VACCINARE BANNER

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE

Serviciul Public Administrare Piete este o institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brasov. Institutia a fost infiintata prin HCL nr. 431/2004, fiindu-i incredintata misiunea administrarii unei parti importante a domeniului public de interes local: pietele publice si platformele comerciale brasovene. De la infiintarea sa si pana in prezent serviciul a avut o preocupare continua pentru inoirea pietelor publice, atat sub aspect estetic, cat si functional; aceasta se concretizeaza in prezent in servicii de calitate superioara oferite utilizatorilor pietelor, fapt ce a fost posibil atat prin investitii publice, dar si prin parteneriatele public-privat si sprijinirea initiativelor particulare.

Pentru a veni in sprijinul persoanelor interesate, institutia a adoptat o structura organizatorica flexibila, bazata pe principul proximitatii dispunerii compartimentelor sale fata de destinatarii serviciilor oferite de acestea.


PRINCIPALELE OBIECTIVE S.P.A.P.

Valorificarea optima a potentialului economic al patrimoniului dat in administrarea serviciului de catre Consiliul Local al Municipiului Brasov;
Cresterea credibilitatii si increderii in calitatea serviciilor oferite atat a cetatenilor cat si a utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate;
Asigurarea accesului facil al cetatenilor Municipiului Brasov la servicii de piata calitativ superioare indiferent de zona in care acestia locuiesc, prin:
modernizarea continua a pietelor publice
crearea de noi piete
organizarea de piete volante in cartierele municipiului care nu beneficiaza inca de aceasta facilitate
asigurarea distribuirii uniforme de produse in pietele publice, prin gestionarea judicioasa a solicitarilor utilizatorilor
sprijinirea producatorilor agricoli autentici prin acordarea de facilitati
LICITATII PUBLICE

In fiecare vineri, Serviciul Public Administrare Piete – Brasov organizeaza licitatii pentru inchirierea tarabelor, a locurilor de vanzare si a spatiilor comerciale disponibile in cadrul pietelor publice. Beneficiarii acestor licitatii sunt agentii economici – societati comerciale, persoane fizice autorizate, producatori agricoli, etc.

Anunturi licitatii:

EVENIMENTE

Plecand de la premisa ca agricultura, ca ramura economica destinata sa satisfaca necesitati umane esentiale, trebuie sa constituie o prioritate pentru orice for decizional menit sa gestioneze situatia economica si sociala a unei colectivitati, vom ajunge la concluzia ca in actualul context globalizant in care se afla Romania aceasta nu mai poate fi responsabilitatea doar a producatorilor agricoli (si cu atat mai mult daca este vorba de micii producatori) ci si a autoritatilor publice.