ANUNT COMERCIALIZARE PEPENI IN PIETELE AGROALIMENTARE ALE MUN. BRASOV SEZON 2024

Serviciul Public Administrare Piete Brasov anunta organizarea licitatiei inchise in data de 05 Martie 2024, la orele 10:00, la sediul serviciului din str. Nicolae Bălcescu nr.64 pentru  locurile de vânzare pepeni din Piețele Dacia, Tractorul si Astra, menționate în Tabelele 1, 2 și 3.

Sunt invitati să participe producatorii care sunt inscrisi  pentru fiecare loc de vânzare pepeni din Piețele Dacia, Tractorul si Astra, conform numerelor de înregistrare menționate în Tabele .

Producătorii care în urma licitației închise nu adjudecă un loc de vânzare  în piețele menționate anterior, se vor putea înscrie pentru locurile rămase libere în Piețele Bartolomeu și Star, astfel se repetă procedura în aceeași ședință. Pentru situația în care pentru un loc vânzare se înscriu mai mult de un producător, se organizaează procedură de licitație închisă:

 • Piața Bartolomeu (locul 1(9mp) și locul 2(9mp)
 • Piața Star (Locurile 1,2,4,5,6,7 – suprafață 10mp/loc vânzare)

Tabel. nr.1 – Piața Dacia

Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
DACIA TRONSON III -PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 2 14 mp 13.02.2024 798
21.02.2024 896
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 3 14 mp 15.02.2024 829
21.02.2024 898
21.02.2024 896
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 4 14 mp 15.02.2024 828
21.02.2024 898
DACIA TRONSON III  PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 5 14 mp 07.02.2024 760
15.02.2024 828
15.02.2024 833
DACIA TRONSON III – PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 6 14 mp 07.02.2024 762
21.02.2024 899
22.02.2024 915
07.02.2024 762
15.02.2024 833

 

Tabel nr.2 – Piața Tractorul

Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 1 10 mp 07.02.2024 759
15.02.2024 834
20.02.2024 878
22.02.2024 916
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 2 10 mp 07.02.2024 759
07.02.2024 761
22.02.2024 916
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 3 10 mp 07.02.2024 761
19.02.2024 856
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 4 10 mp 19.02.2024 857
20.02.2024 881

 

Tabel nr.3 – Piața Astra

Piaţa LOC VÂNZARE Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere
ASTRA MODUL 1 21 mp 07.02.2024 764
15.02.2024 832
20.02.2024 877
ASTRA MODUL 2 21 mp 07.02.2024 764
08.02.2024 777
20.02.2024 877

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SITUAȚIA LOCURILOR DE VÂNZARE PEPENI CARE ÎN URMA ANALIZEI DOSARELOR ÎNSCRIERILOR DIN PERIOADA 07.02-22.02.2024 

BENEFICIAZĂ DE ATRIBUIRE DIRECTĂ

Piaţa TRONSON Nr. loc de vânzare Suprafaţă Data Nr. Înregistrare cerere Nume și prenume
DACIA TRONSON III -PLATOU SPRE ALEEA COMP. APA 1 14 mp 21.02.2024 899 ONICALA ALBERT MIHAI
DACIA TRONSON I   HALA AGROALIMENTARA 8 16 mp 19.02.2024 858 ȘTEFANEL NINEL
TRACTORUL PLATOUL DIN AFARA PIEȚEI STR. OLTEȚ 5 15 mp 13.02.2024 799 MARTIN MIRELA
STAR PLATOU 3 10 mp 22.02.2024 919 STEFĂNOAICA MARIAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ANUNŢ COMERCIALIZARE PEPENI SEZONUL DE VARĂ 2024
IN PIEŢELE PUBLICE : ASTRA, DACIA, STAR, BARTOLOMEU ŞI TRACTORUL

În sezonul de vară 2024 comerţul cu pepeni pe locuri special amenjate în pieţele publice ale municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star, Tractorul și Bartolomeu va fi făcut  exlcusiv de către producătorii agricoli. Perioada de înscriere 07 –  22 Februarie 2024, ora 1600 iar documentațiile se depun la registratura Serviciului Public Admininistrare Pieţe cu sediul în strada Nicolae Bălcescu Nr.64. Program registratură depunere acte începând cu data prezentului anunţ : Luni – Joi  între orele 0800 – 1200; 1400 – 1600  și Vineri între orele: 0800 – 1200., sau prin email la adresa: contact@pietepublice.ro.

