Anunt important destinat producătorilor agricoli, asociațiilor de producători, cooperativelor agricole și oricaror alte forme asociative din sectorul producţiei agricole

Serviciul Public Administrare Piețe Brașov invită toți producătorii agricoli, asociațiile de producători, cooperativele agricole și orice alte forme asociative din sectorul producţiei agricole să solicite locuri de vânzare în piețele publice ale Municipiului Brașov : Astra, Dacia, Star,  Tractorul și Bartolomeu.
Documentațiile se vor depune la sediile administrative ale piețelor agroalimentare începând cu data de 17 IUNIE 2022, după cum urmează: 
 • Piața Astra – la biroul administrativ al pieței din Brașov, str. Aleea Jupiter Nr.1;
 • Piața Dacia - la biroul administrativ al pieței din Brașov, str. Crișana 5;
 • Piața Star - la biroul administrativ al pieței din Brașov, str. Nicolae Bălcescu Nr.64;
 • Piețele Tractorul și Bartolomeu la biroul administrativ al pieței din Brașov, str. Olteț Nr.14;
Locurile de vânzare disponibile la mese și numărul acestora vor fi atribuite dacă sunt întrunite cerinţele de mai jos, urmând ca perioada de ocupare a unui loc de vânzare să fie corelată cu cantitățile din carnetele de comercializare vizate pentru anul 2022, cu respectarea regulamentului privind organizarea comerțului în piețele publice ale Municipiului Brașov, aprobat prin HCL nr.428/2022.
Întrucât ne dorim să oferim garanţii braşovenilor privind autenticitatea  produselor, producătorii care doresc un parteneriat contractual cu administraţia pieţelor vor trebui să transparentizeze modul de obţinere a producției agricole prin libera asumare a verificării în teren a existenţei şi întinderii culturilor de către reprezentanții instituției (verificările vor putea fi efectuate şi de instituţii de specialitate colaboratoare). Totodată, solicitanţii vor trebui să suporte analiza de laborator a produselor (atât mostră de la locul recoltării cât şi mostră aleatorie din marfa expusă la vânzare). Nu se admit în piaţă produse cu cantităţi de chimicale peste limita admisă de legislaţia în vigoare.
              În vederea ocupării unui loc de vânzare producătorii agricoli vor depune următoarea documentație:
 1. Cerere completată și cartea de identitate a solicitantului în original;
  FORMULAR CERERE PRODUCATORI
 2. Originalul atestatului de producător și al carnetului de comercializare al mărfurilor ( se rețin copii după aceste documente ulterior studierii originalelor);
 3. Elemente de identificare ale terenului cultivat : (extras) CF, contract de folosinta, etc.;
 4. Adeverință/extras din Registrul agricol din care să reiasă suprafața agricolă în proprietate sau în folosință conform cap. II b) și cap. V, art.24 din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020;
 5. Declarație privind produsele chimice utilizate în obținerea recoltei (pesticide, fungicide, etc.) Se va indica produsul și substanța activă folosită.
 6. Declarație dată în fața personalului Serviciului Public Administrare Piețe Brașov privind acordul controlului în teren  din partea administrației piețelor.

 

 

 

 

 

ANUNȚ COMERCIALIZARE PEPENI SEZONUL DE VARĂ 2022 DESTINATE AGENTILOR ECONOMICI  IN PIEȚELE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRASOV: STAR SI BARTOLOMEU

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE ANUNTA ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE DESCHISE IN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR DE VANZARE DESTINATE COMERCIALIZARII DE PEPENI DESTINATE AGENTILOR ECONOMICI , IN PIETELE AGROALIMENTARE STAR SI BARTOLOMEU , IN DATA DE 20 Iunie 2022, dupa cum urmeaza:

LOCURILE DE VANZARE SCOASE LA LICITATIE SUNT URMATOARELE:

PIATA STAR PLATOU

- 4 LOCURI VANZARE : LOCUL NR.1 – 10MP; LOCUL NR.2 – 10MP;  LOCUL NR.3 – 10MP; LOCUL NR.4 – 10MP

- PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI  PENTRU  LOCURILE DE VANZARE DIN PIATA STAR ESTE DE 8 LEI/MP/ZI PENTRU UN LOC DE VANZARE.

Licitaţia va avea loc în data de 20IUNIE 2022, ora 09:00, la Biroul Administrativ al  Pieței Star, str. Nicoale Bălcescu nr.64. Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare pepeni de la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 14 Iunie 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Star până cel târziu data de 20 IUNIE 2022 ora 08:30.

PIATA BARTOLOMEU

- 2 LOCURI VANZARE : LOCUL NR.1- 10MP; LOCUL NR.2 – 10MP.

- PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI  PENTRU  LOCURILE DE VANZARE DIN PIATA BARTOLOMEU  ESTE DE 6 LEI/MP/ZI.

Licitaţia va avea loc în data de 20IUNIE 2022, ora 10:00  la Biroul Administrativ al  Pieței Tractorul, str. Oltet nr.14 Brasov

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare pepeni, de la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 14 Iunie 2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 14 Iunie 2022.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Tractorul până cel târziu data de 20 IUNIE 2022 ora 09:30.

ANUNȚ COMERCIALIZARE PEPENI SEZONUL DE VARĂ 2022  IN PIEȚELE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRASOV: ASTRA, DACIA ȘI TRACTORUL

În sezonul de vară 2022 comerțul cu pepeni pe locuri special amenjate în piețele publice ale municipiului Brșov : Astra, Dacia și Tractorul va fi făcut exlcusiv de către producătorii agricoli;  locurile disponibile vor fi atribuite în ordinea cronologică a solicitărilor depuse la registratura Serviciului Public Administrare Piețe cu sediul în strada Nicolae Bălcescu Nr.64, Brasov. Program registratură depunere acte începând cu data prezentului anunț : Luni – Vineri între orele: 0800 – 1200 ;  1400 - 1600

    În vederea ocupării unui loc de vânzare pepeni producătorii agricoli vor depune următoarea documentație:
 1. cerere;
 2. originalul atestatului de producător și al carnetului de comercializare al mărfurilor ( se rețin copii după aceste documente ulterior studierii originalelor);
 3. elemente de identificare ale terenului cultivat : (extras) CF, contract de folosinta, etc.;
 4. adeverință/extras din Registrul agricol din care să reiasă suprafața agricolă în proprietate sau în folosință conform Capitolul nr.V, art.24 din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020;
 5. declarație privind produsele chimice utilizate în obținerea recoltei (pesticide, fungicide, etc.) Se va indica produsul și substanța activă împreună cu fișa tehnică și fișa tehnică de securitate a produsului;
 6. declarație dată în fața personalului Serviciului Public Administrare Piețe Brașov privind acordul controlului în teren  din partea administrației piețelor ( neobligatorie în condițiile notei de mai jos);
NOTĂ:
a). Documentațiile depuse de producătorii ce nu au în proprietate suprafața agricolă (atestate emise în baza unui drept de folosință asupra terenului), precum și documentațiile care nu conțin declarația de la pct.5, vor fi trimise spre verificare și confirmarea autenticității structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sau după caz, Ministerului Agriculturii*.
b). Producătorii acceptați au obligația de a suporta o analiză a unui produs într-un laborator ANSVA, ori a unui laborator acreditat RENAR. Administrația piețelor poate efectua pe cheltuială proprie mai multe analize, însă în cazul descoperirii de neconcordanțe între substanțele chimice declarate și cele rezultate în urma analizei, costul va fi imputat producătorului iar contractul de închiriere va fi încetat de îndată, urmând a fi contactate organele competente pentru cercetarea situației
c). Perioada de ocupare va fi corelată cu cantitățile din documente, iar producătorii au obligația legală de a completa fișele de comercializare a mărfii cel puțin săptămânal.
 * Aprobarea cererii se face ulterior confirmărilor primite și sfătuim doritorii să facă demersuri din timp.
FORMULAR CERERE PRODUCATORI ATRIBUIRE LOCURI VANZARE PEPENI 2022: CERERE ATRIBUIRE LOCURI DE VANZARE PEPENI 2022 PRODUCATORI AGRICOLI

ANUNT LICITATII ORGANIZATE DE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV IN DATA DE 26 MAI 2022 IN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR DE VANZARE LEGUME-FRUCTE, FLORI SI A UNUI MODUL VANZARE PRODUSE INDUSTRIALE

1.  PIATA STAR – PLATOU

Licitaţia va avea loc în data de 26 MAI 2021, ora 09:00, la Biroul Administrativ al  Pieței Star, str. Nicoale Bălcescu nr.64. Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 20 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Star până cel târziu data de 26 MAI 2022 ora 08:30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 2; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13, 14, 15; 16; 19; 20;  29; 30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE FLORI PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12.

Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe vanzare Flori si Tarabe vanzare Legume-fructe din Piata Star Platou este de 12 lei/zi masă flori/legume-fructe  (la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort).

PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE FLORI SI LOCURI VANZARE LEGUME-FRUCTE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIATA STAR PLATOU ESTE 27 MAI – 30 IUNIE2022

 

2. PIATA TRACTORUL  SI PIATA BARTOLOMEU

LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 26 MAI 2022, ORA 10:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI TRACTORUL, STR. OLTET NR.14

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 20 MAI 2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 20 MAI 2022

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie atat pentru Piata TRACTORUL, cat si pentru Piata Bartolomeu se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Tractorul până cel târziu data de 26 MAI 2022 ora 09:30  .

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE DIN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE SUNT URMATOARELE:

PIATA TRACTORUL TARABELE NR.: 68; 69; 96; 97; 120; 127; 128; 130; 131; 132; 138; 139; 142; 143; 144

PIATA BARTOLOMEU TARABELE NR. : 5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 25; 26; 27.

Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din : – Piata Tractorul este de 10 lei/zi masa legume-fructe; – Piata Bartolomeu este de 8 lei/zi masa legume-fructe. PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU ESTE 27 MAI – 30 IUNIE2022

 3. PIATA DE MIERCURI

LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 26 MAI 2022, ORA 11:00, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI, STR. OASULUI NR.9A- BRASOV,  LICITATIA PUBLICA DESCHISA IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI MODUL  VANZARE NR.7, IN SUPRAFATA DE 5,5MP.

CAIETELE DE SARCINI SE POT ACHIZITIONA, CONTRACOST LA VALOAREA DE 70,00 LEI,  DE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI- STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 20 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pietei De Miercuri -STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 20 MAI 2022.

 DOCUMENTATIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI – STR.OASULUI NR.90 – PANA LA DATA  DE 26 MAI 2022, ORA 10:30.

 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII MODULULUI DE VANZARE NR.7 (5,5 MP) ESTE 27 MAI- 30 IUNIE 2022.

  4. PIATA DACIA

LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 26 MAI 2022, ORA 12:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DACIA, str. Crișana Nr.5.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 20 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 20 MAI 2022.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Dacia până cel târziu  data de 26 MAI 2022 ,ora 11:30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA DACIA SUNT URMATOARELE:

 – DACIA TRONSON I (HALA) TARABELE NR. : 162; 163; 164 + COLT; 165; 166; 167; 264; 265; 266; 267; 268 + COLT; 269; 271; 277; 278; 279; 285; 286; 292; 319.

DACIA TRONSON II (PLATOU PIATA) TARABELE NR. :  83; 84; 85.

- DACIA TRONSON III ( PLATOU PIATA ALEEA SPRE COMPANIA APA) TARABELE NR.: 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.

Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din Piata Dacia:

 – 12 lei/zi masă legume-fructe tronson  II (platou) si tronson III(la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort)

 – 12 lei/zi masă legume-fructe Tronson I (hala)

-  8 lei/zi masă mică legume-fructe Tronson I (hala)

 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA DACIA TR.I, TR.II SI TR.III ESTE 27 MAI – 30 IUNIE 2022.

 5. PIATA ASTRA

Licitaţia va avea loc în data de 26 MAI 2022, ora 14:00, la Biroul Administrativ al Pieţei Astra, str. Aleea Jupiter nr.1.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 20 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 20 MAI 2022.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Astra până cel târziu data de 26 MAI 2022 ora 13:30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA ASTRA SUNT URMATOARELE: 11; 12; 18; 19; 20; 47; 48.

 Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe legume-fructe din Piata Astra este de 12 lei/zi  masa legume-fructe.

 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA ASTRA ESTE 27 MAI – 30 IUNIE 2022

ANUNT LICITATII ORGANIZATE DE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV IN DATA DE 19 MAI 2022 IN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR DE VANZARE LEGUME-FRUCTE

1.  PIATA STAR – PLATOU

Licitaţia va avea loc în data de 19 MAI 2021, ora 09:00, la Biroul Administrativ al  Pieței Star, str. Nicoale Bălcescu nr.64. Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 12 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Star până cel târziu data de 19 MAI 2022 ora 08:30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 2; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13, 14, 15; 16; 19; 20;  29; 30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE FLORI PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12.

Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe vanzare Flori si Tarabe vanzare Legume-fructe din Piata Star Platou este de 12 lei/zi masă flori/legume-fructe  (la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort).

PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE FLORI SI LOCURI VANZARE LEGUME-FRUCTE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIATA STAR PLATOU ESTE 20 MAI – 30 IUNIE2022

 

2. PIATA TRACTORUL  SI PIATA BARTOLOMEU

LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 19 MAI 2022, ORA 10:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI TRACTORUL, STR. OLTET NR.14

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 12 MAI 2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 12 MAI 2022

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie atat pentru Piata TRACTORUL, cat si pentru Piata Bartolomeu se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Tractorul până cel târziu data de 19 MAI 2022 ora 09:30  .

