ANUNT LICITATII SPATII COMERCIALE SI TERENURI ORGANIZATE DE S.P.A.P. BRASOV IN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2022

ANUNT LICITATII SPATII COMERCIALE SI TERENURI ORGANIZATE DE S.P.A.P. BRASOV IN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2022

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Serviciul Public Administrare Pieţe  cu sediul n Brasov str. Nicolae Balcescu nr. 64, cod fiscal 14836210  telefon 0268/419993, 0368/430161, e-mail: contact@pietepublice.ro, e-mail persoană de contact: tudor@pietepublice.ro ,
 anunţă organizarea următoarelor licitații publice:
II.Informaţii generale privind obiectele închirierii:
I. Se organizează licitație publică conform prevederilor U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea unui spaţiu comercial aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și date în administrarea Serviciul Public Administrare Pieţe  în suprafaţă de 9.66 mp destinat  comercializării  de produse alimentare şi industriale de necesitate  curentă  din Piaţa Astra, Strada Jupiter 1, Brașov cod poştal-500360.
Licitaţia va avea loc în data de 29 Noiembrie 2022, ora 10:00, la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe. Caietele de sarcini se achiziționează contra cost la pretul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciul Public Administrare Pieţe  sau  se pot descărca gratuit online de pe site-ul Serviciul Public Administrare Pieţe –  www.pietepublice.ro începand cu data de  08  Noiembrie 2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 500 lei si se achita la casieriile tuturor pieţelor şi la caseria sediului Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64,  începând cu data de 08  Noiembrie 2022. Toate documentele menționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I până cel târziu data de 28 Noiembrie 2022 ora 11:00.

Metodologie +caiet sarcini atribuire spatiu nr.29 Astra-online

Fisa de date spatiu astra nr.29

PV – licitatie 29.11.2022 sp com nr 29 Piata Astra

II. Se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022 pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 11.65 mp aparținând domeniului public al Municipiului Brașov și dat în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe  destinat  comercializării  de produse alimentare şi industriale de necesitate curentă  din Piaţa Star-hală, strada Nicolae Balcescu 64, cod poştal-500019.
Licitaţia va avea loc în data de 29 Noiembrie 2022, ora 13:00, sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe. Caietele de sarcini se achiziționează contra cost la pretul de 100 lei /exemplar de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe sau se pot descărca gratuit online de pe site-ul Serviciul Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro  începand cu data de  08  Noiembrie 2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 500 lei şi se achită la casieriile tuturor pieţelor şi la caseria sediului Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64  începand cu data de 08  Noiembrie 2022. Toate documentele menționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I  până cel târziu data de 28 Noiembrie 2022 ora 11:00.

Metodologie + caiet sarcini atribuire teren STAR -T3-online

Fisa de date Star T3

III. Se organizează licitație publică conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 428/09.06.2022  pentru închirierea  a trei spații comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Brașov  și  date  în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe  după cum urmează:
spațiul nr. 11 în suprafaţă de 17.5 mp,
spațiul nr. 4 în suprafaţă de 18 mp,
spațiul nr. 5  în suprafaţă de  17.5 mp,
 destinate  comercializării  de produse alimentare şi industriale de necesitate curentă  din Piaţa Bartolomeu, strada Ioan Bogdan 2A, Brașov cod poştal- 500064.
Licitaţia va avea loc în data de 29 Noiembrie 2022, ora 15:00, la sediul Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj II, sală şedinţe.  Caietele de sarcini se achiziționează contra cost la pretul de 100 lei/exemplar  de la registratura Serviciului Public Administrare Pieţe  din str. Nicolae Bălcescu nr. 64 , judeţul Braşov  sau  se pot descărca gratuit online de pe site-ul Serviciul Public Administrare Pieţe – www.pietepublice.ro începand cu data de  08  Noiembrie  2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 500 lei si se achita la casieriile tuturor pieţelor şi la caseria sediului Serviciului Public Administrare Pieţe din str. Nicolae Bălcescu nr. 64  începand cu data de 08  Noiembrie 2022.Toate documentele menționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la registratura Serviciului  Public Administrare Pieţe, din str. Nicolae Bălcescu nr. 64, județul Braşov, etaj I  până cel târziu data de 28 Noiembrie 2022 ora 11:00.

Metodologie + caiet sarcini atribuire spaţii Bartolomeu 4-online

Metodologie + caiet sarcini atribuire spaţii Bartolomeu 5- online

Metodologie + caiet sarcini atribuire spaţii Bartolomeu 11-online