Atribuirea locurilor  disponibile se va desfășura în 4 Etape, astfel:

Etapa I – 06 Februarie 2024 – publicare locuri temporare de vânzare pepeni, special amenajate în cele cinci piețe agroalimentare și documentele solicitate a fi atașate cererii de atribuire a unui loc vânzare:

a) Locuri disponibile în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov pentru comercializarea pepenilor în anul 2024:

Piaţa Total locuri Nr. loc de vânzare Suprafaţă Chirie

lei/mp/zi

Total chirie

lei/zi

Servicii curățenie

lei/zi

Dacia 8 1 – Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
2 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
3 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
4 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
5 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
6 –  Tronson III 14 mp 8,40 118,00 10,00
7 –  Tr. II Platou 16 mp 8,40 134,00 10,00
      8 – Tr. I Hală 16 mp 8 ,40 134,00 10,00
Astra 2 Modul Nr.1 21 mp 9,70 204,00 15,00
Modul Nr.2 21 mp 9,70 204,00 15,00
Tractorul 5 1 10 mp 7,60 76,00 5,00
2 10 mp 7,60 76,00 5,00
3 10 mp 7,60 76,00 5,00
4 10 mp 7,60 76,00 5,00
5 15 mp 7,60 114,00 10,00
Star 7 1 10mp 6,00 60,00 5,00
2 10mp 6,00 60,00 5,00
3 10mp 6,00 60,00 5,00
4 10mp 6,00 60,00 5,00
5 10 mp 6,00 60,00 5,00
6 10 mp 6,00 60,00 5,00
7 10 mp 6,00 60,00 5,00
Bartolomeu 2 1 9 mp 3,00 27,00 5,00
2 9 mp 3,00 27,00 5,00

b) În vederea ocupării unui loc de vănzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentaţie:

 1. Cerere;
 2. Atestatul de producător
 3. Carnetul de comercializare al mărfurilor vizat de către primăria emitentă pentru producția din anul 2023 .

NOTĂ:

 • pentru situația în care carnetele de comercializare sunt vizate în anul 2023 cu termen valabilitate pană în luna Iunie 2024, iar acestea nu reflectă producția de pepeni  estimată a fi obținută în anul 2024, producătorii vor prezenta până la data de 15 Mai 2024 carnetele de comercializare vizate pentru anul agricol 2024-2025; în caz contrar producătorii cărora li s-au încheiat contracte pentru locurile de vânzare pepeni în piețele agroalimentare ale municipiului Brașov se vor rezilia și garanția de participare  va fi  confiscată.
 1. Adeverinţă sau extras din Registrul agricol emis/ă de primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat producătorul din care să reiasă suprafaţa agricolă în proprietate sau în folosinţă (pentru situațiile în care terenul pe care sunt cultivați pepenii este dobândit ca urmare a încheierii unui contract de arendare, comodat, etc. se va anexa obligatoriu documentației și contractul).
 2. Declarație pe proprie răspundere, conform model atașat prezentului anunț;
 3. Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, conform model anexat prezentului anunț (acest formular se va completa la documentație în mod obligatoriu în momentul prezentării la piață pentru a ocupa locul de vânzare pepeni atribuit);
 4. Declaraţie privind acordul controlului în teren din partea administraţiei pieţelor (neobligatorie în condiţiile notei de mai jos);
 5. Dovada constituirii garanţiei de participare – 2000,00 lei/loc vânzare – în original cu chitanţă eliberată de casieria Serviciului Public Administrare Piete Brasov sau cu ordin de plată în contul Serviciului Public Administrare Piețe Brașov: RO 71 TREZ 1315006XXX000164.

