Comercializarea de miei în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2023

ANUNȚ PRIVIND COMERCIALIZAREA DE MIEI ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE ALE MUNICIPIULUI BRAȘOV CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

 

Serviciul Public Administrare Piețe Brașov aduce la cunoștința cetățenilor brașoveni prin prezentul anunt perioada de comercializare a mieilor în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov care este cuprinsă în perioadele:  04.04 – 08. 04. 2023 pentru Paştele catolic şi respectiv  10.04 – 15.04.2023 pentru Paştele ortodox și invită  producătorii interesați să comercializeze miei în aceste perioade ocazionate de sărbătorile pascale în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov să ia la cunoștință în cele ce urmează  numărul locurilor de vânzare disponibile din fiecare piață agroalimentară, tarifele percepute și condițiile de atribuire a locurilor de vânzare, astfel:

Numărul locurilor de vânzare și tarifele aferente comercializării de miei şi produse de carne de miel cu ocazia Sărbătorilor Pascale ale anului 2023 sunt următoarele :

 • Piața Astra: 21 locuri vânzare la prețul de 90 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Dacia : Tronson III (aleea compania apa) : 26 locuri vânzare la prețul de 90 lei /zi  pentru un loc vânzare;
 • Piața Star : 10 locuri vânzare la prețul de 60 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Tractorul : 6 locuri vânzare la prețul de 60 lei /zi pentru un loc vânzare;
 • Piața Bartolomeu : 6 locuri vânzare la prețul de 30 lei /zi pentru un loc vânzare;

Pentru fiecare loc de vânzare se va percepe pe lângă chiria locului de vânzare  și taxa de salubritate în cuantum de 5,00 lei/zi.

 • Cererile producătorilor care solicită locuri de vânzare miei se vor înregistra în scris începând cu data de 20. 03.2023 la birourile administrative ale piețelor Astra (str.Aleea Jupiter nr.1), Dacia(str.Crișana nr.5), Star (str. Nicolae Bălcescu nr.64), Tractorul și Bartolomeu(str. Olteț nr.14)
 • Solicitanții pot opta pentru una dintre cele două perioade sau pentru ambele perioade stabilite pentru vânzarea de miei.
 • Plata locurilor de vânzare se va efectua anticipat pentru întreaga perioadă solicitată și aprobată de către coordonatorii piețelor agroalimentare.
 • Pentru cazul în care rămân locuri de vânzare neocupate pentru cele două perioade, acestea se pot atribui producătorilor care solicită locuri de vânzare ulterior datei de început a celor două perioade, respectiv ulterior datelor de 04.04.2023 și 10.04.2023, aceștia urmând să achite taxa pentru ocuparea locului de vânzare din momentul solicitării până la finalul perioadei.

Producătorii  în funcție de categoria din care fac parte vor depune următoarele documente :

a)  Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la 5 alin.1) pct.a) din HCL 428/2022:

 • cerere conform Anexa nr.1
 • carte de identitate (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV)
 • atestatul de producător (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. )
 • Carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV)
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).

 

b)Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la art.5 alin.11 b), c), d) şi e) din HCL 428/2022, care comercializează, după caz, produse proprii ori produsele obținute de membrii asociați / cooperatori, în conformitate cu drepturile conferite de lege şi de statutele ce reglementează funcționarea acestora,  beneficiază de dreptul de a comercializa în piețele municipiului Brașov, la solicitarea acestora de locuri de vânzare temporare destinate special, vor anexa cererii tip următoarele documente :

 • Cerere conform Anexa nr.1
 • Certificat de identificare fiscală(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Statutul structurii asociative fie că acestea sunt asociații de producători, cooperative agricole, grupuri de producători sau organizații de producători (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carte identitate a persoanei reprezentante a formei asociative care solicită locul de vânzare(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).

 

c)  Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie și care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie și/sau creșterea animalelor vor prezenta la administrația piețelor următoarele documente:

 • Cerere conform Anexa nr.1
 • Originalul adeverinţei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi structura de culturi, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul anunț(Anexa nr.2)
 • Certificat înregistrare fiscal(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carte identitate reprezentant(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).

 

d)  Documente necesare ocupării unui loc de vânzare pentru categoria menționată la art.5 alin.1) pct.f) din HCL 428/2022, respectiv gospodăriile țărănești:

Documentele necesar a fi prezentate de către o gospodărie țărănească în vederea ocupării unui loc de vânzare în piețele agroalimentare ale Municipiului Brașov sunt:

 • Atestat de gospodărie țărănească, conform Anexa nr.3 (original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carnet de comercializarea produselor din sectorul agricol, conform Anexei Nr.3/1 și 3/2(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV);
 • Carte identitate a producătorului agricol titular al atestatului de gospodărie ţărănească(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 • Certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru cazul în care producătorii cresc și comercializează produse animale(original și copie vizată conform cu originalul de personalul S.P.A.P. BV).
 • Criterii de atribuire ale locurilor :
  • Ordinea depunerii solicitărilor în scris la birourile administrative ale piețelor Astra (str.Aleea Jupiter nr.1), Dacia(str.Crișana nr.5), Star (str. Nicolae Bălcescu nr.64), Tractorul și Bartolomeu(str. Olteț nr.14);
  • Îndeplinirea condițiilor sanitar – veterinare necesare comercializării mieilor în piețele agroalimentare menționate anterior ;
  • În cazul pluralității de solicitanți pentru un loc de vânzare se va organiza licitație pentru acel loc de vânzare. La licitație vor participa solicitanții care optează pentru locul de vânzare în discuție.