Serviciul Public Administrare Piete va pune la dispozitie
urmatoarele documente utile:


Cerere atribuire tarabe producatori agricoli          Cerere de autorizare agenti economici
Cerere de participare la licitatie agenti economici          Cerere de participare la licitatie producatori agricoli
Cerere de eliberare LT          Cerere de retragere a garantiei de participare la licitatie
Cerere privind transformarea garantiei de participare
la licitatie Ón garantie de buna executie a contractului

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL


Se atribuie prin licitatie publica, acte conform caietului de sarcini

MENTIUNI:
Solicitant - agent economic

Formulare completate de solicitant:
Cerere de participare la licitatie.

        

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE TEREN IN VEDEREA EDIFICARII CONSTRUCTIEI PROVIZORII


Se atribuie prin licitatie publica, acte conform caietului de sarcini

MENTIUNI:
Solicitant - agent economic

Formulare completate de solicitant:
Cerere de participare la licitatie.

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE LOC DE VANZARE AMENAJAT - TARABA


Solicitant: producator agricol:
Certificat de producator. Solicitarea se face la casieria pietei(exceptie contractele)

Solicitant: Agent economic
Actele societatii
Certificat de neurmarire fiscala, Copie CI / BI.
Solicitarea se face la casieria pietei pentru ocuparea pana la 7 zile, peste 7 zile la sediul central.

        

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE LOC DE VANZARE SEZONIER


Solicitant: producator agricol:
Certificat de producator, copie BI/CI, cerere tip

Solicitant: Agent economic
Actele societatii, Certificat de neurmarire fiscala, Copie CI / BI., cerere tip

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU DE DEPOZITARE AMENAJAT


Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant
producator agricol
agent economic

Solicitare la casieria pietei.

        

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE TEREN PENTRU DEPOZITAREA MARFII


Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant
producator agricol
agent economic

Solicitare la casieria pietei.

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE MIJLOACE DE MASURARE


Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant
producator agricol
agent economic

Solicitare la casieria pietei.

        

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU CAZARE


Dovada calitatii de producator - Certificat de producator.
Solicitant
producator agricol

Dovada ocuparii unui loc in piata
Solicitare la casieria pietei.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIE DE PIATA PENTRU AGENTUL ECONOMIC


Actele societatii - autorizatie AF, AP, dupa caz
Certificat de neurmarire fiscala
Copie CI / BI

Solicitant
agent economic

Formulare completate de solicitant
Cerere tip

        

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE LT ANUAL, TRIMESTRIAL


Copie talon autovehicul.
Solicitant
utilizatorul pietei

Formulare completate de solicitant
Cerere tip.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE LT ZILNIC


Nu sunt necesare acte

Solicitant
utilizatorul pietei

Solicitarea se face la casieria pietei inaintea intrarii auto.