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE DIN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE SUNT URMATOARELE:

- PIATA TRACTORUL TARABELE NR.: 68; 69; 96; 97; 120; 127; 128; 130; 131; 132; 138; 139; 142; 143; 144

- PIATA BARTOLOMEU TARABELE NR. : 5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 25; 26; 27.

Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din : – Piata Tractorul este de 10 lei/zi masa legume-fructe; – Piata Bartolomeu este de 8 lei/zi masa legume-fructe. PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU ESTE 20 MAI – 30 IUNIE2022

 3. PIATA DE MIERCURI

LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 19 MAI 2022, ORA 11:00, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI, STR. OASULUI NR.9A- BRASOV,  LICITATIA PUBLICA DESCHISA IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI MODUL  VANZARE NR.7, IN SUPRAFATA DE 5,5MP.

CAIETELE DE SARCINI SE POT ACHIZITIONA, CONTRACOST LA VALOAREA DE 70,00 LEI,  DE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI- STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 12 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pietei De Miercuri -STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 12 MAI 2022.

 DOCUMENTATIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI – STR.OASULUI NR.90 – PANA LA DATA  DE 19 MAI 2022, ORA 10:30.

 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII MODULULUI DE VANZARE NR.7 (5,5 MP) ESTE 20 MAI- 30 IUNIE 2022.

  4. PIATA DACIA

LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 19 MAI 2022, ORA 12:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DACIA, str. Crișana Nr.5.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 12 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 12 MAI 2022.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Dacia până cel târziu  data de 19 MAI 2022 ,ora 11:30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA DACIA SUNT URMATOARELE:

 – DACIA TRONSON I (HALA) TARABELE NR. : 162; 163; 164 + COLT; 165; 166; 167; 264; 265; 266; 267; 268 + COLT; 269; 271; 277; 278; 279; 285; 286; 292; 319.

- DACIA TRONSON II (PLATOU PIATA) TARABELE NR. : 19; 83; 84; 85.

- DACIA TRONSON III ( PLATOU PIATA ALEEA SPRE COMPANIA APA) TARABELE NR.: 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.

Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din Piata Dacia:

 – 12 lei/zi masă legume-fructe tronson  II (platou) si tronson III(la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort)

 – 12 lei/zi masă legume-fructe Tronson I (hala)

–  8 lei/zi masă mică legume-fructe Tronson I (hala)

 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA DACIA TR.I, TR.II SI TR.III ESTE 20 MAI – 30 IUNIE 2022.

 5. PIATA ASTRA

Licitaţia va avea loc în data de 19 MAI 2022, ora 14:00, la Biroul Administrativ al Pieţei Astra, str. Aleea Jupiter nr.1.

Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 12 MAI 2022.

Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 12 MAI 2022.

Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Astra până cel târziu data de 19 MAI 2022 ora 13:30.

LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA ASTRA SUNT URMATOARELE: 11; 12; 18; 19; 20; 47; 48.

 Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe legume-fructe din Piata Astra este de 12 lei/zi  masa legume-fructe.

 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA ASTRA ESTE 20 MAI – 30 IUNIE 2022

ANUNT LICITATII ORGANIZATE DE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV IN DATA DE 9 MAI 2022 IN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR DE VANZARE LEGUME-FRUCTE

1.  PIATA STAR - PLATOU
Licitaţia va avea loc în data de 9 MAI 2021, ora 09:00, la Biroul Administrativ al  Pieței Star, str. Nicoale Bălcescu nr.64.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 3 MAI 2022.
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Star până cel târziu data de 9 MAI 2022 ora 08:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 2; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13, 14, 15; 16; 19; 20;  29; 30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE FLORI PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12.
Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe vanzare Flori si Trabe vanzare Legume-fructe din Piata Star Platou este de 12 lei/zi masă flori/legume-fructe  (la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort).
PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE FLORI SI LOCURI VANZARE LEGUME-FRUCTE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIATA STAR PLATOU ESTE 10 MAI - 30 IUNIE2022
 