NOTĂ:

a) Documentaţiile depuse de producătorii ce nu au în proprietate suprafaţa agricolă (atestate emise în baza unui drept de folosinţă asupra terenului), precum şi documentaţiile care nu conţin declaraţia de la pct.7, pot fi trimise spre verificare şi confirmarea autenticităţii structurilor specializate ale statului.

b) Producătorii acceptaţi au obligaţia de a suporta o analiză a unui produs într-un laborator ANSVA, ori a unui laborator acreditat RENAR. Administraţia pieţelor poate efectua pe cheltuială proprie mai multe analize, însă în cazul descoperirii de neconcordanţe între substanţele chimice declarate şi cele rezultate în urma analizei, costul va fi imputat producătorului iar contractul de inchiriere va fi încetat de îndată, urmănd a fi contactate organele competente pentru cercetarea situaţiei.

c) Perioada de ocupare va fi corelată cu cantităţile din documente, iar producătorii au obligaţia legală de a completa carnetele de comercializare a mărfii cel puţin săptămănal.

Etapa a II-a:

a) Înscrieri din partea solicitanților cu mențiunea expresă pe cerere a Pieței și a Numărului locului de vânzare pentru care optează. Cererile care nu respectă această condiție nu vor fi luate în considerare. Fiecare producător și /sau persoanele menționate pe carnetul de comercializare cu drept de vânzare au posibilitatea să solicite înscrierea pentru maxim două locuri de vânzare/piață.

b) În perioada 07.02 – 22.02.2024 stabilită pentru înscrieri va fi publicată și actualizată zilnic situația înregistrărilor cererilor și opțiunea solicitanților pentru locurile de vânzare pepeni pe site-ul instutuției www.pietepublice.ro, rubrica Anunțuri pentru a da posibilitatea producătorilor să poată opta în cunoștință de cauză având în vedere faptul că un loc de vânzare pepeni solicitat de mai mult de o persoană urmează a fi supus procedurii de licitație închisă la care sunt invitați să participe producătorii care au solicitat același loc de vânzare.

c) Evaluarea inițială a documentațiilor depuse se va realiza de către o comisie numită de Directorul instituției Serviciului Public Administrare Piețe Brașov. Aceasta  se va întruni în data de 23 Februarie 2024 pentru validarea cererilor înregistrate.

Etapa a III-a  – Atribuirea locurilor de vânzare pepeni

a) Atribuirea directă a locurilor de vânzare pepeni pentru care există înregistrată o singură solicitare și încheierea contractelor cu producătorii  se va realiza în data de 26 Februarie 2024, cu  obligativitatea contractuală a producătorilor de a achita în avans, până cel târziu la data de 15 Mai 2024, ora 1600 contravaloarea sumelor datorate pentru primele 14 zile de închiriere. Producătorilor care nu se conformează cerințelor și nu se vor prezenta să ocupe locul de vânzare achitat anticipat pentru primele două săptămâni li se va confisca garanția de participare și contravalorea chiriei pentru perioada menționată, iar locul de vânzare va fi ulterior ocupat exclusiv prin procedură de licitație.

b)Organizare licitație închisă pentru locurile de vânzare solicitate de către doi sau mai mulți producători în data de 5 Martie 2024 la sediul serviciului din str. Nicolae Bălcescu nr.64, Brașov

Pașii ce urmeză a fi respectați sunt următorii:

 • Participă doar producătorii înscriși pe locul respectiv
 • Prețul de pornire al licitației pentru locul/locurile  de vânzare temporare  în cadrul licitației închise îl constiuie tariful din tabel aferent locului de vânzare .
 • Pasul licitației este de 1,00 leu/zi/loc vânzare pentru locul/locurile de vânzare permanente (tarabe/boxe de vânzare) iar pentru locurile de vânzare temporare 1,00 leu/mp/zi.
 • Criteriul de departajare în cadrul licitației închise îl constituie prețul cel mai mare oferit de unul din participanții invitați la licitație.

 

Etapa a IV-a – atribuirea locurilor de vânzare pepeni rămase libere în urma Etapei III, pct.b) – data de 5 Martie 2024.

             Această etapă este destinată atribuirii locurilor de vânzare pepeni pentru care nu au existat solicitări de ocupare în etapele anterioare la care se pot înscrie producătorii agricoli care nu au adjudecat un loc de vânzare la etapa precedentă. Atribuirea va fi directă în cazul înscrierii unui singur producător /1 loc vânzare. Pentru situația în care va exista pluralitate de înscrieri pentru un loc vânzare se respectă pașii de la Etapa III b).