LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC ALE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV
 
1 .  DECIZIA NR 12- LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC S.P.A.P. BRASOV
 
2.   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SPAP
 
3 .  REGULAMENT INTERN SERV.PUB.ADM.PIETE BV
 
 4 .COD DE ETICA S.P.A.P. BRASOV
 
5 .  Regulament-de-organizare-si-desfasurare-acte-comert-s-p-a-p
 
6 .  DATELE DE CONTACT ALE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV
 
7.  NUMELE PERONALULUI DIN CONDUCEREA S.P.A.P.BRASOV SI COORDONATORII PIETELOR
 
8 . SURSELE FINANCIARE
BUGET S.P.AP. RECTIFICAT LA 14.04.2022
 
 BUGET SPAP 2022 RECTIFICAT CONFORM HCL NR.154 DIN 29.03.2022
 
-  BUGETULS.P.A.P. BRASOV 2022
 
BUGET S.P.A.P. BRASOV 2021
 
BILANT S.P.A.P. BRASOV 2021
 
9 .  CONTRACTELE DE ACHIZITII PUBLICE SEMNATE IN ANUL 2022, CU RESPECTAREA GDPR
 
CONTRACT PRESTARI SERVICII TETKRON
 
CONTRACT MENTENANTA CONSTRUCTII 2022
 
CONTRACT MENTENANTA PROGRAME CONTABILITATE
 
CONTRACT SERVICE COPIATOR RETEA 
 
CONTRACT SERVICE IT
 
CTR MENTENANTA INST FRIG SI CT 2022
 
10. ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE
 
 HCL NR.245 DIN 17.04.2019 PRIVIND APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII S.P.A.P. BRASOV
 
ORGANIGRAMA S.P.A.P. BRASOV_ANEXA NR.1 LA HCL NR.245 DIN 2019
 
 STAT DE FUNCTII S.P.A.P._ANEXA NR.2 LA HCL NR.245 DIN 2019
 
11. ANEXA HCL DE STABILIRE A SALARIILOR (HCL 14/2022)
 
 HCL NR.14 DIN 27.01.2022 SI ANEXA CU NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR CONTRACTUALE S.P.A.P. BRASOV