2. PIATA TRACTORUL  SI PIATA BARTOLOMEU
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 9 MAI 2022, ORA 10:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI TRACTORUL, STR. OLTET NR.14
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 3 MAI 2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 3 MAI 2022
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie atat pentru Piata TRACTORUL, cat si pentru Piata Bartolomeu se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Tractorul până cel târziu data de 9 MAI 2022 ora 09:30  .
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE DIN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE SUNT URMATOARELE:
- PIATA TRACTORUL TARABELE NR.: 68; 69; 96; 97; 120; 127; 128; 130; 131; 132; 138; 139; 142; 143; 144
- PIATA BARTOLOMEU TARABELE NR. : 5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 25; 26; 27.
Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din : - Piata Tractorul este de 10 lei/zi masa legume-fructe; - Piata Bartolomeu este de 8 lei/zi masa legume-fructe. PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU ESTE 10 MAI - 30 IUNIE2022 
 3. PIATA DE MIERCURI
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 9 MAI 2022, ORA 11:00, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI, STR. OASULUI NR.9A- BRASOV,  LICITATIA PUBLICA DESCHISA IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI MODUL  VANZARE NR.7, IN SUPRAFATA DE 5,5MP.
CAIETELE DE SARCINI SE POT ACHIZITIONA, CONTRACOST LA VALOAREA DE 70,00 LEI,  DE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI- STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 3 MAI 2022. 
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pietei De Miercuri -STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 3 MAI 2022.
 DOCUMENTATIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI - STR.OASULUI NR.90 - PANA LA DATA  DE 9 MAI 2022, ORA 10:30.
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII MODULULUI DE VANZARE NR.7 (5,5 MP) ESTE 10 MAI- 30 IUNIE 2022.
  4. PIATA DACIA
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 9 MAI 2022, ORA 12:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DACIA, str. Crișana Nr.5.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 3 MAI 2022. 
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 3 MAI 2022.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Dacia până cel târziu  data de 9 MAI 2022 ,ora 11:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA DACIA SUNT URMATOARELE:
 - DACIA TRONSON I (HALA) TARABELE NR. : 162; 163; 164 + COLT; 165; 166; 167; 264; 265; 266; 267; 268 + COLT; 269; 271; 277; 278; 279; 285; 286; 292; 319.
- DACIA TRONSON II (PLATOU PIATA) TARABELE NR. : 46; 83; 84; 85.
- DACIA TRONSON III ( PLATOU PIATA ALEEA SPRE COMPANIA APA) TARABELE NR.: 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.
Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din Piata Dacia:
 - 12 lei/zi masă legume-fructe tronson  II (platou) si tronson III(la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort)
 - 12 lei/zi masă legume-fructe Tronson I (hala)
 -  8 lei/zi masă mică legume-fructe Tronson I (hala)
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA DACIA TR.I, TR.II SI TR.III ESTE 10 MAI - 30 IUNIE 2022.
 5. PIATA ASTRA
Licitaţia va avea loc în data de 9 MAI 2022, ora 14:00, la Biroul Administrativ al Pieţei Astra, str. Aleea Jupiter nr.1.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 3 MAI 2022. 
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 3 MAI 2022.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Astra până cel târziu data de 9 MAI 2022 ora 13:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA ASTRA SUNT URMATOARELE: 11; 12; 18; 19; 20; 47; 48.
 Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe legume-fructe din Piata Astra este de 12 lei/zi  masa legume-fructe. 
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA ASTRA ESTE 10 MAI - 30 IUNIE 2022

ANUNT LICITATII ORGANIZATE DE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV IN DATA DE 20 APRILIE 2022 IN VEDEREA INCHIRIERII LOCURILOR DE VANZARE LEGUME-FRUCTE

1.  PIATA STAR - PLATOU
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021, ora 09:00, la Biroul Administrativ al  Pieței Star, str. Nicoale Bălcescu nr.64.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov, incepand cu data de 15.04.2022.
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Star până cel târziu data de 20.04.2022 ora 08:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13, 14, 15; 16; 17; 18; 19; 20; 27; 28; 29; 30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE FLORI PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12.
Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe vanzare Flori si Trabe vanzare Legume-fructe din Piata Star Platou este de 12 lei/zi masă flori/legume-fructe  (la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort).
PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE FLORI SI LOCURI VANZARE LEGUME-FRUCTE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIATA STAR PLATOU ESTE 21 APRILIE - 30 IUNIE2022

