VACCINARE BANNER

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE

Serviciul Public Administrare Piete este o institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brasov. Institutia a fost infiintata prin HCL nr. 431/2004, fiindu-i incredintata misiunea administrarii unei parti importante a domeniului public de interes local: pietele publice si platformele comerciale brasovene. De la infiintarea sa si pana in prezent serviciul a avut o preocupare continua pentru inoirea pietelor publice, atat sub aspect estetic, cat si functional; aceasta se concretizeaza in prezent in servicii de calitate superioara oferite utilizatorilor pietelor, fapt ce a fost posibil atat prin investitii publice, dar si prin parteneriatele public-privat si sprijinirea initiativelor particulare.

Pentru a veni in sprijinul persoanelor interesate, institutia a adoptat o structura organizatorica flexibila, bazata pe principul proximitatii dispunerii compartimentelor sale fata de destinatarii serviciilor oferite de acestea.


PRINCIPALELE OBIECTIVE S.P.A.P.

Valorificarea optima a potentialului economic al patrimoniului dat in administrarea serviciului de catre Consiliul Local al Municipiului Brasov;
Cresterea credibilitatii si increderii in calitatea serviciilor oferite atat a cetatenilor cat si a utilizatorilor locurilor publice de desfacere amenajate;
Asigurarea accesului facil al cetatenilor Municipiului Brasov la servicii de piata calitativ superioare indiferent de zona in care acestia locuiesc, prin:
– modernizarea continua a pietelor publice;
– crearea de noi piete;
– organizarea de piete volante in cartierele municipiului care nu beneficiaza inca de aceasta facilitate;
– asigurarea distribuirii uniforme de produse in pietele publice, prin gestionarea judicioasa a solicitarilor utilizatorilor;
– sprijinirea producatorilor agricoli autentici prin acordarea de facilitati.
LICITATII PUBLICE

In fiecare vineri, Serviciul Public Administrare Piete – Brasov organizeaza licitatii pentru inchirierea tarabelor, a locurilor de vanzare si a spatiilor comerciale disponibile in cadrul pietelor publice. Beneficiarii acestor licitatii sunt agentii economici – societati comerciale, persoane fizice autorizate, producatori agricoli, etc.

Anunturi licitatii:

EVENIMENTE

Plecand de la premisa ca agricultura, ca ramura economica destinata sa satisfaca necesitati umane esentiale, trebuie sa constituie o prioritate pentru orice for decizional menit sa gestioneze situatia economica si sociala a unei colectivitati, vom ajunge la concluzia ca in actualul context globalizant in care se afla Romania aceasta nu mai poate fi responsabilitatea doar a producatorilor agricoli (si cu atat mai mult daca este vorba de micii producatori) ci si a autoritatilor publice.