ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A AMPLASAMENTELOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE  MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI ÎN DATA DE 24.02.2023

ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A AMPLASAMENTELOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE  MĂRȚIȘOARE ȘI CADOURI ÎN DATA DE 24.02.2023

 

Serviciul  Public Administrare  Piețe  Brașov în conformitate cu  H.C.L   265/2022 și H.C.L nr .428/2022 ,anunță  organizarea licitațiilor publice deschise în vederea ocupării locurilor de vânzare mărțișoare și cadouri în data de 24.02.2023 la sediul Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II, începând cu ora 10:00 pentru meșteșugari(titulari ai certificatelor  de meșteșugar conform legii privind meșteșugarii tradiționali din România) și  ora 10:15 pentru agenții economici participanți.

 

1.PIAȚA ASTRA

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10,00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Astra sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Astra sunt

următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare

(lei)

5 Agenți economici 25.02-08.03 6 870,00 100,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

 

 

2.PIAȚA DACIA

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Dacia sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Dacia sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare

(lei)

1 Agenți economici 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
2 Agenți economici 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
4 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00
5 Meșteșugari 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
6 Meșteșugari 25.02-02.03 2 102,00 100,00 100,00
7 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00
8 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00  

100,00

9 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00
10 Agenți economici 25.02-08.03 2 255,00 100,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

 

 

3.PIAȚA TRACTORUL

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Tractorul sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Tractorul sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare

(lei)

9 Agenți economici 25.02-08.03 9 1020,00 100,00 100,00
10 Agenți economici 25.02-08.03 2 225,00 100,00 100,00
11 Meșteșugari 25.02-02.03 2 90,00 100,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate, acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați

 

 

4.PIAȚA BARTOLOMEU

Caiet Sarcini martisoare 2023 II-site

schite piete (2)

Declarație (1)

Împuternicire (1)

Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023,ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Bartolomeu sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

  Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Bartolomeu  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața mp Preț pornire lei/loc/perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare (lei)
1 Meșteșugari 25.02-02.03 9 162,00 50,00 100,00
2 Agenți economici 25.02-02.03 9 162,00 50,00 100,00
3 Agenți economici 25.02-08.03 9 405,00 50,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  al locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe bază de cerere scrisă.

****In cazul în care locurile de vânzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.

 

 

5.PIAȚA STAR

Caiet martisoare II 2023 star-site

schite piete (2)

Împuternicire (1)

Declarație (1)

             Licitația se va organiza în data de 24.02.2023 la sediul  Serviciului Public Administrare Piete Brasov,strada Nicolae Balcescu nr 64,etaj II,  în 2 etape :

1)meșteșugari pe locuri dedicate -începând cu ora 10:00

2)agenții economici participanți- începând cu ora 10:15;

Caietele de sarcini se achiziționează contracost de la casieriile  piețelor /sediul central ori gratuit de pe site-ul instituției  www.pietepublice.ro,începând cu data de 22.02.2023, ora 10:00.

Toate documentele menționate în Documentația de atribuire în vederea participării la licitație se vor  depune la casieria Pieței Star sau sediul  Serviciului Public Administrare Piețe până  cel târziu la data de  24.02.2023 ora 9:30.

 

  Locurile și perioadele pentru care doritorii pot participa la licitație in piața Star  sunt următoarele:

Loc nr Tip operator Perioadă ocupare Suprafața loc(mp) Preț pornire lei/loc/ perioada Cost caiet de sarcini (lei) Garanție participare (lei)
Masa nr 56 Meșteșugari 25.02-02.03  1,54  54,00 50,00 100,00
Masa nr 53 Agenți economici 25.02-02.03  1,54  54,00 50,00 100,00
Masa nr 41 Agenți economici 25.02-08.03  1,54  135,00 50,00 100,00
Masa nr 40 Agenți economici 25.02-08.03  1,54  135,00 50,00 100,00

 

*Intervalul de ocupare  a locurilor este fix ,cuprins între 25.02.2023-08.03.2023 si 25.02-02.03.2023

**În baza unui caiet de sarcini poate fi adjudecat 1 loc de vânzare.

***Meșteșugarii care doresc prelungirea perioadei ,dar nu mai mult de data de 08.03.2023,pot solicita acesta pe baza de cerere scrisa.

****In cazul in care locurile de vanzare destinate mestesugarilor rămân neocupate,acestea vor putea fi licitate și atribuite în aceeași zi agenților economici interesați.