PIATA TRACTORUL  SI PIATA BARTOLOMEU
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 20.04.2022, ORA 10:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI TRACTORUL, STR. OLTET NR.14
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 15.04.2022. Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 15.04.2022
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie atat pentru Piata TRACTORUL, cat si pentru Piata Bartolomeu se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Tractorul până cel târziu data de 20.04.2022 ora 09:30  .
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE DIN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE SUNT URMATOARELE:
- PIATA TRACTORUL TARABELE NR.: 68; 69; 70; 96; 97; 120; 127; 128; 130; 131; 132; 138; 139; 142; 143; 144
- PIATA BARTOLOMEU TARABELE NR. : 5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 25; 26; 27.
Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din : - Piata Tractorul este de 10 lei/zi masa legume-fructe; - Piata Bartolomeu este de 8 lei/zi masa legume-fructe. PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU ESTE 21 APRILIE - 30 IUNIE2022 
 2. PIATA DE MIERCURI
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 20.04.2022, ORA 11:00, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI, STR. OASULUI NR.9A- BRASOV,  LICITATIA PUBLICA DESCHISA IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI MODUL  VANZARE NR.7, IN SUPRAFATA DE 5,5MP.
CAIETELE DE SARCINI SE POT ACHIZITIONA, CONTRACOST LA VALOAREA DE 70,00 LEI,  DE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI- STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 15.04.2021. 
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pietei De Miercuri -STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 15.04.2021.
 DOCUMENTATIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI - STR.OASULUI NR.90 - PANA LA DATA  DE 20.04.2022, ORA 10:30.
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII MODULULUI DE VANZARE NR.7 (5,5 MP) ESTE 21 APRILE - 30 IUNIE 2022.
  3. PIATA DACIA
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 20.04.2022, ORA 12:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DACIA, str. Crișana Nr.5.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 15.04.2022. 
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 15.04.2022.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Dacia până cel târziu  data de 20.04.2022 ,ora 11:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA DACIA SUNT URMATOARELE:
 - DACIA TRONSON I (HALA) TARABELE NR. : 162; 163; 164 + COLT; 165; 166; 167; 264; 265; 266; 267; 268 + COLT; 269; 271; 277; 278; 279; 285; 286; 292; 319.
- DACIA TRONSON II (PLATOU PIATA) TARABELE NR. : 83; 84; 85.
- DACIA TRONSON III ( PLATOU PIATA ALEEA SPRE COMPANIA APA) TARABELE NR.: 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.
Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din Piata Dacia:
 - 12 lei/zi masă legume-fructe tronson  II (platou) si tronson III(la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort)
 - 12 lei/zi masă legume-fructe Tronson I (hala)
 -  8 lei/zi masă mică legume-fructe Tronson I (hala)
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA DACIA TR.I, TR.II SI TR.III ESTE 21 APRILE - 30 IUNIE2022.
 4PIATA ASTRA
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2022, ora 14:00, la Biroul Administrativ al Pieţei Astra, str. Aleea Jupiter nr.1.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 15.04.2022. 
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 15.04.2022.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Astra până cel târziu data de 20.04.2022 ora 13:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA ASTRA SUNT URMATOARELE: 11; 12; 18; 19; 20; 47; 48.
 Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe legume-fructe din Piata Astra este de 12 lei/zi  masa legume-fructe. 
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA ASTRA ESTE 21 APRILIE - 30 IUNIE 2022
  

ANUNT IMPORTANT – PROGRAM SARBATORI PASCALE ANUL 2022 – SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV

PROGRAM FUNCTIONARE PIETE PUBLICE SI PROGRAM APROVIZIONARE

PERIOADA 23-26 APRILIE 2022

PROGRAM FUNCTIONARE PIETE PUBLICE SI PROGRAM APROVIZIONARE  PERIOADA 23 – 26 APRILIE 2022
Interval Piete Orar de functionare Orar de aprovizionare

SAMBATA

23.04.2022

Astra, Dacia, Tractorul, Star, Bartolomeu 7:00 – 19:00 7:00 – 9:00; 17:00-19:00
DE MIERCURI 8:00 – 16: 00
DUMINICA 24.04.2022 Astra, Dacia, Tractorul, Star, Bartolomeu, De Miercuri INCHIS INCHIS

LUNI

25.04.2022

- Tractorul

 

-Astra, Dacia, Star,  Bartolomeu, De Miercuri 

7:00 – 14:00 

 

 

INCHIS

7:00 – 9:00 

 

 

INCHIS

MARTI

26.04.2022

Astra, Dacia, Tractorul, Star, Bartolomeu 7:00 – 19:00 7:00 – 9:00; 17:00-19:00
DE MIERCURI 8:00 – 18:00 -
   PROGRAM FUNCTIONARE TOALETE PUBLICE  PERIOADA23.04 – 26.04.2022 
Toaletele publice din cadrul Piețelor Municipiului Brasov 23.04 – 26.04.2022  IDENTIC CU PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL PIETELOR
Toaleta din Piața Sfatului 23.04 – 26.04.2022 10:00 – 20:00
Toaleta de sub Tampa 23.04 – 26.04.2022 23.04 – 25.04.2022  – PROGRAM 10:00 – 20:0026.04.2022 – PROGRAM 12:00 – 20:00

 

ANUNT AMENAJARE LOCURI VANZARE DESTINATE COMERCIALIZARII DE MIEI IN PIEȚELE AGROALIMENTARE ALE MUNICIPIULUI BRASOV IN PERIOADELE 12-16 APRILIE ȘI 19-23 APRILIE 2022

