VACCINARE BANNER

Serviciul Public Administrare Piete a luat fiinta in anul 2004 avand drept principal scop administrarea in conditii de eficienta a pietelor publice din mun. Brasov,

Piete Brasov

Piete Brasov

prin armonizarea atat a intereselor utilizatorilor acestora, cat si a publicului consumator. Institutia are personalitate juridica si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Consiliului Local al mun. Brasov.

Pe toata perioada fiintarii institutia a depus eforturi atat in vederea asigurarii unor conditii cat mai bune de desfasurare a activitatilor comerciale, din punct de vedere al dotarilor materiale, dar si a unor proceduri transparente de atribuire a locurilor de vanzare la tarabe sau a spatiilor comerciale si terenurilor. Investitiile in dotarile materiale se concretizeaza acum in existenta unui mobilier de vanzare complet nou la tarabe -, in existenta a peste 40 de spatii comerciale proprii moderne, in asigurarea de conditii sporite de confort prin amplasarea de instalatii de climatizare, achizitionarea de aparate de masurat: cantareelectronice, indeplinind toate conditiile legale, etc.
Din punct de vedere al transparentei atribuirii locurilor de vanzare sau al spatiilor comerciale institutia a implementat procedurile de licitatie publica, pentru a asigura egalitatea de sanse a tuturor agentilor economici doritori. Producatorii agricoli au posiblitatea de a inchiria locuri de vanzare pe baza de contract, pentru o perioada de 6 luni, urmand a se da curs solictarilor in ordinea primirii acestora si in limitele locurilor disponibile.

Ca servicii accesorii institutia noastra asigura cazarea producatorilor agricoli in dormitoare moderne si dispunand de toate facilitatile necesare, la preturi deosebit de competitive; asigura totodata posibilitatea depozitarii marfurilor si inchirierii unor cantare moderne.