VACCINARE BANNER

Serviciul Public Administrare Piete va pune la dispozitie urmatoarele documente utile:

                                                     Regulament privind accesul autovehiculelor in incinta pietelor publice in vederea aprovizionarii

PERMIS ACCES APROVIZIONARE

Cerere  agenţi economici licitatie

Cerere producatori licitatie

Cerere producatori

Cerere de retragere a garantiei de participare la licitatie

Cerere privind transformarea garantiei de participarela licitatie in garantie de buna executie a contractului

OFERTA DE PRET LICITATII

[/ezcol_1third_end]


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU COMERCIAL

Se atribuie prin licitatie publica, acte conform caietului de sarcini

MENTIUNI:

Solicitant – agent economic

Formulare completate de solicitant:

Cerere  agenţi economici licitatie

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE TEREN IN VEDEREA EDIFICARII CONSTRUCTIEI PROVIZORII

Se atribuie prin licitatie publica, acte conform caietului de sarcini

MENTIUNI:
Solicitant – agent economic

Formulare completate de solicitant:
Cerere de participare la licitatie.


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE LOC DE VANZARE AMENAJAT – TARABA

Solicitant: producator agricol:
Certificat de producator. Solicitarea se face la casieria pietei(exceptie contractele)

Cerere producatori

Solicitant: Agent economic
Actele societatii, Certificat de neurmarire fiscala, Copie CI / BI.
Solicitarea se face la casieria pietei pentru ocuparea pana la 7 zile, peste 7 zile la sediul central.

Cerere  agenţi economici licitatie

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE LOC DE VANZARE SEZONIER

Solicitant: producator agricol:
Certificat de producator, copie BI/CI, Cerere producatori

Solicitant: Agent economic
Actele societatii, Certificat de neurmarire fiscala, Copie CI / BI., Cerere  agenţi economici licitatie


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU DE DEPOZITARE AMENAJAT

Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant: producator agricol, agent economic

Solicitare la casieria pietei.

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE TEREN PENTRU DEPOZITAREA MARFII

Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant: producator agricol, agent economic

Solicitare la casieria pietei.


ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE MIJLOACE DE MASURARE

Dovada ocuparii unui loc de vanzare in piata.
Solicitant: producator agricol, agent economic

Solicitare la casieria pietei.

ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SPATIU CAZARE

Dovada calitatii de producator – Certificat de producator.
Solicitant: producator agricol

Dovada ocuparii unui loc in piata
Solicitare la casieria pietei.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIE DE PIATA PENTRU AGENTUL ECONOMIC

Actele societatii – autorizatie AF, AP, dupa caz
Certificat de neurmarire fiscala
Copie CI / BI

Solicitant: agent economic

Formulare completate de solicitant
Cerere tip