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE BRASOV AMENAJEAZA LOCURI VANZARE DESTINATE COMERCIALIZARII DE MIEI IN PERIOADELE 12 - 16 APRILIE 2022 (PASTELE CATOLIC) SI 19 - 23 APRILE 2022(PASTELE ORTODOX) IN PIETELE AGROALIMENTARE ALE MUNICIPIULUI BRASOV: ASTRA, DACIA, STAR, TRACTORUL SI BARTOLOMEU.
CRITERIILE DE ATRIBUIRE ALE LOCURILOR DE VANZARE SUNT URMATOARELE: 
-  ORDINEA DEPUNERII SOLICITARILOR IN SCRIS LA BIROURILE ADMINISTRATIVE ALE  PIETELOR ASTRA( STR. ALEEA JUPITER NR.1), DACIA(STR. CRISANA NR.5), STAR(STR. NICOLAE BALCESCU NR.64), TRACTORUL SI BARTOLOMEU(STR.OLTET NR.14);
- INDEPLINIREA CONDITIILOR SANITAR-VETERINARE NECESARE COMERCIALIZARII MIEILOR IN PIETELE AGROALIMENTARE MENTIONATE ANTERIOR.

DISTRIBUIREA LOCURILOR DE VANZARE IN URMA INDEPLINIRII CONDITIILOR MENTIONATE  SE REALIZEAZA IN ORDINEA INREGISTRARII SOLICITARILOR.

IN CAZUL PLURALITATII DE SOLICITANTI PENTRU UN LOC DE VANZARE SE VA ORGANIZA LICITATIE PENTRU ACEL LOC DE VANZARE. LA LICITATIE  VOR PARTICIPA SOLICITANTII CARE OPTEAZA PENTRU LOCUL DE VANZARE IN DISCUTIE .

NUMARUL LOCURILOR DE VANZARE DESTINATE COMERCIALIZARII DE MIEI SI PRETUL DE INCHIRIERE/ZI SUNT DUPA CUM URMEAZA:

- PIATA STAR:  10 LOCURI VANZARE LA PRETUL DE 50 LEI/ZI/LOC VANZARE;
- PIATA TRACTORUL:  6 LOCURI VANZARE LA PRETUL DE 50 LEI/ZI/LOC VANZARE;
- PIATA BARTOLOMEU:  4 LOCURI VANZARE LA PRETUL DE 40 LEI/ZI/LOC VANZARE;
- PIATA ASTRA:  15 LOCURI VANZARE LA PRETUL DE 80 LEI/ZI/LOC VANZARE;
- PIATA DACIA : 
 • TRONSON I (HALA) : 23 LOCURI VANZARE LA PRETUL DE 80 LEI/ZI/LOC VANZARE;
 • TRONSON III (ALEEA SPRE COMPANIA APA) : 10 LOCURI VANZARE LA PRETUL DE 80 LEI/ZI/LOC VANZARE.

ANUNT ORGANIZAREA DE LICITATII PUBLICE DESCHISE IN VEDEREA OCUPARII LOCURILOR DE VANZARE LEGUME-FRUCTE AGENTI ECONOMICI LA TARABE PIETELE ASTRA, DACIA, TRACTORUL SI BARTOLOMEU, UN MODUL VANZARE IN PIATA DE MIERCURI,PRECUM SI LOCURI VANZARE FLORI LA TARABE PLATOU PIATA STAR IN DATA DE 01 APRILIE 2022

 

1. PIATA TRACTORUL  SI PIATA BARTOLOMEU
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 01.04.2022, ORA 10:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI TRACTORUL, STR. OLTET NR.14
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 24.03.2022.
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Tractorul, Str. Oltet nr.14, incepand cu data de 24.03.2022
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie atat pentru Piata TRACTORUL, cat si pentru Piata Bartolomeu se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Tractorul până cel târziu data de 01.04.2022 ora 09:30  .
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE DIN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE SUNT URMATOARELE:
- PIATA TRACTORUL TARABELE NR.: 68; 69; 70; 90; 96; 97; 120; 127; 128; 130; 131; 132; 138; 139; 142; 143; 144
- PIATA BARTOLOMEU TARABELE NR. : 5; 6; 7; 10; 11; 15; 16; 17; 25; 26; 27.
Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din :
 - Piata Tractorul este de 10 lei/zi masa legume-fructe;
 - Piata Bartolomeu este de 8 lei/zi masa legume-fructe.
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIETELE TRACTORUL SI BARTOLOMEU ESTE 05 APRILIE - 30 IUNIE2022

