VACCINARE BANNER

Serviciul Public Administrare Piete va pune la dispozitie urmatoarele documente utile:

                                                     Regulament privind accesul autovehiculelor in incinta pietelor publice in vederea aprovizionarii

PERMIS ACCES APROVIZIONARE

Eticheta de produs

Cerere producatori agricoli licitatie cu respectarea Norme DGPR

Cerere agenti economici licitatie cu respectre norme DGPR

Cerere de retragere a garantiei de participare la licitatie

Cerere privind transformarea garantiei de participarela licitatie in garantie de buna executie a contractului

OFERTA DE PRET LICITATII

[/ezcol_1third_end]


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL

Se atribuie prin licitatie publica, acte conform caietului de sarcini

MENTIUNI:

Solicitant – agent economic

Formulare completate de solicitant:

Cerere  agenţi economici licitatie

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE TEREN IN VEDEREA EDIFICARII CONSTRUCTIEI PROVIZORII

Se atribuie prin licitatie publica, acte conform caietului de sarcini

MENTIUNI:
Solicitant – agent economic

Formulare completate de solicitant:
Cerere de participare la licitatie.


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE LOC DE VANZARE AMENAJAT – TARABA

Solicitant: producator agricol:
Certificat de producator. Solicitarea se face la casieria pietei(exceptie contractele)

Cerere producatori

Solicitant: Agent economic
Actele societatii, Certificat de neurmarire fiscala, Copie CI / BI.
Solicitarea se face la casieria pietei pentru ocuparea pana la 7 zile, peste 7 zile la sediul central.

Cerere  agenţi economici licitatie

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE LOC DE VANZARE SEZONIER

Solicitant: producator agricol:
Certificat de producator, copie BI/CI, Cerere producatori

Solicitant: Agent economic
Actele societatii, Certificat de neurmarire fiscala, Copie CI / BI., Cerere  agenţi economici licitatie


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU DE DEPOZITARE AMENAJAT

Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant: producator agricol, agent economic

Solicitare la casieria pietei.

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE TEREN PENTRU DEPOZITAREA MARFII

Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant: producator agricol, agent economic

Solicitare la casieria pietei.


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE MIJLOACE DE MASURARE

Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant: producator agricol, agent economic

Solicitare la casieria pietei.

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU CAZARE

Dovada calitatii de producator – Certificat de producator.
Solicitant: producator agricol

Dovada ocuparii unui loc in piata
Solicitare la casieria pietei.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIE DE PIATA PENTRU AGENTUL ECONOMIC

Actele societatii – autorizatie AF, AP, dupa caz
Certificat de neurmarire fiscala
Copie CI / BI

Solicitant: agent economic

Formulare completate de solicitant
Cerere tip