SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE

     Serviciul Public Administrare Piete este o institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brasov. Institutia a fost infiintata prin HCL nr. 431/2004, fiindu-i incredintata misiunea administrarii unei parti importante a domeniului public de interes local: pietele publice si platformele comerciale brasovene. De la infiintarea sa si pana in prezent serviciul a avut o preocupare continua pentru inoirea pietelor publice, atat sub aspect estetic, cat si functional; aceasta se concretizeaza in prezent in servicii de calitate superioara oferite utilizatorilor pietelor, fapt ce a fost posibil atat prin investitii publice, dar si prin parteneriatele public-privat si sprijinirea initiativelor particulare.

     Pentru a veni in sprijinul persoanelor interesate, institutia a adoptat o structura organizatorica flexibila, bazata pe principul proximitatii dispunerii compartimentelor sale fata de destinatarii serviciilor oferite de acestea.

     Principala misiune a serviciului este de a gestiona activitatile si serviciile de comercializare a produselor din pietele si platformele comerciale ale Municipiului Brasov, impunand respectarea principiilor concurentei loiale, de protejare a vietii, sanatatii, securitatii si intereselor comerciale ale consumatorilor si utilizatorilor, creand in acest sens un cadru care sa respecte atat normele nationale cat si cele comunitare incidente.

Serviciul Public Administrare Piete va pune la dispozitie urmatoarele documente utile:

REGULAMENT de organizare si functionare
al Serviciului Public Administrare Piete

REGULAMENT de organizare si functionare
al Serviciului Public Administrare Piete - PROIECT REVIZUIT

REGULAMENTde organizare si desfasurare
a actelor de comert īn locurile publice
amenajate din Municipiul Brasov