 2. PIATA DE MIERCURI
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 01.04.2022, ORA 11:00, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI, STR. OASULUI NR.9A- BRASOV,  LICITATIA PUBLICA DESCHISA IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI MODUL  VANZARE NR.7, IN SUPRAFATA DE 5,5MP.
CAIETELE DE SARCINI SE POT ACHIZITIONA, CONTRACOST LA VALOAREA DE 70,00 LEI,  DE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI- STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 24.03.2021.
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pietei De Miercuri -STR. OASULUI NR.9A-BRASOV, INCEPAND CU DATA DE 24.03.2021.
 DOCUMENTATIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SE VOR DEPUNE LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DE MIERCURI - STR.OASULUI NR.90 - PANA LA DATA  DE 01.04.2022, ORA 10:30.
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII MODULULUI DE VANZARE NR.7 (5,5 MP) ESTE 05 APRILE - 30 IUNIE 2022.
  3. PIATA DACIA
LICITATIA SE VA ORGANIZA IN DATA DE 01.04.2022, ORA 12:oo, LA BIROUL ADMINISTRATIV AL PIETEI DACIA, str. Crișana Nr.5.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba, de la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 24.03.2022.
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Dacia, Str. Crisana nr.5, incepand cu data de 24.03.2022.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Dacia până cel târziu  data de 01.04.2022 ,ora 11:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA DACIA SUNT URMATOARELE:
 - DACIA TRONSON I (HALA) TARABELE NR. : 162; 163; 164 + COLT; 165; 166; 167; 264; 265; 266; 267; 268 + COLT; 269; 271; 277; 278; 279; 281; 285; 286; 292; 319.
- DACIA TRONSON II (PLATOU PIATA) TARABELE NR. : 83; 84; 85.
- DACIA TRONSON III ( PLATOU PIATA ALEEA SPRE COMPANIA APA) TARABELE NR.: 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.
Pretul de pornire al licitatiei pentru tarabele din Piata Dacia:
 - 12 lei/zi masă legume-fructe tronson  II (platou) si tronson III(la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort)
 - 12 lei/zi masă legume-fructe Tronson I (hala)
 -  8 lei/zi masă mică legume-fructe Tronson I (hala)
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA DACIA TR.I, TR.II SI TR.III ESTE 05 APRILE - 30 IUNIE2022.
 4PIATA ASTRA
Licitaţia va avea loc în data de 01.04.2022, ora 14:00, la Biroul Administrativ al Pieţei Astra, str. Aleea Jupiter nr.1.
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 70 lei/1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 24.03.2022.
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Astra, str. Aleea Jupiter Nr.1, incepand cu data de 24.03.2022.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Astra până cel târziu data de 01.04.2022 ora 13:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE LEGUME-FRUCTE PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA ASTRA SUNT URMATOARELE: 11; 12; 18; 19; 20; 47; 48.
 Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe legume-fructe din Piata Astra este de 12 lei/zi  masa legume-fructe.
 PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE AGENTI ECONOMICI LA TARABE LEGUME-FRUCTE IN PIATA ASTRA ESTE 05 APRILIE - 30 IUNIE 2022
  5. PIATA STAR
Caietele de sarcini se achiziționează contracost la pretul de 50 lei/ 1 loc vanzare taraba de la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.
Contravaloarea Garanției de participare la licitatie este in valoare de 100 lei si se achita la casieria Pieței Star, str. Nicolae Balcescu nr.64, Brasov.
Licitaţia va avea loc în data de 01.04.2021, ora 15:00, la Biroul Administrativ al  Pieței Star, str. Nicoale Bălcescu nr.64.
Toate documentele meționate în cuprinsul caietului de sarcini în vederea participării la licitaţie se vor depune, împreună cu cererea de participare, la Casieria Pieței Star până cel târziu data de 01.04.2022 ora 14:30.
LOCURILE DE VANZARE LA TARABE FLORI PENTRU CARE DORITORII POT PARTICIPA LA LICITATIE IN PIATA STAR SUNT URMATOARELE: 1; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12.
Pretul de pornire al licitatiei pentru locurile de vanzare la tarabe vanzare Flori din Piata Star Platou este de 12 lei/zi masă flori  (la valoarea adjudecată se adaugă 5 lei/zi taxa cort).
PERIOADA PENTRU CARE SE VOR EMITE AUTORIZATIILE DE PIATA IN URMA ADJUDECARII DE LOCURI VANZARE FLORI AGENTI ECONOMICI LA TARABE IN PIATA STAR PLATOU ESTE 05 APRILIE - 30 IUNIE2022