou Star zona 2 Agenți Economici masa nr 13, 14, 15, 16+C, 17, 18.

 

Perioada de ocupare este cuprinsă între 01.03.2023-28.02.2026.

În baza unui caiet de sarcini se pot oferta mai multe locuri de vânzare .

Garanție participare 100 lei.

Documentația va fi transmisă în plic închis , iar pe plic se va mentionat  numarul locul/locurilor de vînzare ofertate,data și ora desfașurării procedurii evaluării ofertelor.

Toate documentele transmise în copie vor fi semnate  conform cu originalul”.

           Documentațiile transmise ulterior datei și orei respective NU SE IAU ÎN CONSIDERARE.

 

 

 

Avizat,                                                                                                                           Întocmit,

Contabil șef                                                                                                                   Referent

Velt Ludovic                                                                                                           Blaj Cosmina